„Електрохолд Трейд“ - готови за енергийната трансформация 

Фокусираме се върху клиентите и пускаме комбинирани продукти с добавена стойност, казва изпълнителният директор на компанията Атанас Димов

BusinessGlobal
BusinessGlobal / 15 February 2023 10:22 >
„Електрохолд Трейд“ - готови за енергийната трансформация 
Текстът е публикуван в бр. 11 (27) на сп. Business Global.

Г-н Димов, електроенергийният пазар е много нестабилен и силно конкурентен. Каква е формулата за успех в такава среда?Атанас Димов се присъединява към екипа на компанията през 2013 г. Той става изпълнителен директор на „Електрохолд Трейд“, след като най-големият публичен холдинг в страната – „Еврохолд“, придобива чрез дъщерната си EEEC бизнеса на чешката енергийна група CEZ в България. В периода 2004 – 2007 г. е работил в „НЕК“ ЕАД като експерт „Електроенергиен пазар“, а през 2007 – 2011 г. е заемал длъжността експерт „Балансиращ пазар“ към ЕСО ЕАД и е участвал във формирането на нормативната рамка в подкрепа на либерализацията на пазара на електрическа енергия в България. От 2011 до 2013 г. е на позиция ръководител отдел „Борсов пазар“ към ЕСО, където подкрепя създаването на прозрачен и ликвиден енергиен пазар, подобряването на нормативната рамка и насърчаването на регионалната интеграция. Притежава магистърска степен инженер „Електроенергетика“ от Техническия университет – София. Сертифициран е от Центъра за европейски програми на Американския университет в България в областта на енергийните пазари и ВЕИ. 


Българските компании са изправени пред предизвикателството да оцеляват в динамична среда и в условията на несигурност от икономически и политически характер.

За всеки бизнес, било то малък или голям, в момента е важно да намери надежден партньор на свободния пазар на електроенергия, който да гарантира доставките и в същото време да осигури предвидимост.

„Електрохолд Трейд“ (с предишно наименование „ЧЕЗ Трейд“, бел. ред.) има богат опит в търговията с електрическа енергия на пазара на едро и е доказан лидер на пазара на крайни клиенти в страната. Ние сме първият лицензиран търговец на електрическа енергия в България на крайни клиенти от 2005 г. 

За да стигнем дотук обаче, приоритет за нас беше и продължава да бъде развитието на екипа. Всеки може да отвори офис за търговия с електроенергия и да търгува виртуално. Ние от „Електрохолд Трейд“ залагаме на физическо присъствие и поставяме клиента в центъра на нашата политика. Осигуряваме професионално обслужване от персонален търговец, като разчитаме на висококвалифицирани, мотивирани и познати на пазара експерти с дългогодишен опит в сектора.

Какво отличава „Електрохолд Трейд“ от нейните конкуренти?

Както казах, на първо място, имаме страхотен екип. Служителите ни познават и внимателно анализират нуждите на крайните клиенти, за да им предложат индивидуални решения, съобразени с техните изисквания. Ние осигуряваме професионално и персонализирано обслужване от личен търговец, което малко доставчици предлагат. Разполагаме със значителни материално-технически и финансови ресурси. Използваме иновативни системи за прогнозиране, балансиране и управление на портфолиото ни.

Координатор сме на водеща стандартна балансираща група в България. В състава ѝ са включени индустриални клиенти от различни индустрии, като производство и обработка на метали, химическа, циментова, стъкларска, транспортна, хранителна и др.; бизнес клиенти от ютилити и търговски сектори като фирмени вериги, магазини, бензиностанции, офис сгради, търговски вериги и др.; производители на електрическа енергия от различен тип – ВЕИ, ВЕЦ, комбинирано високоефективно производство и др.

Участието в стандартната ни балансираща група е на доброволен принцип при прозрачни и пазарни условия съобразно Общите принципи за балансиране, публикувани на нашия сайт и валидни за всички участници в групата.

Разполагаме с екип от експерти с дългогодишен опит в планирането и прогнозирането на електрически товари, както на крайни клиенти, така и на ВЕИ производители и познания в областта на енергийните режими на електрическите мрежи.

Какво се промени за клиентите на „Електрохолд Трейд“ след смяната на собствеността?

Ние вече сме част от най-големия публичен холдинг в България – „Еврохолд“. Това ни осигурява финансова стабилност, която е гаранция за сигурни доставки на електрическа енергия на всичките ни клиенти.

Благодарение на синергията, която постигаме като част от семейството на „Еврохолд“, вече отваряме офиси и извън Западна България. Засилваме присъствието си в цяла България с представителства в Ямбол, Пловдив, Варна. Стоим близо до клиента, защото ние продаваме обслужване, като добавяме стойност, предлагайки комбинирани продукти, които следващата година ще пуснем на пазара.

Какви са плановете ви за бъдещото развитие на „Електрохолд Трейд“?

Един от ключовите приоритети на дружеството винаги е бил развитие на екипа. Ще продължим да инвестираме в служителите си, защото те са ядрото на компанията. Около силния мениджърски състав на „Електрохолд Трейд“ е формиран екип от хора, които споделят еднакви ценности, което е задължителна предпоставка за постигане на интегритет и поддържане на духа на компанията.

Стъпвайки на тази основа, усилията ни през следващите години ще бъдат насочени към постигане на по-високо ниво на дигитализация на бизнеса. Постигане на по-прецизно икономическо управление на портфолиото на компанията чрез прилагане на дигитални и технически средства за мониторинг и бърза реакция при преходни процеси, свързани с физическите доставки на електрическа енергия както по отношение на консумацията, така и на производството.

Компанията ще се развива на енергийния пазар, като ще предложи на клиентите различни видове енергийни услуги, свързани с енергийна ефективност, енергийна инфраструктура и ВЕИ.

Търговията на пазара на електрическа енергия на едро винаги е била основен фокус на компанията.  Достъпът до пазара на едро както в страната, така и в региона е от ключово значение при нарастващите предизвикателства, свързани с балансирането на енергийната позиция на дружеството и развитието на сегмента на ВЕИ.

Как очаквате ситуацията на нестабилни цени и несигурност през последните месеци да се отрази върху пазара в бъдеще?

През последните няколко години пазарът на електроенергия премина през няколко фази – по-високи нива в края на 2019 г., след това намалено търсене през цялата 2020 г. поради пандемията, постепенното възстановяване на икономиката в началото на 2021 г. до криза с природния газ през 2022 г. поради геополитическите събития. Енергийната криза ще ускори прехода към по-зелен енергиен микс, диверсификацията на доставките и енергийната ефективност. През последните месеци наблюдаваме динамично развитие на нови ВЕИ, изграждане на системи за собствени нужди от страна на индустрията, активно управление на потреблението от бизнеса, енергийни спестявания и ред други мерки, които дават резултат.

В дългосрочен план обаче усилията на всички нас, включително на електроразпределителните предприятия и доставчиците, са насочени към обучение на потребителите, подобряване на енергийната култура и въвеждане на мерки и стимули за енергийна ефективност. Рано или късно либерализацията на цените на електроенергията за бита ще бъде факт и ще тласне действията в тази посока. 

Успешният преход ще зависи от осигуряването на трайни доставки на газ, от степента на свързване на нови ВЕИ към мрежата, активното управление на товарите, осигуряването на достатъчно гъвкав резерв, системи за съхранение и „изглаждане на пиковете“, солидна инфраструктура като мрежи и системи за децентрализирано диспечиране.

В това отношение „Електрохолд“ е отлично позиционирана като организация, която притежава солидна инфраструктура, обучен и опитен персонал, присъства физически на пазара и има изградени професионални отношения с бизнеса и крайните клиенти. Всичко това е предпоставка за водеща роля на групата в предстоящата енергийна трансформация.

Можете да намерите Business Global в пунктовете на Inmedio в моловете, в големите търговски вериги, в повечето от веригите бензиностанции, както и в централните пунктове за разпространение на печатни издания. Приятно четене!
Exit

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ