Да търгуваш психологията

Техническият анализ позволява ценовите колебания на акциите да се прогнозират, когато липсват ключови новини

BusinessGlobal
BusinessGlobal / 10 August 2019 15:00 >
Да търгуваш психологията
Източник: Shutterstock
Волатилността е проблем за дългосрочните инвеститори, но и ниша за печалби за онези, които търгуват от ежедневните колебания в цената на финансовите активи
Ако един инвестиционен портфейл постоянно е включвал ресурс, който да се инвестира активно в британския паунд, то е много вероятно само в последните две години този компонент да е донесъл 100-процентова доходност. Като барометър за настроенията на пазара и огледало за отношенията между британското правителство и Европейския съюз валутата е далеч по-голяма несигурност (волатилност) в сравнение с курса на долара спрямо еврото например. 

И макар че волатилността винаги е била сигнал за повишен риск, тя е благодатно поле за извличане на висока доходност, стига инвеститорите да знаят как да се възползват от нея. Тук не става дума за лихвата на централната банка, данните за икономическия растеж, безработицата или нечии финансови отчети. Това са фактори, които влияят на фундаменталната стойност на един актив, бил той валута, акция, облигация или дериват. Доколкото те отразяват погледа на целия пазар върху един и същи фактор, мястото за различни рационални интерпретации е далеч по-ограничено.

След интерпретацията на една новина обаче идва период, в който пазарът се движи от други фактори – очакванията. Оптимизъм, песимизъм или неутрални сантименти са онова, което кара активите да поскъпват и да поевтиняват във времето между две новини с отношение към фундаменталната им стойност. 

Измерването на психологията и инвеститорските настроения се извършва чрез техническия анализ. Най-просто той се изразява в разчитане на диаграми с цената на актива и активността на инвеститорите, които го търгуват. От тези данни може да се прогнозира при какви ценови равнища поевтиняването или поскъпването ще спре (нива на подкрепа и съпротива). Или напротив, може да се изготви резервен план за действие докъде може да стигне трендът, ако тези нива бъдат пробити. 

Да опознаем волатилността

Най-честият измерител за волатилността е стандартното отклонение в цената на един инструмент за конкретен период от време. То показва средно с колко се променя цената на актива спрямо средната му цена през определен период от време – месец, тримесечие, полугодие или година. При финансовите инструменти волатилността се измерва в проценти, а при валутите в базисни точки (pips – points per day). Причината е, че търговията е далеч по-динамична и цените при сделките се определят до три знака след десетичната запетая и всяка базисна точка е една стотна от процента. 

Разликата е, че при финансовите инструменти несигурността е сигнал за риск и високо волатилните акции или облигации се избягват от консервативните инвеститори. Изследванията показват че при повечето случаи високо волатилните акции се представят по-слабо спрямо водещите борсови индекси. Това ги прави неподходящи за дългосрочни инвестиции, макар че има редица изключения от правилото. 

Обратно, при валутите именно волатилността прави търговията привлекателна.

Общото е, че с помощта на техническия анализ инвеститорите могат бързо да се ориентират и да вземат решение за покупка или продажба при достигането на равнища, които предварително са били поставени като цел. 

Всичко това обаче крие друг сериозен риск, както при автомобилните задръствания. Например има отбивка за по-дълъг път, който води до отправната точка на водачите в задръстването, и въпреки че е по-дълъг, мнозина ще се изкушат да поемат по него и скоро дори обходният маршрут ще се задръсти. 

В ерата на автоматизираната търговия, когато всеки по-сериозен инвеститор разполага с алгоритъм, който е програмиран да отчита последните теоретични и емпирични постижения, самото автоматизиране на търговията засилва волатилността. И когато всички мислят еднакво, неминуемо се отваря възможност някой да надхитри пазара. 

Това обаче не променя факта, че ако се долови закономерност в поскъпването и поевтиняването на един актив, тя може да се експлоатира дори и от най-дребния инвеститор.


Текстът е публикуван в брой 31/2019 г. на списание "Икономист" 9 август, който може да закупите в разпространителската мрежа в страната. Вижте какво още може да прочетете в броя
Exit

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ