Справяш се отлично за човек на твоята възраст

Неосъзнатите предразсъдъци рушат атмосферата в офиса, влияят на производителността и финансовите резултати

BusinessGlobal
BusinessGlobal / 20 November 2023 12:46 >
Справяш се отлично за човек на твоята възраст
Източник: Тони Тончев
Гергана Манолова е мениджър устойчиво развитие в „М-Газ“ ЕООД, председател е на комуникационната група на Съвета на жените в бизнеса в България и докторант в Стопанския Факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Води корпоративни семинари на тема „Преодоляване на неосъзнатите предразсъдъци“.
Текстът е публикуван в бр. 9 (37) на сп. Business Global.

Автор: Гергана Манолова

„Справяш се отлично за човек на твоята възраст“ или „Изглеждаш добре за годините си“. Чували ли сте подобни реплики? Аз да. Това си е чиста микроагресия, вид възрастова дискриминация. И е само един от многото примери за неосъзнатите предразсъдъци, които непрекъснато срещаме край себе си.

Неосъзнатите предразсъдъци са заучени стереотипи, които са естествени, автоматични, ‎непреднамерени и толкова дълбоко вкоренени, че могат лесно да повлияят на поведението на ‎човека. ‎Те се формират от произхода, социалната среда, личния опит‎ и от начина на представяне на различни групи в медиите.

На работното място влияят отрицателно на многообразието и приобщаването в компанията, проявяват се и в практиките за набиране, наемане и повишение на кадрите. Преодоляването на неосъзнатите предразсъдъци води до увеличаване на усещането за принадлежност на служителите, до повишаване на ангажираността им и до по-добри приходи за компаниите.

 Всеки ли има предразсъдъци?

Приятно е човек да си каже „Аз нямам предразсъдъци“. Ако наистина го вярва, е попаднал в капана на един от 188-те вида когнитивни предразсъдъци, наречен „мъртва точка на пристрастието“. Това е склонността да бъдат разпознавани пристрастия у другите, но ‎не и у себе си. Независимо дали го осъзнава, или не, човек със сигурност има пристрастия или предразсъдък към други хора или групи, към които е несправедлив. Те могат да бъдат основа за дискриминация.

Невидими за очите, но много осезаеми

Понякога необмислени подмятания или шеги издават скритите за очите предразсъдъци, но могат да наранят дълбоко този, за когото са предназначени. Използването на обидни прякори и шеги си е чиста микроагресия. Обикновено те се отнасят за етническа принадлежност, сексуална ориентация, възраст, физическа трудоспособност или други характеристики, които правят хората различни. Често стават причината човекът, за когото са предназначени, да престане да се чувства като част от екипа, да изгуби своята мотивация и ангажираност и в крайна сметка да напусне компанията. Отговорност е не само на мениджърите да вземат отношение, когато чуят подобен тип подмятане. Но тяхна е отговорността за създаване на такава култура в компанията, в която има нетърпимост към обидите.

Най-често срещаните

Пристрастието често е придружено от невежество, подозрение или омраза. Насочено е към външни групи – тези, които са различни и с които човек не се идентифицира. Някои от най-често срещаните видове несъзнателни пристрастия са свързани с  мисловните процеси на човека и начин на разсъждение, като например непрекъснатото фокусиране върху отрицателни качества на хората.

Наред със споменатата по-горе възрастова дискриминация сред най-разпространените са предразсъдъците към красотата и към височината на хората. Предразсъдък е, че привлекателните хора са по-успешни, компетентни и квалифицирани. Хайтизъм е склонността да се съди за човек, който е значително по-нисък или по-висок. Пристрастието към пола сe проявява в предпочитанията мъж или жена да свърши една или друга работа.

В днешни дни, когато все повече хора работят хибридно, се появява и пристрастност на близост. Това е предположението, че тези, които работят от вкъщи, са по-малко продуктивни от тези, които работят в офиса.

Афинитетно отклонение е несъзнателното пристрастие, което кара хората да бъдат по-благосклонни към други, които изглеждат като тях, включително към тези със сходни интереси, произход и външен вид. Когато компаниите наемат сходен тип хора (т.нар. cultural fit), те вероятно стават жертва на пристрастия към афинитета.

Склонност за потвърждаване е склонността на хората да ‎вярват повече и да обръщат повече внимание на информация, която потвърждава ‎предварителните им идеи, концепции или хипотези. При това независимо дали ‎е вярна, като пренебрегват детайлите, които опровергават техните нагласи.‎ Този предразсъдък ограничава хората и не им позволява да видят разнообразните гледни точки на останалите. Важно е тази склонност да бъде избегната при подбор на кадри. За целта екипите, които провеждат интервютата, могат да подготвят стандартизирани въпроси, базирани на умения, които дават на всеки кандидат справедлив шанс да се отличи.

Изненадващи предразсъдъци

Освен някои от най-често срещаните неосъзнати предразсъдъци има такива, които са неочаквани, но много хора се водят от тях. Такива са ефектите на ореола и на рогата. Това е склонността първоначалната преценка за даден човек несъзнателно да оформя възприятието за него като цяло. В случая на ореола това е положителното първо впечатление, а на рогата – отрицателното.

Дилема на потъналите разходи е разбирането на хората, че щом вече са започнали нещо, трябва да го продължат докрай  дори и ‎когато виждат, че нещата не се получават. Ефектът на закотвяне се ‎проявява, когато се разчита прекалено много на първата ‎информация, с която човек разполага по дадена тема. Тя става „котва“ и всичко ново, ‎което чуе, се сверява с първото научено.Индивидуалният принос

Целенасочени трябва да са усилията за създаване на работно място, където разнообразието има значение и където равенството се приема сериозно, където се ценят различните възгледи и начини на работа. Ако човек има възможност, нека да подкрепя или инициира на своето работно място проекти, които насърчават положителни образи и стереотипи на разнообразието.

Другите хора могат да бъдат насърчавани и утвърждавани по подходящ начин, като се изтъкват техни качества и възможности, а критиката не е подсъзнателно продиктувана от нашите пристрастия.

Всеки може да стане посланик на добрите практики, като предава наученото нататък. Така знанието достига до повече хора.
Така човек филтрира новата информация ‎и това изкривява усещането за ‎ситуацията. Може човек да има и пристрастие към себе си. Това е тенденцията да си приписва ‎заслуги за успехите, а да посочи с пръст независещото от него като виновник за ‎неуспехите. В предприемачеството това се случва често. Когато бизнесът потръгне, основателят се чувства много добре и приписва заслугата за успеха на собствените си умения да управлява фирмата. Но когато се стигне до провал, обвинява пазара, потребителите или служителите си.

В ситуация на подбор

Пристрастията възникват на всяко ниво на организацията и могат да повлияят на пълния жизнен цикъл на кариерата на служителя – от процеса на подбор до начина, по който напуска организацията.

За да бъде сведена до минимум опасността от несъзнателни пристрастия, трябва да се даде на всички кандидати за работа еднаква информация за процеса на подбор. Добра техника е да се използват отворени въпроси, за да могат всички кандидати да покажат доколко отговарят на всеки от критериите.

Примери за несъзнателни пристрастия при подбор на нови служители е набирането на кандидати от определени учебни заведения или липса на разнообразни участници от компанията по време на интервю.

Как да бъдат контролирани?

Изследванията показват, че ако човек знае за предразсъдъците, може да ги разпознава и да ги избягва, като внимава за поведението и решенията си. Осъзнаването, че не всички хора имат еднакъв мироглед, води до разбиране на различията, до активно търсене на друга перспектива и развиване на емпатия.

Пристрастията е по-трудно да бъдат контролирани, когато човек е под стрес, под натиск на времето, уморен или ядосан. В тези моменти е повишен рискът от пристрастност при вземането на решения.

Важно е да се внимава за думите, които се използват, когато се разговаря със служители, особено с тези от слабо представени общности. Например има много изследвания, свързани с езика, който хората използват, когато предоставят обратна връзка на мъже и жени. Често, когато се говори за мъже, се използват изрази като „те са отговорни за успеха на проекта“, „те го задвижиха“. За жените по-често се използват „те подкрепят“ и „те бяха полезни за успеха на един проект“. Когато човек подбира по-добре думите, които използва, за да опише служителите си, ще помогне за смекчаване на несъзнателното пристрастие на работното място.

Индивидуалният принос

Целенасочени трябва да са усилията за създаване на работно място, където разнообразието има значение и където равенството се приема сериозно, където се ценят различните възгледи и начини на работа. Ако човек има възможност, нека да подкрепя или инициира на своето работно място проекти, които насърчават положителни образи и стереотипи на разнообразието.

Другите хора могат да бъдат насърчавани и утвърждавани по подходящ начин, като се изтъкват техни качества и възможности, а критиката не е подсъзнателно продиктувана от нашите пристрастия.

Всеки може да стане посланик на добрите практики, като предава наученото нататък. Така знанието достига до повече хора.

Можете да намерите Business Global в пунктовете на Inmedio в моловете, в големите търговски вериги, в повечето от веригите бензиностанции, както и в централните пунктове за разпространение на печатни издания. Приятно четене!
Exit

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ