Tехнологичното бъдеще на „Електрохолд“

Електроенергийната група планира да стане one stop shop за клиентите си

Пламен Енев
Пламен Енев / 11 November 2022 10:31 >
Tехнологичното бъдеще на „Електрохолд“
Текстът е публикуван в бр. 24 на сп. Business Global.

Можете ли да си представите зеленото бъдеще без електрическа енергия? Абсурд, ще кажете – коя друга енергия може да замени изкопаемите горива? И ще сте прави. Електроенергетиката винаги е била ключов, стратегически отрасъл, но с дигитализацията на световната икономика нейното значение се засилва с всяка изминала година. Процесът по замяна на изкопаемите горива би трябвало да се развие плавно, но бе пришпорен от политически решения и нарушен от пандемия, инфлация и военен конфликт. Предизвикателствата в сектора са много и е добра новина, че най-голямото електроразпределително дружество в България се развива устойчиво след смяната на собствеността.Групата „Електрохолд“

В групата „Електрохолд“ влизат седем дружества, които „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани“ Б.В., притежавана от „Еврохолд България“ АД, придоби от чешката държавна компания CEZ a.s. на 27 юли 2021 г. Това са „ЕРМ Запад“, „Електрохолд България“, „Електрохолд Продажби“, „Електрохолд Трейд“, „Електрохолд ИКТ“, соларният парк „Фрий енерджи проджект Орешец“ и дружеството за производство на електричество от биомаса „Бара груп“.

„Електрохолд България“ управлява и координира дейността на всички дружества на „Електрохолд“. „ЕРМ Запад“ стопанисва електроразпределителната мрежа в Западна България. „Продажби“ е компания за обществено снабдяване, „Трейд“ е лицензиран търговец на електроенергия, а ИКТ осигурява комплексни услуги в областта на информационните и комуникационните технологии.
Измина малко повече от една година от приключване на сделката по продажба на активите на ЧЕЗ в България. Сделка, която се проточи над четири години – чешката компания се опитваше да продаде бизнеса си у нас от 2017 г. В крайна сметка в края на юли м. г. собственик на най-голямото електроразпределително дружество в страната стана най-големият публичен холдинг в България „Еврохолд“. Сделката на стойност 335 млн. евро бе най-голямата в българския енергиен сектор за последните 18 години и една от големите енергийни сделки в региона на Централна и Източна Европа. Новият собственик запази почти изцяло мениджмънта, а промяната на корпоративната идентичност се случи през май т.г. и енергийната група вече е „Електрохолд България“. 

Устойчиви инвестиции

Откакто стъпи на българския пазар през 2005 г., до продажбата на активите си у нас ЧЕЗ е инвестирала над 1,6 млрд. лв. в модернизиране и разширяване на мрежите, в подобряване на обслужването и в производство. Общите инвестиции на компанията в страната за последните 16 години надхвърлят 3,5 млрд. лв., което я прави един от най-големите инвеститори в българската икономика. Новият собственик запазва този темп – в инвестиционната си програма предвижда да влага по 100 млн. лв. годишно за първите пет години, като до 2026 г. трябва да са инвестирани общо 500 млн. лв. Тъй като София е най-динамично развиващият се регион в страната с постоянен механичен прираст на населението („Електрохолд“ оперира мрежата на територията на Западна България), това ще бъде тенденцията и в бъдеще. Тези средства ще бъдат насочени към реконструкция и модернизация на подстанции, подмяна на кабели и оборудване. Само за изкупуване на енергийни обекти и нови присъединявания през 2021 г. са вложени около 40 млн. лв. 

Друг основен акцент от непосредствените планове на „Електрохолд“ е дигитализацията на услугите. В резултат сега около 90% от обслужването може да се случва дистанционно. Най-често се използват електронната фактура, sms известяването преди прекъсване и безкасовите разплащания. Неприсъствено може да се извърши пререгистрация на потребител или да се актуализират данни, което е важно при смяната на собственост на имот например. Електронизирани са и услугите, свързани с проучванията и договорите за присъединяване към мрежата, което улеснява значително строителните предприемачи. Онлайн може да се промени тарифността, както и да се издават справки и удостоверения. 

За да се подсигури процесът, през тази година е завършен проект по преместване на основния център за данни на групата в специализирано помещение, отговарящо на най-новите изисквания, свързани със сигурността. Така се повишава информационната и киберсигурността, свързана с основните ИТ системи на групата. Целта на компанията е всеки клиент да може да бъде обслужен изцяло в електронната платформа.

AGA и трансформацията на бизнеса

Електроразпределителните дружества са в началото на трансформация, подобна на тази, която преживяха телекомите след появата на интернет. Главният изпълнителен директор на „Електрохолд България“ Карел Крал (интервю с него на стр. 38) е убеден, че дружеството неизбежно ще се превърне в технологична компания с течение на времето. Именно затова преди две години то започва AGA (Advanced Grid Automation) - пилотна про­грама за въвеждане на иновативна система за управление на мрежата.  Тя приключва преди половин година и включва серия от различни проекти. Един от тях е насочен към умни електромери, които не само отчитат дистанционно, но предоставят онлайн информация за товарите и потреблението. Друг е свързан с географската информационна система (ГИС), която ще стане сърцето на разпределителните мрежи в бъдеще, защото дава онлайн картината за мрежата, каква е свързаността, от къде накъде върви токът в реално време, което е изключително важно по отношение на управлението на мрежите съобразно тяхната натовареност. 

Всъщност AGA е основата на следващата система, която ще бъде пусната през тази есен и която ще бъде на практика workforce management. Всички техници ще разполагат с таблет, на който ще получават задачите си, къде трябва да отидат, какви материали трябва да вземат, по какви маршрути да се движат. Тя ще приоритизира задачите – къде първо трябва да отидат, къде има най-много засегнати клиенти и т.н. 

Всичко това означава, че ще се събират страшно много данни. Сега компанията отчита своите 2,2 млн. електромери веднъж месечно. В бъдеще от всеки електромер ще се събира информация на всеки 15 мин. Затова следващата стъпка на компанията е да въведе Metering Data Management, базиран на изкуствен интелект. Той ще предвижда на база на всички данни как трябва да се развива мрежата, ще дава препоръки за профилактики и т.н. Всичко това в крайна сметка ще промени цялата схема за доставка на енергия.

хората – най-големият актив

Със своите около 3300 служители на групово ниво „Електрохолд“ е сред най-големите работодатели в страната. Което означава, че предизвикателствата на пазара на труда – привличането и задържането на кадри – са във фокуса на компанията. Разработени са различни програми за мотивиране и развитие, насочени както към подготовка на следващото поколение за мениджърските позиции, така и към развитие на талантливи млади хора. Разчита се и на доказани професионалисти в ролята им на ментори.

Компанията има собствен Технически учебен център, с модерна база за провеждане на обучения в реална среда с цел квалификация и преквалификация на специалистите в дружеството. Разполага и с вътрешна електронна платформа за обучение (E-learning). Освен това хората се насърчават в желанието им да продължат образованието си, за което е осигурено съфинансиране по различни програми в партньорски висши учебни заведения, като служителите имат възможност да съчетават работа и учене. 

По отношението на привличането на нови кадри компанията е изцяло ориентирана към вътрешния пазар и предпочита да подготвя такива, отколкото да ги внася отвън. „Електрохолд“ е сред първите шест работодателя, които подкрепиха дуалното обучение по електротехника в България. През 2019 г. компанията получи отличие в рамките на проекта ДОМИНО за това, че предоставя най-добри социални придобивки на учениците от дуалната форма на обучение по електротехника в България. Компанията реновира и оборудва кабинети по електротехника в професионални гимназии в Западна България, където се изучава специалността. Освен това дружеството, в сътрудничество с партньорски гимназии и университети, осигурява всяка година възможност ученици и студенти да се запознаят със спецификите на работа и иновациите в сектор Енергетика. Съвместно с фондация „Сирак“ „Електрохолд“ предоставя стипендии на ученици – сираци и полусираци, обучаващи се в професионални гимназии в направление Електроенергетика на лицензионната територия на „ЕРМ Запад“.
Новите електромери, които компанията инсталира, предоставят онлайн информация за товарите и потреблението.
Друга инициатива е Академия „Енергия за бъдещето“, която е насочена към студенти от електротехнически специалности. Целта ѝ е да насърчава развитието на професионални знания, умения и креативност. По време на лекциите се представят ценностите на компанията и дейностите на различните функционални звена. Специалисти от „Електрохолд“ и „ЕРМ Запад“ запознават студентите с основните проекти, по които работят. Участниците се включват и в обучения за развитие на социални и екипни умения, личностно развитие и др. Като цяло стажантската програма на компанията е целогодишна и платена. В програмата могат да се включат ученици, завършили средното си образование, и студенти от технически, икономически и хуманитарни специалности. 

Предизвикателствата пред дигитализацията 

Бъдещите специалисти ги очаква един нов свят на електромобили, умни къщи и потребители, които задоволяват собствените си нужди, произвеждайки „зелена“ енергия. Енергийните компании са подготвени за тази промяна, съответните технологии съществуват, но има едно предизвикателство в схемата, което може да забави значително този процес. Това са мрежите, които в България са много остарели, вкл. като философия, защото са проектирани „еднопосочно“ – от един голям производител на ток към ЕРП и оттам към крайния клиент. А в новото нормално всеки ще може да произвежда и да връща ток в мрежите, което означава, че те трябва да са умни и гъвкави.Зелени и отговорни

Опазването на дивите птици е част от дългосрочната политика на „ЕРМ Запад“ за съхранение на биологичното разнообразие. Компанията е носител на редица български и международни награди за екологичните си проекти.

Двата най-мащабни проекта на дружеството са „Живот за птиците“ и „Безопасен полет за птиците на Дунав“, в рамките на които то предприема различни мерки за обезопасяване на мрежата, за да предотврати инциденти и да защити птиците. Сред най-популярните дейности е монтирането на платформи за щъркелови гнезда, като до момента по този начин са обезопасени 820 гнезда. Проектите се изпълняват съвместно с Българското дружество за защита на птиците и са съфинансирани от ЕС по програма LIFE. Основни цели на проекта са опазване на популациите на застрашени видове птици и осигуряване на безопасни места за гнездене на белия щъркел в Западна България.
Проблемът е с финансирането на модернизацията на мрежите. Възможните източници са два. Единият е през инвестиционните програми на ЕРП-тата, което означава да бъдат прехвърлени в крайните цени за клиентите. Тъй като цената на електроенергията е чувствителна тема, едва ли регулаторите ще позволят това да се случи. Другият е чрез субсидии – от европейски или национални фондове. По време на обсъждането на първата версия на Плана за възстановяване и устойчивост трите ЕРП-та в България внесоха проект за модернизация на разпределителните мрежи на стойност около 1 млрд. лв. Финално в плана бяха заложени средства само за преносната мрежа високо напрежение, която се стопанисва от държавния „Електроенергиен системен оператор“ (ЕСО). При предишния бум на ВЕИ през 2012 г. бяха въведени в експлоатация под 2500 мВт слънчеви и вятърни централи и тогава не бяха правени подобрения в мрежите. Сега се планира да се присъединят нови 3500 мегавата ВЕИ, като по-голямата част от тях ще бъдат към разпределителната, а не към преносната мрежа. 

В скорошен анализ на Института за енергиен мениджмънт (ИЕМ) се изчислява, че разходите за мрежови услуги у нас в момента са с 10 процента по-ниски в сравнение с 2011 г., докато в ЕС те са нараснали с 10 процента. Ако вземем за пример съседните страни, ще видим, че Румъния планира за всяко евро инвестиция в изграждане на ВЕИ, почти същото да се вложи в развитие на мрежите. В Гърция за нови ВЕИ са предвидени 9 млрд. евро, а за електрическата инфраструктура – 5 млрд. евро. Според ИЕМ възможните източници на финансиране на цифровизацията на мрежите са няколко – модернизационният фонд на ЕС и Фондът за справедлив преход, както и целенасочено да се заделят средства от приходите от продажбата на държавни парникови емисии за развитие на електрическата мрежа. Оперативните програми и Международен фонд „Козлодуй“ са други опции за финансиране. 

Амбиции за експанзия

Новият собственик на компанията, „Еврохолд“, не крие амбициите си за експанзия на енергийния бизнес – както географска, така и във връзка с дейностите на групата. По отношение на развитието в чужбина непосредствената цел са съседните Румъния и Гърция, където компанията майка има застрахователен бизнес и където най-лесно може да се постигне ефектът на синергията. Ключова роля в този процес ще играе „Електрохолд Трейд“, което е първият лицензиран търговец на електрическа енергия на крайни клиенти в България от 2005 г. Дружеството е водещ доставчик на свободния пазар и първият регистриран координатор на стандартна балансираща група. От 2006 г. до 2021 г. „Електрохолд Трейд“ е реализирало общи доставки на свободен пазар за повече от 41 000 000 МВтч на обща стойност над 4,4 млрд. лв. Неговият опит и ноу-хау ще бъдат безценни в бъдещите планове за разрастване. От 2015 г. до 2021 г. „Електрохолд Продажби“ е продала на свободен пазар още близо 4 000 000 МВтч. Всъщност дружеството на практика е готово за него, като единствено се очаква по-добра пазарна конюнктура. „Електрохолд“ ще се развива и на териториите на Южна и Северна България, като за целта ще отвори нови офиси във Варна, Бургас и Пловдив, за да е подготвено за неизбежната пълна либерализация на пазара. Но компанията смята да стигне много по-далеч, като анонсира, че в непосредствено бъдеще ще се опита да развива ноу-хау технологии по начин, който ще я превърне в one stop shop за електроенергия. Това означава, че ще стартира услуги за фотоволтаични паркове, фотоволтаици на покриви, енергоспестяване, охлаждане, отопление, когенерации и други енергийни услуги. „Искаме да доставим едно цялостно решение на нашия клиент – от А до Я“, казва Карел Крал. Аналогията с телекомуникационните компании се набива на очи, защото само допреди двайсетина години те продаваха единствено минути телефонни разговори. 

Със сигурност разпределителните компании ще играят нова и все по-активна роля сред по-широк кръг от енергийни участници. Те ще водят прехода към зелена и чиста енергия, вземайки решения в интерес на всички заинтересовани страни. „Електрохолд“ е сред най-важните играчи на тази нова сцена и изглежда подготвено за своята роля.

Можете да намерите Business Global в пунктовете на Inmedio в моловете, в големите търговски вериги, в повечето от веригите бензиностанции, както и в централните пунктове за разпространение на печатни издания. Приятно четене!
Exit

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ