УниКредит и „Заедно в час“ обединяват силите си в подкрепа на образованието

Общоевропейското партньорство се реализира в седем държави

BusinessGlobal
BusinessGlobal / 21 September 2022 16:23 >
УниКредит и „Заедно в час“ обединяват силите си в подкрепа на образованието
Траян Траянов, изпълнителен директор на „Заедно в час“ България и Цветанка Минчева, главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк
УниКредит и „Заедно в час“ обединяват сили в подкрепа на образованието на децата в едно значимо общоевропейско партньорство. То ще се реализира в седем страни, в които групата присъства: Австрия, България, Германия, Италия, Румъния и Словакия. Скоро партньорството ще бъде разширено и ще обхване и „Заедно в час“ в Сърбия, която  работи за присъединяването си към глобалната мрежа на „Заедно в час“ през следващите месеци. Този нов съюз ще използва общ подход, като се съсредоточи върху иновациите и приобщаването, за да се постигнат резултати и да се отключи пълният потенциал на младите хора в Европа. 

Досега „Заедно в час“ има положително въздействие сред повече от 300 хиляди ученици в Европа, с участието на над 4000 учители в своите програми, а над 9000 възпитаници продължават да работят в сектори като училищно ръководство, обществена политика и социални иновации. Сътрудничеството с УниКредит значително ще укрепи тези усилия и резултати чрез предоставяне на ресурси и подкрепа за обучението на участващите учители, което ще даде още възможности на местните общности да променят образователните системи в области с недостатъчно ресурси и ще спомогне за изграждането на по-приобщаваща училищна среда, която предлага качествено обучение за всички деца, година след година. 

С помощта на тези отдадени преподаватели, учениците ще придобият знания, умения, нагласи и ценности, от които се нуждаят, за да се справят в променящото се общество и новата работна среда. С правилната нагласа и умения те ще имат по-добри възможности да постигнат финансова сигурност и да бъдат информирани граждани, които имат добър обществен принос. Чрез създаването на по-добри възможности за реализиране на пълния им потенциал, тази иновативна програма развива ново поколение европейски лидери. 

Андреа Орчел, главен изпълнителен директор на УниКредит, заяви: „Няма друг фактор, който да определя бъдещия успех на нашия континент повече от образованието и развитието на нашите млади хора. За да направим това, трябва да повишим квалификацията и да подкрепим учителите, като им дадем всички инструменти, от които се нуждаят, за да бъдат възможно най-добрите преподаватели. Ангажиментът на УниКредит да даде възможност на общностите за напредък надхвърля предоставянето на финансова подкрепа, поради което съм развълнуван да обявя нашата съвместна работа със „Заедно в час“. Партньорството ни с тази изключителна организация ще ни помогне да изпълним ангажимента си за социално подобрение в съответствие с нашата стратегия за екологичните, социалните и управленските фактори. Ще използваме присъствието на УниКредит на континента, за да гарантираме, че достигаме до онези общности, които имат най-голяма необходимост. С нетърпение очаквам да видя резултатите от това партньорство: резултати, които ще имат ефект в цяла Европа през следващите десетилетия.“

Уенди Коп, главен изпълнителен директор и съосновател на „Заедно в час“, заяви: „Образованието играе жизненоважна роля за икономическото и социалното благосъстояние на всеки регион. Докато някои ученици в Европа получават добро обучение от сегашните системи, има и голям брой деца, особено от маргинализирани общности, които не получават качествено образование. За да може Европа да посрещне предизвикателствата на този век, е необходимо спешно да се работи в партньорство с училищата, правителствата и семействата, за да се гарантира, че всяко дете има възможност да реализира своя потенциал.“

„Със „Заедно в час“ вече сме реализирали общи инициативи и сме доказали ефективността на съвместната ни работа в полза на децата. Старта на новото ни партньорство ще награди всичко постигнато до момента – не само чрез финансовата подкрепа, а и чрез активното ангажиране на наши колеги като доброволци“, каза Цветанка Минчева, главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк.

"Образованието е сфера, която се променя бавно и изисква дългосрочни политики, визионерско мислене и устойчиви инвестиции от цялото общество. Oт тези усилия обаче зависи бъдещето на България. Затова и подкрепата на бизнеса и социално отговорни компании като Уникредит Булбанк е изключително ценна. В "Заедно в час" вече повече от 12 години работим за каузата всяко дете в България да има достъп до качествено образование и възможност да развие потенциала си. Уникредит Булбанк е наш верен партньор още от първите години, когато тепърва прохождахме в сферата с привличането на нови учители. Днес сме щастливи, че продължаваме заедно с още по-голяма подкрепа и партньори от цяла Европа да надграждаме това партньорство и да помагаме на българските ученици да развиват умения на бъдещето и да получават образование, което да ги направи отговорни и щастливи граждани на Европа и света", допълва Траян Траянов, изпълнителен директор на „Заедно в час“ България.

УниКредит ще подкрепи мрежата на „Заедно в час“ с дарение от близо 2 милиона евро за финансиране на дейности за учебната 2022-2023 г. Тя ще ангажира и свои служители като доброволци, които да подпомогнат промяната, като отделят от времето си и споделят своите знания и умения. Един от ключовите елементи за успеха на учениците е присъствието на примери за подражание, които да споделят с тях вдъхновяващи разговори и семинари, както и опит от реалната работна среда.

Този съюз ще използва общоевропейските мрежи на двете организации, които работят трансгранично с местните партньори за незабавни резултати в класните стаи и дългосрочно колективно въздействие в общностите. Чрез укрепване на образователните системи и изграждане на среда, която е гъвкава и иновативна, ние гарантираме, че децата в класните стаи днес могат да оформят по-добро бъдеще. Това ще бъде постигнато чрез овластяване на учениците, култивиране на глобален активизъм, ангажиране на общността, споделяне на напредъка и повишаване на осведомеността. Партньорството включва набор от специални ключови показатели за ефективност на местно ниво във всяка от страните.  

 Италия 

В Италия акцентът ще бъде върху увеличаване на усилията на „Заедно в час“ на национално ниво, започнали през 2020 г., в подкрепа на тригодишния ѝ план, който да обхване минимум 100 училища годишно от 2024 г. нататък. Освен това ще бъде разработена платформа за електронно обучение с цел по-ефективно предоставяне на съдържание и възможности за обучение на преподавателите. Същевременно чрез нея ще се споделят знания, методология и подходи с повече участници в училищната система, за да се ускорят иновациите и промените в образователен сектор като цяло, с което да се реагира ефективно на нарастващите неравенства и структурни несъвършенства в страната. Целта е да бъдат обхванати до 10 000 ученици годишно от 2024 г. и да се подкрепят над 150 възпитаници на „Заедно в час“ в Италия, за да заемат ключови позиции в образователната система до 2025 г. 

Австрия 

В продължение на 10 години „Заедно в час“ в Австрия работи за постигане на визията си да даде възможност на всяко дете чрез образование да води добър живот, независимо от образователното или финансовото състояние на родителите му. Равенството в образованието е от ключово значение за постигането на тази визия. УниКредит Банк Австрия ще подкрепи „Заедно в час“ в изграждането на образователно равенство в средните училища и детските градини в градските райони на Австрия с най-голяма разлика в постиженията. Досега над 440 високо мотивирани преподаватели са направили промяната и са достигнали до над 45 000 деца в над 100 училища и 30 детски градини. 

България 

България има най-големи образователни неравенства сред държавите в ЕС. В обучението и подкрепата за учителите и директорите липсва последователност, а неравенствата, пред които са изправени учениците, се задълбочават. През последните 12 години „Заедно в час“ работи за осигуряване на равен достъп до качествено образование за всяко дете в страната чрез подбор, обучение и подкрепа на нови учители от различен произход и цели училищни екипи. Тяхната програма „Нов път в преподаването“ привлича хиляди кандидати годишно. В момента над 400 души са завършили програмата, по-голямата част от които продължават да работят в образованието, а участниците в първата или втората година на двугодишната програма са над 140. Програмата „Училища за пример“, стартирана през 2020 г., се фокусира върху училищната трансформация, като работи с 47 училища в 21 от 28 региона в страната и с над 440 учители и училищни ръководители. Освен това „Заедно в час“ се застъпва за промяна на политиката на национално ниво и подкрепя развитието на капацитета на регионалните образователни органи и общинските образователни стратегии. Организацията също така е разработила и продължава да разширява платформата за съдържание за учители, prepodavame.bg, която в момента достига до над 20 000 педагози в страната. УниКредит Булбанк ще подкрепя „Заедно в час“ в разширяването на всички тези дейности, за да се увеличи тяхното положително въздействие и да се намали неравенството в образованието.  

Германия 

В Германия всяка година повече от 50 000 ученици напускат преждевременно училище без никаква квалификация. Още по-голям брой се борят с намирането на професионална реализиация след напускане на училище, като често се нуждаят от социални услуги. Невинаги германските училища са подготвени да предоставят на всеки ученик индивидуалната подкрепа, необходима за получаване на диплома и за положителна перспектива. От основаването си преди повече от десетилетие през 2008 г., „Заедно в час“ в Германия работи за изграждане на визия, при която всички деца и младежи получават добро образование, независимо от старта им в живота. Търсят се хора, които създават промени и искат да допринесат за германската училищна система по време на своите стипендиантски програми и след тях. Тази година повече от 176 стипендианти преподават в шест федерални области. Заедно с над 700 възпитаници, те достигат до повече от 84 000 ученици в цяла Германия. Хипоферайнсбанк ще работи в тясно сътрудничество със „Заедно в час“ в Германия, за да увеличи значително броя на учениците, до които достига, и да разшири програмата  за стипендии. 

Румъния 

В Румъния най-малко двама ученици във всяка класна стая в средните училища не могат да четат. „Заедно в час“ в Румъния набира румънци с доказани лидерски способности и ги обучава и  подкрепя да бъдат изключителни учители. През учебната 2020-2021 година „Заедно в час“ в Румъния обхвана над 14 000 деца чрез 165 вдъхновяващи стипендианти, които преподаваха в над 147 държавни училища в 22 региона. Над 93% от стипендиантите на „Заедно в час“ в Румъния отчитат, че учениците им са подобрили своята грамотност през изминалата година, а 50% от стипендиантите са наблюдавали подобрение в посещаването на часовете и участието на учениците в класната стая. След като разшири обхвата на програмата си с над 20% през изминалата година, „Заедно в час“ ще продължи да я разширява с помощта на УниКредит, за да достига до все повече ученици всяка учебна година. 

Сърбия 

В Сърбия местоположението, семейството и социално-икономическите обстоятелства, в които се раждат децата, често определят бъдещите им образователни резултати и в крайна сметка техните възможности в живота. Междувременно Сърбия страда от значителен недостиг на кадри в училищата, което драстично засяга разпределението на учителите. В резултат на това училища в извънградските райони в някои случаи затварят поради недостига на учители, а децата се преместват в далечни градски и крайградски училища. „Заедно в час“ в Сърбия и УниКредит ще си сътрудничат за подобряване на достъпа до качествено образование за всички деца чрез набиране, обучение и подкрепа на учителите, развитие на колективното им лидерство с положително дългосрочно въздействие в образователната система в страната. „Заедно в час“ в Сърбия работи, за да се присъедини към глобалната мрежа на „Заедно в час“ през следващите месеци и в този момент започва сътрудничеството си с УниКредит Банк в Сърбия. 

Словакия 

Уменията на учениците в Словакия за четене, писане, смятане и наука са се влошили според резултати от тестовете PISA на ОИСР. Това важи в още по-голяма степен за децата в социално необлагодетелствани и слабо развити общности, като положението се влошава драстично през последните две години поради ограничителните мерки в училищата. В продължение на седем години „Заедно в час“ в Словакия обучава учители да преподават в класни стаи в цялата страна и обхваща над 17 000 ученици. Днес 78% от 76-те им възпитаници работят в роли, допринасящи за дългосрочното въздействие върху образователната система на Словакия. Тази година повече от 41 стипендианти преподаваха в 26 училища в региони в Източна Словакия и Братислава. УниКредит ще работи в тясно сътрудничество със „Заедно в час“ в Словакия, за да увеличи значително броя на обхванатите ученици и да разшири програмата си за стипендии.
Exit

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ