Бизнес кредити на бъдещето

По-ниски лихви, облекчени изисквания за обезпечения, по-дълги срокове за погасяване – това са характеристиките на финансовите инструменти, през които европейското финансиране ще стига до бизнеса чрез банките

BusinessGlobal
BusinessGlobal / 06 December 2022 10:00 >
Бизнес кредити на бъдещето
Източник: Shutterstock
По-ниски лихви, облекчени изисквания за обезпечения, по-дълги срокове за погасяване. Това, преведено на езика на обикновения предприемач, се крие зад неясния на пръв поглед термин „финансови инструменти“. Именно те обаче са бъдещето на европейското финансиране, а начинът, по който достигат до бизнеса, е през банките.

Част от кредитните институции в страната – не само големите банки, но и някои от по-малките, вече имат дълъг опит с европейските и националните гаранционни програми, които формират сериозна част от бизнес портфейла им с подобни облекчени кредити. В бъдеще се очаква тази линия за подкрепа на конкурентоспособността на икономиката да се развива все повече и постепенно да се появят първите хибридни инструменти под формата на облекчен кредит, допълнен от малък грант по европрограма, в размер на 10 – 20% от размера на кредита.  

България ще получи 29 млрд. евро от ЕС до 2027 г. - за грантови програми и все повече финансови инструменти. Над 30% от тези средства ще са насочени към мерки за справяне с климатичните промени, над 20% ще адресират иновациите и дигитализацията. Тези програми ще са предназначени както към малки и средни предприятия, така и към по-големи междинни компании. 

Партньори и бенефициенти

Проучване на BGLOBAL сред кредитните институции показва, че делът на гарантираните с финансови инструменти портфейли на банките варира в диапазона средно от 10 до 30 на сто. Отличителна черта на тези кредитни линии е, че са насочени към малките и средните компании, които по принцип изпитват проблеми с изискванията за обезпечения на заемите. Стратегията на някои банки е да насочват такива гарантирани кредити към специфични проекти, свързани с трансформацията на бизнеса в посока кръгова икономика, енергийна ефективност, енергийна независимост.ПРИМЕРИ

Зелени таксита в Пловдив

БАКБ предоставя инвестиционен кредит на фирма „Зелени“ ООД за стартиране на нов бизнес, насочен към по-екологичен транспорт в Пловдив – хибридни таксита. „След финансирането от страна на БАКБ това е единствената таксиметрова компания в Пловдив, предлагаща екологично ориентирана услуга, която се радва на голям интерес от клиентите. Благодарение на инвестицията компанията постигна 15% пазарен дял при таксиметровите превози, а това означава, че 15% от таксиметровите услуги са екологични и жителите на града дишат по-чист въздух“, коментира Цветелина Бориславова, председател на Надзорния съвет на банката.

Български велосипеди

Алианц Банк е кредитирала българска компания за електрически велосипеди, която според главния изпълнителен директор на банката Георги Заманов е „феномен за вътрешно самостоятелно технологично развитие“. „За разлика от други производители те не се стремят да произвеждат стотици хиляди бройки, а са се насочили да правят суперкачествен български дизайн, българско ноу-хау. И решения, полезни за клиентите, ползващи техните електрически колела“, казва Заманов. Според когото този тип производства са бъдещето.
Сред основните партньори на търговските банки по гаранционните програми, на европейско и национално ниво, са Европейският инвестиционен фонд, Европейската инвестиционна банка, ЕБВР, програмите COSME и COSME+, Националният гаранционен фонд, ББР, Фондът на фондовете и др.

В резултат от дългогодишното и дългосрочно сътрудничество на ПроКредит Банк с тези институции близо 30% от портфейла на банката са активни кредити по различни гаранционни програми. Проектите, които банката е подкрепила в последните години, са основно инвестиции в иновативни и зелени технологии, разширяване на бизнеса или развиване на нови бизнес направления, по-ефективни машини и оборудване, както и подпомагане с оборотни средства на фирми, засегнати от ковид пандемията.

Тези програми правят възможно кредитирането с доста по-малки изисквания за обезпечение, а за мерките за възстановяване от Covid-19 – дори и без обезпечение. „Тези инструменти имаха изключително важно значение за преодоляване на последствията от Covid-19, като нашата цел беше да ги насочим към жизнеспособната част от бизнес клиентите и да им дадем възможност да устоят на този шок“, коментира Цветелина Бориславова, председател на Надзорния съвет на БАКБ. Основният бенефициент по такива кредитни и гаранционни линии са малките и средните предприятия, като към 30 септември 2022 г. частта от портфейла на БАКБ в тези инструменти представлява 36,44% от общия бизнес в тази категория.

Тези линии се използват там, където фирмите и малките икономически субекти се нуждаят от стъпка напред за технологично обновяване и енергийна ефективност, казва Георги Заманов, главен изпълнителен директор на Алианц Банк. „Обикновено малките и средни фирми нямат огромни офиси и производствени бази, които да служат за обезпечение, но имат нужда от технологично обновяване. Възможността да се възползват от тези програми за тях е от съществено значение, защото споделят риска с банката кредитор и намаляват необходимостта от обезпечение. Целта на това финансиране е добрите малки и средни фирми, които искат да произвеждат повече, да бъдат по-ефективни и конкурентноспособни“, обясни Заманов.

Една от големите банки с дългогодишен опит в предлагането на преференциално финансиране е ОББ. Гарантираният с финансови инструменти портфейл, който банката управлява, нахвърля 1,6 млрд. лв. През 2015 г. централата на кредитната институция създаде в България Център за компетенции на KBC Груп за европейски финансови инструменти, подпомагащ останалите компании на белгийската финансова група в използването на гаранционните програми.

Най-голямата българска банка УниКредит Булбанк пък наскоро подписа гаранция с Групата на Европейската инвестиционна банка под формата на синтетична секюритизация, покриваща първи по ред загуби на портфолио от заеми към малки и средни предприятия, отпуснати от банката. Стойността на гаранцията възлиза на 90 млн. евро за портфейл в размер на 1 млрд. евро. С подкрепата на паневропейския гаранционен фонд (ЕГФ) се очаква операцията да отключи нови заеми от над 1,2 млрд. лева при по-благоприятни условия за малки и средни фирми, засегнати от икономическите последици от пандемията и изложени на нестабилност поради събитията в Украйна.

Продължава на стр. 2
1 2
Exit

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ