3,3% ръст на българската икономика за третото тримесечие

Промишлеността е с най-голям ръст, строителството - с най-голям спад

BusinessGlobal
BusinessGlobal / 07 December 2022 11:39 >
3,3% ръст на българската икономика за третото тримесечие
Източник: Shutterstock
През третото тримесечие на 2022 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 3,3 на сто в сравнение с третото тримесечие на 2021 г. и с 0,6 на сто спрямо второто тримесечие на 2022 г. по сезонно изгладени данни, съобщи Националният статистически институт.

На годишна база през третото тримесечие на 2022 г. БВП на България нараства с 3,2 на сто и с 0,6 на сто спрямо второто тримесечие на 2022 г. според сезонно изгладените данни по експресни оценки, съобщи НСИ в средата на миналия месец. По предварителни сезонно изгладени данни на НСИ, оповестени в началото на септември, през второто тримесечие на 2022 г. БВП на България нараства с 4 на сто в сравнение с второто тримесечие на 2021 г. и с 0,8 на сто спрямо първото тримесечие на 2022 г. В средата на август националната статистика отчете годишен ръст през през второто тримесечие на 2022 г. на БВП от 4,8 на сто и с 1,1 на сто спрямо първото тримесечие на 2022 г. според сезонно изгладените данни по експресни оценки.

През третото тримесечие на 2022 г. брутната добавена стойност (БДС) се повишава с 3,1 на сто на годишна база и с 0,6 на сто на тримесечна база (данните са предварителни и сезонно изгладени).

Растежът на БДС се определя от увеличението при следните икономически дейности: Промишленост - 17,7 на сто, Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности - 1,4 на сто, Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа - 1,4 на сто, Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения - 0,9 на сто, Финансови и застрахователни дейности - 0,8 на сто и Операции с недвижими имоти - 0,6 на сто.

Спад на годишна база е регистриран в Строителството с 13,4 на сто, в Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство - с 0,7 на сто, както и в Култура, спорт и други дейности - с 0,1 на сто.

БВП в стойностен обем, текущи цени

През третото тримесечие на 2022 г. произведеният БВП възлиза на 44 959 млн. лв. по текущи цени според предварителните данни. На човек от населението се падат 6 601 лв. от стойностния обем на показателя. При среден за тримесечието валутен курс от 1,941935 лв. за 1 щатски долар БВП възлиза на 23 151 млн. долара и съответно на 3 399 долара на човек от населението. Преизчислен в евро, БВП е 22 987 млн. евро, като на човек от населението се падат 3 375 евро.

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност (БДС) през третото тримесечие на 2022 г. възлиза на 39 530 млн. лв. по текущи цени. 

През третото тримесечие на 2022 г. относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката е 9,7 на сто, като се увеличава с 0,7 процентни пункта спрямо третото тримесечие на 2021 година. Индустриалният сектор увеличава относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 4,5 процентни пункта до 28 на сто. Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сектора на услугите, намалява до ниво от 62,3 на сто през третото тримесечие на 2022 г. при 67,5 на сто през третото тримесечие на 2021 година.

През третото тримесечие 2022 г. за крайно потребление се изразходват 76 на сто от БВП. Инвестициите (бруто образуване в основен капитал) формират 14,2 на сто от БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е положително.

През третото тримесечие на 2022 г. БВП нараства с 0,6 на сто спрямо предходното тримесечие според предварителните и сезонно изгладени данни. Брутната добавена стойност в икономиката нараства с 0,6 на сто на тримесечна база. Сезонно изгладените данни за третото тримесечие на 2022 г. показват нарастване на крайното потребление с 1 на сто спрямо предходното тримесечие. Износът на стоки и услуги увеличава равнището си с 0,5 на сто, докато вносът на стоки и услуги намалява с 1,3 на сто.

Годишни изменения

БВП нараства с 3,3 на сто, а БДС - с 3,1 на сто през третото тримесечие на 2022 г. в сравнение с третото тримесечие на 2021 г. според сезонно изгладените данни. Растежът на БДС се определя от увеличението при следните икономически дейности: Промишленост - 17,7 на сто, Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности - 1,4 на сто, Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа - 1,4 на сто, Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения - 0,9 на сто, Финансови и застрахователни дейности - 0,8 на сто и Операции с недвижими имоти - 0,6 на сто.

Спад на годишна база е регистриран в Строителството с 13,4 на сто, в Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство - с 0,7 на сто, както и в Култура, спорт и други дейности - с 0,1 на сто.

По отношение на компонентите на крайното използване влияние за регистрирания икономически ръст има крайното потребление с увеличение от 4,1 на сто. През третото тримесечие на 2022 г. износът на стоки и услуги се увеличава с 11,1 на сто, а вносът на стоки и услуги - с 9,3 на сто в сравнение с третото тримесечие на 2021 г. по сезонно изгладени данни. (БТА)
Exit

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ