Бизнесът и регионите 4 – участниците

Четвърта национална конференция на BGLOBAL в партньорство със Сдружението на общините и Стопанската камара

BusinessGlobal
BusinessGlobal / 13 November 2023 12:02 >
Бизнесът и регионите 4 – участниците
Дни след местните избори, BGLOBAL събира дългосрочни инвеститори в българската икономика и новоизбрани кметове и представители на общините, за да покажем работещи модели на взаимно развитие и как могат да се надградят през следващите 4 години местно самоуправление. Темата на 4-тата национална конференция „Бизнесът и регионите“ е „Устойчиво развитие“. Специално внимание ще се отдели на инвестициите в хората и човешкия капитал, ключов фактор за икономическия и социалния просперитет на България.

Конференцията ще се проведе на 16 ноември 2023 г. в хотел „ИнтерКонтинентал“, София, от 13,30 ч. Форумът се организира в партньорство с Националното сдружение на общините в България, Българската стопанска камара и Института за пазарна икономика и ще бъде открита от министъра на икономиката Богдан Богданов, изпълнителния директор на НСОРБ Силвия Георгиева и Иван Велков от Управителния съвет на БСК.

Нашите участници:

Първи панел: Модели на устойчиво развитие  – показваме примери на устойчиви бизнес практики на компании с голямо влияние за регионалните икономики, както и примери на общини, които привличат устойчиво инвеститори.

Адриан Николов, икономист, ИПИ

Адриан Николов е икономист от Института за пазарна икономика. Бакалавър от Варшавския университет, магистър по сравнителна политология от университета в Тарту, Естония. Бил е анализатор в Експертния клуб за икономика и политика и член на Българското либертарианско общество.

Спирос Номикос, изпълнителен директор на „Солвей Соди“ АД

Спирос Номикос е изпълнителен директор на „Солвей Соди“ АД и генерален мениджър на групата Solvаy за България. Магистър по финанси от Solvay Business School. Част е от групата от 1989 г. Минава през различни финансови и други позиции, преди да дойде в България през 2000 г. като директор „Финанси“ в „Солвей Соди“ АД, изп. директор на „Солвей България“ и изп. директор на „Девня Варовик“. През 2006 г. става ръководител „Бизнес развитие минерали“ на групата Solvay в Пекин, преди да се завърне в България през 2012 г. и да заеме сегашните си позиции.

Бисер Инчовски, член на УС на „Лидл България“, управител „Централизирани дейности“

Бисер Инчовски се присъединява към екипа на „Лидл България“ през 2005 г. като аквизитьор. Две години по-късно става Ръководител недвижимости. Продължава да се развива в структурата на компанията, като от 2011 г. поема длъжността управител на ресор „Централизирани дейности“ и член на Управителния съвет. Преди да се присъедини към Lidl, има опит в маркетингова агенция в Дрезден, Германия.

Венцислав Калудов, прокурист на ХЕС АД

Инж. Венцислав Калудов е завършил Техническия университет в София, специалност „Общо машиностроене“. Работи в ХЕС АД в гр. Ямбол от 1998 г., като е преминал през различни позиции – инженер-конструктор в „Техническия отдел“, логистик в отдел „Покупки“, търговец в отдел „Продажби“, търговски директор. От началото на 2021 г. заема длъжността прокурист на ХЕС АД.

Георги Кузманов, директор Големи корпоративни клиенти, УниКредит Булбанк

Георги Кузманов е директор „Големи корпоративни клиенти“ на УниКредит Булбанк. Притежава дългогодишен опит в банковата сфера, заемайки различни позиции в областта на кредитния риск и корпоративното банкиране. В периода 2017-2021 г. е изпълнителен директор на УниКредит Факторинг ЕАД. В момента неговите отговорности включват и развитие на отношенията на банката с публични и финансови институции.

Радостин Танев, зам.-кмет на Стара Загора

Радостин Танев е заместник-кмет на община Стара Загора. Магистър е по Финансов мениджмънт от Стопанска академия „Д. А. Ценов”, гр. Свищов. Бил е народен представител в 44-тото и 45-тото Народно събрание, както и общински съветник през периода 2015 – 2017 г. 

Д-р Дарин Димитров, кмет на община Търговище

Д-р Дарин Димитров е акушер-гинеколог, народен представител от ГЕРБ в два последователни парламента, кмет на Търговище трети мандат. Завършил е Медицинския университет във Варна, от 1998 г. практикува като лекар в МБАЛ Търговище, от 2002 г. до 2016 г. е началник на отделението на акушерство и гинекология.,

Модератор на панела е доц. Атанас Георгиев, декан на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

Доц. Атанас Георгиев е декан на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, ръководител на катедра „Икономика и управление по отрасли“, директор на магистърската програма „Енергийни пазари и услуги“. Член е на УС на Националния комитет на България в Световния енергиен съвет. През 2023 г. е избран за член на Надзорния съвет на УниКредит Булбанк.


Втори панел: Инвестиции в хората и човешкия капитал – акцентът е върху индустрии със силно влияние за задържането и развитието на човешкия капитал в регионите. Тази година на фокус е добивната индустрия и инвестициите в хората – възможностите за професионално образование, професионална реализация и влиянието върху местните общности.

Георги Бърдаров, писател, специалист по демографски въпроси

Доц. д-р Георги Бърдаров е заместник декан на Геолого-географския факултет в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, ръководител на катедра „Социално-икономическа география“. Специалист по етно-религиозни конфликти и демографски въпроси. С първия си роман „Аз още броя дните“ Георги Бърдаров спечели литературното реалити „Ръкописът“. Вторият му роман „Absolvo te“ спечели Европейската награда за литература през 2021 г.

Красимир Вълчев, председател на парламентарната комисия по образование

Красимир Вълчев е магистър по публични финанси, преминал обучение по „Бюджет и финансово управление“ в университета „Дюк“, САЩ. Бил е експерт в дирекция „Държавни разходи“ в Министерство на финансите, главен секретар на Министерство на образованието, директор на дирекция „Бюджет и финанси“ в Министерство на външните работи, преди да стане министър на образованието през 2017 г., до май 2021 г. Един от двигателите на реформата в образованието и развитието на дуалното и професионално образование.

Проф. д-р инж. Ивайло Копрев, ректор на МГУ „Св. Иван Рилски“

Проф. Ивайло Копрев е ректор на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ от края на 2019 г. Завършва МГУ „Св. Иван Рилски“ през 2001 г., специалност “Разработване на полезни изкопаеми”. През 2010 г. защитава докторска дисертация, научна специалност “Открит и подводен добив на полезни изкопаеми”, специализант на Technische Universität Bergakademie Freiberg, Германия. Бил е зам.-декан и декан на Миннотехнологичен факултет към МГУ „Св. Иван Рилски“. Ръководил е и е участвал в над 100 национални и международни научно-изследователски и научно-приложни разработки, проекти и програми. Член на Управителния съвет на Съвета на Ректорите на висшите училища в България.

Димитър Цоцорков, председател на НС на „Асарел Медет“, председател на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН

Димитър Цоцорков е председател на Надзорния съвет на „Асарел-Медет“ от ноември 2017 г. Магистър по информационен мениджмънт и финанси от университета „Уестминстър“ в Лондон. В „Асарел-Медет“ е от 2001 г. като експерт по продажби и хеджиране, след което става ръководител на отдел и директор „Корпоративно развитие“. Член и председател на УС на компанията в периода 2014 – 2017 г. През 2022 г. Димитър Цоцорков стана първият българин, отличен като SDG пионер от Глобалния договор на ООН за принос към целите за устойчиво развитие. В началото на 2023 г. беше избран за председател на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН.

Доминик Хамерс, изпълнителен директор на „Геотехмин“

Доминик Хамерс е изпълнителен директор на „Геотехмин“ от ноември 2011 г. Преди да се присъедини към екипа на българската група, има повече от 25 години опит в областта на търговската дейност и бизнес развитието в индустриалния сектор на цветни метали, с позиции във висшия мениджмънт, предимно в голяма белгийска индустриална компания. Член е на Борда на директорите на „Геострой“, както и на Надзорния съвет на „Елаците-Мед“.

Ирена Цакова, директор „Разрешителни и правни дейности“ на дружествата на „Дънди Прешъс Металс“ в България

Ирена Цакова има магистърска степен по инженерна химия и „Екологичен мониторинг, контрол и здраве". Кариерното ѝ израстване в българското дружество в Челопеч на канадската “Дънди Прешъс Металс” започва с работа по мониторинга и управлението на околната среда. След това се издига до ръководител на местния екип по околна среда, здраве, безопасност и сигурност. Като оперативен директор на дружеството в Крумовград, тя ръководи процеса по осигуряване на всички разрешителни на новата мина за добив на злато, в това число на оценката на въздействие върху социалната и околната среда. Отговаря и за  взаимоотношенията със заинтересованите страни на местно ниво. Ирена Цакова е избирана за една от стоте вдъхновяващите жени в минната индустрия в международен мащаб.

Григор Даулов, кмет на община Чавдар

Григор Даулов е втори мандат кмет на община Чавдар. Бакалавър по социология и магистър по публични финанси от СУ „Св. Климент Охридски“. Започва работа в община Чавдар през 2005 г., през 2019 г. е избран за кмет за първи път. По негова инициатива, заедно с писателя Георги Бърдаров, от три години село Чавдар се преобразява в Коледно село за целия месец декември, стимулирайки местното производство и привличайки хиляди посетители с богата културна програма.

Конференцията „Бизнесът и регионите – Устойчиво развитие“ ще се проведе на 16 ноември, четвъртък, в зала „Бална“ на хотел „Интерконтинентал“, София, от 13,30 до 18 ч. Присъствието е чрез регистрация, предварителна (тук) или на място, от 13 ч.
Exit

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ