Показваме, че правим повече, и това създава доверие

Анкета BGLOBAL: Константина Градева-Василева, директор „Здраве, безопасност и околна среда“, „Дънди Прешъс Металс“ – Канада

BusinessGlobal
BusinessGlobal / 10 July 2024 11:15 >
Показваме, че правим повече, и това създава доверие
Текстът е публикуван в бр. 5 (45) на сп. Business Global.

Каква е добавената стойност на докладите за устойчивост, които изготвя компанията?                   Константина Градева-Василева е магистър по инженерна геоекология от Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“. Професионалният и`  път започва в Техническия университет в София като експерт в специализирана лаборатория по екологични технологии и опазване на околната среда. След това работи в Държавен фонд „Земеделие“ и в Министерството на икономиката. През 2004 г. става инженер „Опазване на околната среда“ в „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД, а от 2011 г. поема функцията директор „Здраве, безопасност, околна среда и връзки с обществеността“ първо за дружеството в Челопеч, а след това и в Крумовград. От април 2024 г. Константина вече заема позицията директор „Здраве, безопасност и околна среда“ на корпоративно ниво за „Дънди Прешъс Металс“ – Канада.

Минната промишленост е в началото на веригата на доставки, така че, за да може крайният потребител да потребява с отговорност към хората, околната среда и климата, трябва продуктите и стоките да са били произведени от отговорно добити суровини. Именно това правим ниe, a ESG докладването прави информацията за отговорността ни видима и достъпна. 

 „Дънди Прешъс Металс“ е публична компания, чиито акции се търгуват на стоковата борса в Торонто. От трансформирането си в действаща минна компания през 2004 г. „Дънди Прешъс Металс“ и нейните дъщерни дружества имат за цел създаването на прозрачен минен бизнес, който е финансово стабилен в дългосрочен план и създава устойчиви местни икономики и общества. 

От 2011 г. „Дънди Прешъс Металс“ издава годишен доклад за устойчиво развитие, който обхваща всички дъщерни дружества в България, Намибия и Сърбия. В този общественодостъпен документ представяме информация, която оценяваме като материална (т.е. рефлектира върху нашите икономически, екологични и социални въздействия или по същество би се отразила на преценките и решенията на акционерите) както по отношение на нашите дейности, така и за заинтересованите ни страни. 

Докладът за устойчиво развитие е ключов елемент от ангажимента на компанията да работи отговорно и прозрачно. Чрез данните показваме, че правим повече, отколкото обещаваме, и това създава доверие. От публикуването на първия ни доклад преди 13 години „Дънди Прешъс Металс“ разширява и задълбочава нивото на отчетност в отговор на все по-специфичните очаквания на заинтересованите страни, включително акционери, инвеститори, финансови институции и местни общности. Ежегодно внасяме подобрения, за да осигуряваме все по-голяма прозрачност на дейността ни.

В дейността си се стремим към постигане на конкурентно предимство, като повишаваме ефективността на работата и разходите си и едновременно с това намаляваме въздействието си върху климата и ползването на ресурси.

 Чрез последователността в докладването на голям брой показатели в областта на околната и социалната среда и управлението отчитаме собствения си напредък по отношение на целите, които си поставяме, и осигуряваме проследяемост от страна на всички, които се интересуват от дейността ни. Участвайки с данните си в класациите на престижни рейтингови агенции като S&P, в чийто рейтинг попадаме сред 15 процентила най-добри компании за трета поредна година, имаме възможност да се стремим към най-доброто в световен мащаб. 

ESG индикаторите са интегрирани в стратегията на компанията и бизнес решенията се вземат и през гледната точка на целите, които дружествата са си поставили.

В бъдеще планираме да започнем разработването на динамична методология, която измерва, когато това е възможно, възвръщаемостта от нефинансовия капитал, като изграждането на човешки и институционален капацитет, иновации и възстановяването и подобряването на екосистемните услуги. 

Ще продължим да представяме данните за всички ESG материални теми, предизвикателства и напредък, цели и стратегии и в следващите доклади за устойчивост, тъй като вярваме, че този, който прави добро, се справя добре. 
Exit

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ