Нашата запазена марка е индивидуалният подход към всеки един клиент

Постигнахме най-високите финансови резултати от създаването на Инвестбанк АД до сега, каза Мая Станчева, изпълнителен директор на банката

BusinessGlobal
BusinessGlobal / 06 December 2022 08:20 >
Нашата запазена марка е индивидуалният подход към всеки един клиент
Мая Станчева се присъединява към екипа на Инвестбанк АД през февруари 2020 г., оглавявайки дирекция „Продажби и координация на клонова мрежа“. От юли същата година е член на Управителния съвет и изпълнителен директор. Професионалното си развитие започва като банков счетоводител, впоследствие е заемала длъжностите регионален директор за гр. София в Експресбанк АД и регионален мениджър за регион София-Изток в Юробанк България АД. Мая Станчева е магистър по счетоводство и контрол от Икономическия университет, Варна, има и диплома от Harvard  Business Publishing.

Г-жо Станчева, банковата система отчита солидна печалба от 1,5 млрд. лв. към 30 септември, което е 37% ръст на годишна база. Положителният резултат на Инвестбанк АД е 21 млн. лв. Кои са факторите, които стоят зад тази солидна печалба – на банката, а според Вас и на сектора като цяло?

Тази тенденция към ръст не е само от тази година, но по-важното е, че трендът е факт въпреки икономическите предизвикателства, породени от войната в Украйна, и сериозната инфлация, с която всички сме принудени да се справяме. Резултатът е изключително добър особено на фона на прогнозите за рецесия. 

Засилената кредитна активност от последните месеци е един от факторите за това добро представяне на сектора. Другото, което се промени след пандемията, е, че в момента банките са доста по-спокойни от гледна точка на заделените провизии и по-ниските разходи за обезценка на финансовите активи, което е видно и от статистиката на БНБ. 

Към края на септември финансовите резултати на Инвестбанк АД са изключително добри. Постигнахме абсолютен рекорд от създаването на банката до сега. Зад този резултат стои усилената работа както на ниво мениджмънт, така и на ниво служители. От началото на 2022 г. трайно запазваме сумата на балансовото си число над 2,5 млрд. лв., което към края на третото тримесечие достига 2,89 млрд. лв. Това е най-високото отчетено досега, а добрият резултат се дължи основно на нарастване на кредитния портфейл и на портфейла от ценни книжа. Брутният кредитен портфейл на банката от началото на 2022 г. достигна в края на септември 1,06 млрд. лв. – в исторически план също е най-високата сума на портфейла, достигана към приключен отчетен период.

Привлеченият ресурс също запазва трайна тенденция на задържане над 2,2 млрд. лв. от началото на 2022 г., а към 30 септември достига рекордните 2,6 млрд. Отличният резултат се дължи на привличането на нови клиенти и задържане на настоящите. 

Към третото тримесечие на 2022 г. Инвестбанк достига финансов резултат в размер на 21,4 млн. лв. В последните години банката не разпределя дивидент, а използва изцяло постигнатия годишен финансов резултат за укрепване на капиталовата си позиция чрез капитализиране на печалбата. Намерението на основните акционери е тази практика да бъде запазена и в текущата финансова година.

Бизнес клиенти на банките, както и обикновени потребители, се оплакват от високи такси. Какво е значението на таксите за финансовите резултати, те ли са в основата на добрата печалба? Каква е политиката на Инвестбанк по отношение на таксите за крайните клиенти?

От последните данни за сектора е видна тенденцията към повишение на нетния доход от такси. Факт е, че таксите и комисионите са един от компонентите, които допринасят за печалбите на кредитните институции, но искам да подчертая, че икономическата активност също много се повиши през последната година, а това от своя страна генерира повече преводи, повече отпуснати кредити и като цяло по-разширено използване на различни банкови продукти и услуги. 

Инвестбанк е партньор на своите клиенти, а таксите и комисионите отразяват това сътрудничество. На цената на една месечна такса клиентите могат да се възползват от пакетните ни програми с огромен набор от услуги, което им спестява време и разходи. В този контекст таксите и комисионите са свързани основно с доброто клиентско преживяване и предоставяне на допълнителни услуги изцяло в полза на клиента. 

Лихвите на ЕЦБ вече се вдигнаха значително и сигналите са, че ще продължават да растат. Цялото ли увеличение ще се пренесе върху крайните клиенти в България? Какви промени готвите в лихвената си политика за бизнес клиентите и за физическите лица?

В края на октомври ЕЦБ одобри второ поредно лихвено увеличение, но то не беше неочаквано и пазарите бяха готови за това. Инфлацията в еврозоната достига критични нива и това парично затягане беше очакваното оръжие, което да успокои галопиращите цени. Текущите лихвени нива в България ще се повишат още, тъй като в исторически план те са много ниски.  

Отдавна е известно, че идва нов икономически цикъл, а той включва корекция във възходяща посока на лихвите. Според прогнозите най-голямо увеличение се очаква през четвъртото тримесечие на 2022 г. и през първата половина на 2023 г. От втората половина на 2023 г. се очаква лихвените проценти по депозитите и кредитите да се стабилизират на достигнатите по-високи равнища и това ще бъде отново в съответствие с пазарните очаквания. 

Важно е клиентите да са наясно, че банките не повишават лихвените си индекси самоцелно и спекулативно. Колкото и малка да е нашата икономика, тя е пряко свързана с тенденциите и пазарните движения в Европа. Положителното е, че в българската икономика има доста силна инерция, а банките са изключително добре капитализирани и разполагат с ликвидност. 

Инвестбанк е една от по-малките банки на българския пазар, който все повече се консолидира, и в същото време е разпознаваема марка. Какво ви отличава на пазара? Какво кара клиентите да изберат вас?

Индивидуалният подход към всеки един клиент е нашата запазена марка. Именно в това са концентрирани усилията ни – да запазим личната връзка с клиента, въпреки дигитализацията на голяма част от услугите ни. За нас е важно финтех решенията да добавят стойност към работата ни с всеки клиент и в този смисъл ще бъде интересно да се наблюдава как бизнесът и секторът ще се променят през следващите години.  Защото нашата цел – да обслужваме клиентите по възможно най-добрия, бърз и удобен начин, не се е променила. Промени се обаче начинът, по който става това. 

Споменахте дигитализацията във финансовия сектор. През последните години това се превърна в базова тенденция – каква е политиката на Инвестбанк в този аспект?

Тази тенденция не е само във финансовия сектор, но е факт, че бизнесът се трансформира изключително бързо и на банките им се налага да се движат в крак с иновациите, ако искат да печелят нови клиенти и да не губят старите. 

Стратегията на Инвестбанк е насочена към непрекъснато подобрение и развитие на конкурентни онлайн продукти и услуги, които пестят време и средства на клиентите. Инвестициите в това направление са ключови, защото, колкото по-голям набор от услуги може да се извършва онлайн, толкова по-конкурентна е една финансова институция. 

В момента сме на финалния етап от пускането на нова дигитална услуга – Мултибанкинг. Възможността клиентите на банката, както физически лица, така и юридически, да управляват своите банкови сметки в различни банки и платежни институции през дигиталните платформи на „Инвестбанк“ АД (интернет банкирането и мобилното банкиране) е в основата на стратегията за развитието ни. Мултибанкинг е нова услуга и за Европа, която предоставя възможност на клиентите на банката лесно да следят наличностите и движенията си по сметките си в други финансови институции и лесно да оперират с всички свои средства от едно място.  Разполагайки с платежните си сметки в различни банки и финансови институции през платформите на Инвестбанк, клиентите значително облекчават своето усилие, спестяват време и получават актуална информация за своето финансово състояние. 

При фирмите Мултибанкинг услугите намират още по-широко приложение и добавена стойност, тъй като при тях над 60% от клиентите работят с минимум 2 финансови институции, а усилието на счетоводителите и управителите на дружеството да следят наличностите и постъпилите плащания в различните банкови сметки се намаляват многократно. Сега, благодарение на новата ни услуга, всеки един мениджър, финансов директор или оперативен счетоводител може само с един клик да види пълната актуална финансова картина на дружеството, което е в основата на ефективното управление на паричните потоци, т.нар. кеш-мениджмънт.

Кои са най-успешните ви дигитални продукти и услуги? Какви новости готвите за клиентите ви в това отношение?

Чрез изграденото доверие между нас и нашите клиенти успяваме да постигнем още по-добро ниво на познаване на техните потребности, да анализираме по-детайлно техните бизнес нужди и да им партнираме активно в процеса на реализация на стратегическите им цели, било то лични, или бизнес. В този контекст всичките ни дигитални продукти са успешни, защото отговарят на конкретно клиентско търсене и нужда. Процесът по кандидатстване, одобрение и издаване на кредитни карти може да бъде изцяло онлайн, ако клиентът има такова желание, откриване на депозит и теглене на потребителски кредит също може да бъде направено, без да се налага посещение на финансов център, като всички тези услуги се осъществяват в рамките на минути. През октомври стартира и платформата за изцяло онлайн откриване на разплащателна сметка и дебитна карта. 

Постоянно разширяващото се портфолио от дигитални услуги на банката се допълва от мобилното приложение Ibank Mobile, което позволява банкиране от всяка точка, а мобилният токен (Ibank mToken) потвърждава преводи и активни операции сигурно и удобно, дори без връзка с интернет. 

През последните две години клиентското поведение се промени изключително много, паднаха много „бариери“, включително и психологически – хората, които допреди 2 години ползваха само кеш, вече активно банкират онлайн. „Инвестбанк“ АД ще продължи да надгражда постигнатото до момента и ще разширява продуктовата си гама от дигитални продукти, която няма да бъде ограничена само до плащания и предлагане на кредити. За пример ще дам откриването на разплащателна сметка онлайн с ко-брандирана дебитна карта на ЗК „България Иншурънс“, която предоставя на клиента и допълнително здравно застраховане. Така че това е посоката, интересното тепърва предстои.

Текстът е част от тематичното приложение „Банков сектор“, което се разпространява с декемврийския брой на сп. „Бизнес глобал“. Приложението е подготвено от Цветелина Соколова.
Exit

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ