Политика за равенство

           В дейността си „БГЛОБАЛ МЕДИА“ ЕООД се ангажира да насърчава култура и работна среда, в която хората се отнасят помежду си с уважение, справедливост и зачитане на международно признатите човешки права; ангажира се да гарантира равни възможности за всички.

           Политиката на равенство и разнообразие олицетворява моралният ни ангажимент за отхвърляне на дискриминацията, а не просто за спазване на законовите изисквания в тази област. Това означава насърчаване и отчитане на предимствата от разнообразие на хора, гледни точки, таланти и опит. Целта на „БГЛОБАЛ МЕДИА“ ЕООД в изпълнение на тази политика е да гарантира, че всички служители, кандидати за работа и клиенти се третират еднакво, независимо от пол, раса, етнически или национален произход, сексуална ориентация, възраст, инвалидност, религия.

Насърчаването на равенството и многообразието се осъществява чрез създаване на работна среда, отговаряща на индивидуалните нужди на служителите, чрез процедурите за подбор, обучение, кариерно развитие, дисциплинарните процедури и останалите аспекти на управлението на компанията.
Основен елемент от тази политика е нетолерантност към всяка форма на насилие, тормоз, злоупотреба или дискриминация в работната среда. Всеки служител, който тормози или дискриминира друг служител на основание на пол, раса, етнически или национален произход, сексуална ориентация, възраст, инвалидност или религия, ще бъде обект на дисциплинарна процедура от страна на дружеството.
Exit

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ