"УниКредит груп": Кредитирането в България ще расте по-бързо от средното за региона

BusinessGlobal
BusinessGlobal / 19 January 2018 13:31 >

Кредитирането ще расте с ускорени темпове в онези източноевропейски държави, които през последните години изостават с икономическия си растеж. Това се отнася в пълна степен и за България, като водачи в търсенето на кредитен ресурс ще са малките и средните предприятия и домакинствата, докато големите корпорации ще разчитат предимно на собствения си ресурс за финансиране на различни проекти. Прогнозата е на Маоро Морано, икономист на „УниКредит груп“ за Източна Европа, и беше представена на годишния форум, посветен на икономиката в Централна и Източна Европа (ЦИЕ), организиран от Euromoney във Виена.

От най-голямата банкова група в региона са оптимисти както по отношение на корпоративния сектор, така и за доходите на домакинствата, което е предпоставка за допълнително разрастване на предлаганите финансови услуги.

„Регионът на Централна и Източна Европа предлага уникални възможности, като се има предвид нарастващото богатство на домакинствата, както и увеличаващата се нужда от консултантски, инвестиционни и спестовни продукти“, коментира Карло Вивалди, директор в „УниКредит груп“ за ЦИЕ. Като приоритети за групата той посочи органичното разрастване на бизнеса в региона чрез предлагането на класически и иновативни технологични услуги, но без да се предприемат продажби или придобивания на финансови институции.

В България темповете, с които кредитирането ще нараства, се очаква да бъдат с около 9% на годишна база при домакинствата и с 5,5% при бизнеса, което е съпоставимо със сегашната динамика в отпускането на нови заеми. Прогнозата касае реалното нарастване на кредитирането, без да се вземат предвид очакваните продажби на портфейли от лоши кредити, с които темповете биха били съответно 8,1% за домакинствата и 3,7% при бизнеса.

Важен фактор за по-голямото търсене на корпоративни кредити ще бъде ускоряването на инвестициите в строителството, за нови транспортни средства и в машини и съоръжения, като последните най-силно трансформират структурата на икономиката.

32 33 graf

Очакванията на банката са по-високите цени на жилищата в добавка към увеличението на доходите и заетостта да доведат и до по-голямо търсене на кредит от домакинствата. Според главния икономист на УниКредит Булбанк Кристофор Павлов комбинацията от излишък по текущата сметка, придружен от бюджетен излишък и висока ликвидност в икономическите играчи, води до феномена, при който лихвите в левове са по-ниски от тези в евро. По думите му това може да се окаже устойчива тенденция дори и в случай че България бъде засегната от някакъв външен макроикономически шок. Прогнозата на „УниКредит“ е българската икономика да отбележи икономически растеж от 4,4% през тази година, което ще е пореден период на ускоряване.

Очакванията на Павлов са през тази година лихвите по кредити в България максимално да се доближат до средните в региона, а тези по заемите в корпоративния сектор да стигнат едни от най-ниските си равнища в исторически план.

Това, според него, е и моментът финансовият сектор да започне да гледа с внимание на процесите и да си припомни, че делът на необслужваните заеми на ниво система все още е двуцифрен и трябва да се имат предвид както разходите по управление на старите необслужвани заеми, така и рисковете, които крият евентуални свръхоптимистични действия.

Какво ще се случва

в региона

За разлика от България, в страните от Източна Европа, където икономическият растеж беше по-бърз през изминалите години, кредитирането се очаква да расте с по-бавни темпове.

Очакванията на „УниКредит“ са за по-високи нива на кредитиране в страните, в които се наблюдава икономическо забавяне през последните 2 години, като Унгария, Словения и Сърбия. Известно забавяне на растежа на кредитирането ще има в Чехия и Словакия, Румъния и Турция.

Тласък на икономическата активност в региона поне до 2020 година ще оказват и фондовете на ЕС. Според анализа на групата България ще е от страните, които най-силно ще разчитат на финансирането от Брюксел, а ускореното усвояване на средства по новите оперативни програми ще започне да дава своите ефекти още през тази година.

Средно за региона потокът на европейски средства ще съставлява между 1,5 и 3% от брутния продукт на държавите.

В дигиталния свят

Другият фактор, който създава предпоставки за разрастване, е проникването на умните мобилни устройства и цифровата свързаност.

Проучването на банката показа разделение на страните в региона на такива, в които цифровото банкиране вече е популярно, и други, където дигитализацията е напреднала, но онлайн банкирането и цялостното предлагане на финансови услуги през технологични решения тепърва предстои да се развива. През последните десет години броят на клиентите, използващи различни канали за банкиране, нараства, но все още е далеч от средните нива за Европа. Лидери в това отношение са скандинавските и балтийските държави, а България е сред страните, в които има най-голям потенциал за ръст на този вид услуги. Като особено интересна ниша се очертава изпълнението на втората директива за платежни услуги на ЕС (PSD 2), която ще отвори изцяло ново поле за конкуренция между финансовите институции и технологичния сектор. Позволявайки на потребителите да използват електронно приложение за своите онлайн плащания, което не е предоставено от банка, телекомите и финансовите институции влизат в конкуренция. Предоставянето на инфраструктура за онлайн операциите е една от ключовитe ниши, в които групата вижда потенциал за разрастване на бизнеса си.

„Все по-добрите възможности за дигитализиране на услугите показва, че регионът е идеалното тестово поле за иновативни решения в банковия бизнес. В региона стартираха редица важни програми, свързани с цифровизацията, които ще бъдат приложени в цялата група“, коментира по този повод Карло Вивалди.

Плановете на „УниКредит“ са през 2019 г. над половината от всички клиенти на групата да използват мобилно банкиране (в момента този процент е 44%).

„Постоянно инвестираме в иновации и дигитализация и работим за анализ на данните, така че да подпомогнем развитието на бизнеса на нашите клиенти, като едновременно с това държим ясен фокус върху дисциплинираното управление на разходите“, обобщи тенденцията Вивалди.

Всички прогнози на банковата група са базирани на предположението, че не се реализира мащабен геополитически риск, което обаче не бе маркирано като реалистичен сценарий.


Текстът е публикуван в брой 3/2018 г. на списание "Икономист" от 19 януари, който може да купите в разпространителската мрежа. Вижте какво още може да прочетете в броя.

Exit

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ