Служебното правителство одобри проектобюджет с дефицит от 6.4 на сто

BusinessGlobal
BusinessGlobal / 28 April 2023 14:34 >
Служебното правителство одобри проектобюджет с дефицит от 6.4 на сто
Служебното правителство одобри проектобюджет за тази година и ще го внесе за разглеждане в Народното събрание, предаде БНР. В документа е заложен дефицит от 6.4 на сто от Брутния вътрешен продукт. Макроикономическата прогноза на финансовото министерство предвижда през тази година да има  забавяне на растежа на БВП до 1,8%, като то ще бъде по линия на потреблението, износа и изменението на запасите. През 2024 година  е заложено растежът на БВП да се ускори до 3,3 на сто.

В проектобюджета е записано, че минималният размер на фискалния резерв към 31 декември тази година трябва да остане непроменен спрямо заложения през миналата или 4,5 млрд. лева. Съотношението на дълга към БВП се очаква да нараства - до 25,3% през тази година, 29,6% през 2024 г. и 33% към края на 2025 година.


В законопроекта е определен 50% дивидент на държавата от държавните дружества и предприятия. 

По отношение политиката по доходите се предлага увеличаване на заплатите на педагогическите специалисти до достигане на не по-малко от 125% от средната работна заплата за страната.

Предвидено е увеличаване на разходите за персонал с 10% за бюджетните структури, които не са получили такова увеличение през миналата година.

Пенсионната политика се базира на допусканията за осъвременяване на всички пенсии от 1 юли с 12%. Минималната за пълен стаж и възраст ще се повиши от 467 на 523,04 лв. Социалната пенсия за старост ще се увеличи на 276,64 лв.

Бюджетът на Здравната каса предвижда разходи от 7 милиарда и 27 милиона лева. От тях 6,5 милиарда са за здравноосигурителни плащания. Увеличението спрямо предходната година е 910 милиона лева.

Служебното правителство повиши с 10% стандартите за издръжка на делегираните от държавата към общините дейности за тази година. Взето е предвид увеличението на минималната заплата от 1 януари от 710 на 780 лева и са осигурени средства за изплащане на достигнатите нива на възнагражденията, съгласно актуализацията на държавния бюджет за миналата година.

За предучилищното и училищното образование са осигурени допълнителни 465 милиона лева, за да се постигне увеличаване заплатите на педагогическите специалисти и те ще са не по-малко от 125 на сто от средната заплата за страната. 111 милиона лева допълнително се осигуряват за заплатите на заетите във социалните услуги. В област „Здравеопазване” за тази година средствата са увеличени с близо 80 милиона лева. Стандартите за делегираните от държавата дейности през тази година са съгласувани с Националното сдружение на общините в Република България.

Министерският съвет одобри и стратегия за управление на държавния дълг за периода 2023-2025 година. Основната цел е насочена към осигуряване на необходимите средства за рефинансиране на дълга в обращение, финансиране на планирания дефицит по държавния бюджет и обезпечаване на ликвидната позиция на фискалния резерв.
Exit

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ