Навременни регулации

С регламента за криптоактивите MiCA Европа може да привлече повече инвеститори и технологични иноватори

Емил Петров
Емил Петров / 27 July 2023 07:56 >
Навременни регулации
Текстът е публикуван в бр. 6 (34) на сп. Business Global.

От дигитална екзотика до пазар за $1,1 трилиона – няма съмнение, че криптоактивите начело с биткойн си извоюваха място в глобалната икономика. Около тях се разви мултимилиарден бизнес с търговия и инвестиции и много хора спечелиха от промяната в стойността им и участие в създаването им; други загубиха от кражба на техните дигитални портфейли, злоупотреба на инвестиционни мениджъри или фалити на платформи за криптозаеми. Но в криптовселената се задава ред, поне на ниво Европейски съюз. От началото на юли в сила влиза Регламентът за пазарите на криптоактиви (MiCA), първият обширен закон за регулиране на този тип активи, който създава единна рамка за целия европейски блок. Неговите разпоредби ще започнат да се прилагат реално от средата на следващата 2024 година, за да може участниците на пазара да приведат дейността си с изискванията му.


По-скоро „за“

Как регулациите се посрещат от пазарните участници и правните експерти? Христо Нихризов, управляващ съдружник в адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.“ казва, че общността е разделена по този въпрос, защото една от основните идеи зад биткойн и другите децентрализирани криптовалути е те да бъдат средство за разплащане, което е освободено от държавните регулации и от възможността да се контролира неговата стойност от централните банки на една или друга държава. „С други думи – универсални, наддържавни и саморегулиращи се валути. Така че за привържениците на тази идея всяка регулация е по-скоро излишна“, казва той.

Но от друга страна, ръстът на стойностите на биткойн и другите основни криптовалути привлече и продължава да привлича интереса на все повече хора, които ги виждат като средство за инвестиции и за правене на бързи пари. Така пазарът е притегателен за инвеститори, спекуланти, но и откровени измамници, припомня адв. Нихризов. Акумулирането на огромни финансови ресурси в този тип активи доведе до значително увеличаване на системния риск за местните и световните финансови пазари. Фалитите на едни от най-големите участници на криптопазара като Celsius, FTX и BlockFi, както и измами с криптоактиви, емитирани от отделни компании, доведоха до множество пострадали инвеститори. Като към това се добави и използването на криптоактиви за пране на пари и за извършване и на други престъпления, юристът смята за належащо въвеждането на регулации на тези пазари.

Сериозната криптоиндустрия също е „за“ регулациите. „През годините ние от Binance не веднъж сме се изказвали публично, че ефективни и подходящи регулации са необходими, за да ускорят адаптацията на дигиталните активи. Силно вярваме, че стабилната регулаторна обстановка може да подкрепи иновациите и е от съществено значение за установяване на доверие в индустрията, което е фундаментално важно за дългосрочния ѝ ръст“, казва Веселин Георгиев, представител за България на Binance, най-голямата борса за криптоактиви в света. Георгиев е категоричен, че има нужда от глобални стандарти в криптоиндустрията, защото липсата на регулаторна яснота в различните части на света е едно от най-големите предизвикателства, с които се сблъсква компанията.


Бяла книга за ICO

От гледна точка на потребителите и неквалифицираните инвеститори в криптоактиви MiCA ще доведе до повече прозрачност, сигурност и средства за защита срещу недобросъвестни емитенти и други доставчици на услуги, свързани с криптоактиви, смята адв. Христо Нихризов. Това е така, защото в обхвата му попадат широко използвани услуги като попечителство и управление на криптоактиви от името на клиенти; управление на платформи за търговия с криптоактиви; обмен на криптоактиви срещу фиатна валута (емитирани от държавите пари, бел. ред.) и/или други криптоактиви; изпълняване, получаване и предаване на нареждания, свързани с криптоактиви от името на клиенти, както и предоставяне на консултации, свързани с криптоактиви.

Въведената от MiCA регулация на някои видове криптоактиви като концепция наподобява регулацията на различните услуги, свързани с публично предлагане на ценни книжа и издаването и търговията с финансови инструменти. Както финансовите посредници, които използваме в момента при покупката на акции или облигации на публични дружества, по подобен начин и доставчиците на услугите, свързани с криптоактиви, ще подлежат на лицензиране за услугите, които предлагат и типа криптоактиви, които ще издават. Те ще се вписват в публичен регистър и след уведомяване на съответния национален компетентен орган ще имат право да предоставят услугите си в посочени от тях държави, членки на ЕС.

Регламeнтът изисква от емитентите да подготвят т. нар. бяла книга за някои видове криптоактиви преди първоначалното им предлагане на пазара (т. нар. Initial Coin Offering, ICO), по подобие на проспекта при емитиране на ценни книжа (Initial Public Offering, IPO). С нея емитентите подробно ще информират инвеститорите за своя проект, като в зависимост от конкретния криптоактив бялата книга ще трябва най-малкото да бъде съобщена на регулаторите, а в някои случаи и предварително одобрена от тях. Емитентите отговарят за верността на информацията, включена в бялата книга, и могат да бъдат съдени от притежателите на съответните криптоактиви за вреди, претърпени вследствие на невярна, непълна или подвеждаща информация.

В регламента има сериозен акцент върху правата на потребителите. Емитентите на някои видове криптоактиви са задължени да въведат ефективни механизми за разрешаване на спорове, да имат политики и процедури за предотвратяване, установяване, управление и оповестяване на конфликти на интереси, да имат ясна управленска структура, както и да поддържат резерв от активи, който да отговаря на редица изисквания.

„Сред най-важните изисквания, въведени с MiCA, са тези, свързани с принципната забрана доставчиците на услуги да ползват клиентски криптоактиви и средства за достъп до тях за собствени цели без изричното съгласие на клиента. Клиентските пари също следва да се държат отделно“, казва адв. Нихризов.

Това е важно, защото при краха на криптоборсата FTX в края на 2022 година стана ясно, че нейните мениджъри са се разпореждали с клиентски активи в своя полза, водейки до милиардни липси.

Също така доставчиците на услуги, свързани с обмен на криптоактиви срещу други криптоактиви или фиатни валути, са задължени да реализират сделките при предварително обявена твърда цена или по курс, изчислен на база ясна, прозрачна и обективна методология.


Ами гаранции?

Един от големите въпроси е доколко новото законодателство обхваща обезщетенията при кражба на активи и фалит на търговците. Някои от големите пазарни играчи като Binance сами са предприели мерки – през 2018 г. създават Фонд за спешни случаи (Secure Asset Fund for Users, SAFU), който осигурява подкрепа за потребителите и техните средства в случаи на екстремни ситуации. При създаването му Binance отделя 10% от таксите си  за търговия, за да го поддържа на значително ниво. През ноември 2022 г. са добавени допълнителни средства, за да се осигури баланс от $1 млрд. във фонда. Компанията публикува адреса на фонда SAFU, така че всеки може да провери каква е пазарната му стойност. Нещо повече, Binance призовава всички централизирани борси да публикуват адресите на портфейлите на подобни на SAFU фондове публично, за да се повиши доверието както от страната на потребителите, така и на регулаторите.

Адв. Христо Нихризов казва, че по отношение на възможностите за защита при кражба и несъстоятелност в MiCA ще се прилагат общите правила на гражданското право. Но той посочва, че в регламента има и някои особени изисквания като това, че лицензираните лица, които извършват попечителство и управление на криптоактиви от името на трети страни, трябва да отделят средствата, държани от името на техните клиенти, от собствените си средства. Освен това те са длъжни да гарантират, че криптоактиви на техните клиенти се държат на отделни адреси от тези, на които се държат собствените им криптоактиви. Важно е и това, че те носят отговорност пред своите клиенти за загуба на криптоактиви вследствие на неизправност или хакерски атаки до размера на пазарната стойност на загубените криптоактиви.

„Дали обаче в случай на атака, кражба или фалит тези компании реално ще разполагат с достатъчно средства, за да посрещнат това свое задължение, е друг въпрос“, предупреждава адв. Нихризов. 


Административна тежест, но и възможност

Задълженията, които регламентът въвежда към доставчиците на услуги, не са малко и със сигурност ще окажат влияние върху тяхната дейност. „MiCA ще доведе до значително увеличение на административната и регулаторна тежест, а оттам и вероятно до излизане на част от участниците от пазара“, прогнозира адв. Нихризов. За тези, които ще се справят с регулаторните изисквания, ползата ще е, че ще бъдат желан партньор и доставчик на услуги на един от най-големите пазари в света, този на ЕС.

Веселин Георгиев смята, че пионерската позиция на ЕС с единното законодателство за криптоактивите дава предимство в т.нар. Web3 – следващото ниво на интернет, с децентрализирани данни и инфраструктура в противовес на актуалния Web2, при който големите бази от данни, включително и личните, са концентрирани в американските технологични гиганти.

С възхода на крипто и Web3 се създава огромна възможност за Европа, в това число и България, да привлечем следващата вълна от технологични иноватори, казва Веселин Георгиев. „Регулаторната яснота стимулира иновациите и конкуренцията в пазарите, дава сигурност и увереност както на инвеститорите, така и на бизнесите. С МiCA Европа има шанс да привлече Web3 иноваторите от целия свят. С политическа воля, с правилните инвестиции Европа може да стане естественият дом на тази индустрия“, смята Георгиев.

Христо Нихризов също очаква европейският пазар да привлече повече инвеститори, които търсят сигурност и яснота за инвестициите си. Но смята, че от друга страна, някои от регулаторните изисквания могат да бъдат приети от сектора като твърде тежки и това да отблъсне част от емитентите и доставчиците на услуги. Но все пак е оптимист и вярва, че новата регулация ще направи ЕС предпочитана криптодестинация.


Можете да намерите Business Global в пунктовете на Inmedio в моловете, в големите търговски вериги, в повечето от веригите бензиностанции, както и в централните пунктове за разпространение на печатни издания. Приятно четене!
Exit

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ