Българската фондова борса обмисля ESG индекс

BusinessGlobal
BusinessGlobal / 10 July 2024 12:06 >
Българската фондова борса обмисля ESG индекс
Ръководството на Българската фондова борса (БФБ) планира да пусне до края на годината свой индекс на устойчивостта на българските публични компании - ESG индекс. Методологията по него е разработена съгласно установеното сътрудничество с компанията "LSEG Data and Analytics", бивша Refinitiv. Бъдещият индикатор ще стъпва на отсъждания рейтинг за устойчивост от LSEG. Това обяви Маню Моравенов, член на СД и изпълнителен директор на БФБ, на събитие на Комисията за финансов надзор (КФН) на тема "Бъдещи предизвикателства и очаквания в небанковия финансов сектор".

Конференцията в Интер Експо Център е посветена на принципите на корпоративното управление на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) ОИСР в България и на регулациите в дигиталната ера през призмата на Регламента за цифровата оперативна устойчивост (DORA) и Регламента за пазарите на криптоактиви (MiCA). 

Маню Моравенов отправи призив към публичните дружества да се сдобият с ESG рейтинг. Самият процес е безплатен. Компанията следва да попълни 186 показателя, структурирани по трите направления на устойчивостта - екология, корпоративна социална отговорност и корпоративно управление. 

Предвид предстоящото пускане на индекса за устойчивост от БФБ ще преосмислят и нуждата от сега съществуващия индикатор за корпоративно управление. Решението дали единият индекс ще замени другия или и двата индикатора ще съществуват едновременно, ще се вземе в консултации с Националната комисия по корпоративно управление. 

За Маню Моравенов устойчивостта (ESG стандартите - бел. авт.) и корпоративното управление са в основата на дейностите и на начина, по който публичните дружества, а и не само те, трябва да общуват с обществеността оттук насетне.  

Устойчивостта (ESG стандартите - бел. авт.) и корпоративното управление са спойката и в основата на дейностите и на начина, по който публичните дружества, а и не само те, трябва да общуват с обществеността. 

Принципите на ОИСР са глобален стандарт и задават рамката, в която компаниите трябва да действат, за да имат достъп до финансиране през капиталовите пазари. Тези стандарти са необходими и за изграждането на доверие на публичните дружества с инвеститорите и заинтересованите лица. А списъкът на тези лица е вече разширен до всеки, който в една или друга степен има отношение с дадена компания, сред които са и медиите, и нейните служители, обясни Моравенов. 

В дискусията участваха още Петя Хантова, директор на дирекция "Надзор на инвестиционната дейност" при Комисията за финансов надзор (КФН), Коста Йорданов, изпълнителен директор и заместник-председател на СД на "Бианор Холдинг" и Станислав Танушев, директор за връзка с инвеститорите и устойчивостта в "Сирма Груп Холдинг".

(От БТА)
Exit

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ