Платежна революция

Банките и финтех компаниите ще успеят да постигнат онова, с което държавата се мъчи вече десетилетие – да се върви към безкешово общество и постепенно, но сигурно изтласкване на сивата икономика

BusinessGlobal
BusinessGlobal / 20 December 2023 10:44 >
Платежна революция
Автор: Цветелина Соколова 

Истинска тиха революция в плащанията през банки се случи в България през последните една-две години. От всички иновации най-видимо за крайния клиент е почти повсеместното въвеждане на незабавните плащания в левове (Blink). Другият голям успех е огромният ръст на мобилните и онлайн разплащания, вече и при физическите лица след пандемията. По всичко изглежда, че банките и финтех компаниите ще успеят да постигнат онова, с което държавата се мъчи, без особени успехи, вече десетилетие – да се върви към безкешово общество в скандинавски стил с цел постепенно, но сигурно изтласкване на сивата икономика.

Незабавни Blink плащания

На 22 ноември 2021 г. в 10 часа 14 минути и 13 секунди бе осъществено първото blink плащане в България, направено от Tbi Bank. Оттогава изминаха две години. „Днес вече отчитаме, че чрез услугата blink на „Борика“ АД над 90% от клиентските платежни сметки в страната са достижими за незабавни плащания в левове, които се изпълняват в рамките на 10 секунди – 24 часа в денонощието, 365 дни в годината. На тази основа занапред се очаква да бъдат внедрени редица иновации, според нуждите на клиентите, като P2P преводи по мобилен номер и разплащания с търговци“, коментира подуправителят на Българската народна банка Петър Чобанов в бюлетина на Асоциацията на банките в България.

По данни на „Борика“ в момента всички банки и платежни институции в България са осигурили на своите клиенти възможност за получаване на незабавен превод, а над 60% от тях предлагат услугата за изпращане, като се очаква и другите финансови институции да се включат скоро. Това означава достъпност до всички над 13 милиона сметки в България.

И въпреки че тази услуга започва да се развива по-късно в България, това се случва доста бързо – делът на незабавните плащания в страната вече е над 20% при 15 на сто средно в Европа.  

Предстои надграждане на Blink, за да обхване тя все повече плащания в брой, така че България неусетно да се доближи до мечтаната цел за безкешова икономика, и то по естествен път, а не чрез административна регулация. Целта е да се даде възможност на повече видове регулярни и по-дребни плащания да минават през централизираната система Blink API Gateway, като услуги на самообслужване, транспортни услуги и др. След промените в Закона за корпоративното подоходно облагане на дневен ред е и дигитализация на ваучерите за храна от началото на 2024 г. – ползвателите им са около 700 000 служители в над 20 000 фирми в страната.

България е доста напред и по отношение на проекта за присъединяване на оперираната от „Борика“ платежна система BISERA7-EUR към услугата на Евросистемата за сетълмент на незабавни преводи в евро TIPS. Това ще даде възможност на банките у нас да предлагат и незабавни преводи в евро. Според обяснението на подуправителя на БНБ Петър Чобанов централната банка и „Борика“ са напът да постигнат в следващите месеци пълна достижимост за изпълнение на клиентски SEPA кредитни преводи в евро до над 4800 доставчици на платежни услуги във всички страни от Единната зона за плащания в евро. Ще се прилага предплатен модел с непрекъснат сетълмент, с което ще се намали и времето за извършване на кредитните преводи в евро. „С други думи, ще можем да заявим, че по отношение на кредитните преводи ефективно ще влезем в еврозоната по-рано от индикативната дата 1 януари 2025 г.“, казва Петър Чобанов.

Мобилни и онлайн плащания

Незабавните плащания не биха били възможни без осезаемия напредък в мобилното и онлайн банкирането. БНБ публикува със закъснение данните за разплащанията, но ако се съди по прогреса през 2022 г., може да се очаква, че и през 2023-та България ще отбележи успех в преминаването към безналични плащания.

През 2022 г. има една трета увеличение на броя на плащания с карти, издадени в България, в сравнение с 2021 г. – от 230 милиона до над 300 милиона плащания. А увеличението на плащанията с електронни пари за 2022 г. в сравнение с 2021-ва, отново като брой, е с над 40 процента.

Расте стойността на картовите плащания, инициирани чрез виртуални ПОС терминали – от 4,1 млрд. лв. през 2021 г. на 6,2 млрд. през 2022 г.q или с над 50 на сто. С над 30% пък е ръстът при стойността на кредитните преводи, инициирани електронно (чрез каналите за електронно и мобилно банкиране) – от около 600 млрд. лв. на близо 800 млрд. лв. 

Според Чобанов тези данни показват здравословното развитие на финансовия сектор в България и промяната в потребителската нагласа за по-голямо използване на дигитални канали за разплащания.

Платежна инфраструктура

В последната година България има значим напредък и по отношение на големите модернизационни проекти при плащанията. Те може да са невидими за крайния клиент, но са важен елемент от платежната инфраструктура и банковите услуги на бъдещето, както и от целта на страната за пълна интеграция в Евросистемата.

Безспорно голям успех е миграцията към новата консолидирана платформа за TARGET услуги на Евросистемата, която БНБ реализира през март 2023 г. заедно с банките, „Борика“ и Централния депозитар. Новата платформа дава достъп едновременно до няколко услуги – паричен сетълмент в евро в реално време, сетълмент на ценни книжа в евро и достъп до незабавни плащания в евро. 

Българските депозитари мигрираха успешно през септември към платформата за сетълмент на ценни книжа TARGET2-Securities, в която участват депозитари от 23 европейски страни. Благодарение на това българските ценни книжа имат по-добра достъпност за инвеститорите от Европейския съюз.

В началото на октомври пък бе финализиран ключовият за еврозоната проект за миграция на бюджетните плащания към стандартите на Единната зона за плащания в евро (SEPA). Основната цел е прилагане на SEPA стандартите по отношение на изпълнението и обработката на бюджетните плащания в левове в страната, което в крайна сметка доведе до цялостно оптимизиране и ускоряване на процеса на банково обслужване на бюджета. 

Сериозни промени предстоят и по отношение на т. нар. отворено банкиране, въведено с втората директива за платежните услуги (Директива 2015/2366, PSD2) и превърнало се в ежедневие за много потребители и бизнес клиенти. То даде възможност да се появят иновативни продукти като агрегиране на данни за сметки и централизирано иницииране на плащания от сметки при множество различни доставчици на платежни услуги.

Скоро се очаква надграждане на регулаторната рамка – PSD3, което да прецизира разпоредбите относно лицензирането и надзора на платежните институции. Друга голяма цел на изменението е да се предостави директен достъп на небанковите доставчици на платежни услуги до всички платежни системи в Европейския съюз.

Според Маркус Метшитцер от Генерална дирекция „Финансова стабилност, финансови услуги и капиталови пазари“ в Европейската комисия целите на PSD2 са изпълнени – има намаление в измамите и растеж в отвореното банкиране. Следваща стъпка в ограничаването на измамите е цел и на следващия регулаторен пакет PSD3, за който Метшитцер прогнозира, цитиран от Investor.bg, че ще се приеме преди лятото на 2024 г.
Exit

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ