„Елаците-Мед“ и умението да привличаш и развиваш търсени специалисти

В Група ГЕОТЕХМИН се прилагат нови технологии и има системна дигитализация, казват младите инженери

BusinessGlobal
BusinessGlobal / 09 September 2022 08:11 >
„Елаците-Мед“ и умението да привличаш и развиваш търсени специалисти
След като завършва образованието си в Швейцария с подкрепата на „Елаците-Мед“, инж. Никола Тошков се завръща в България, за да работи в рудник „Елаците“. Той моделира тримерни геотехнически модели.
Скулптурата на миньор с кирка на рамо е емблематична за минната индустрия по света. Днес тази популярна композиция не просто не отразява дигитализацията и цялостния напредък в рудниците, в които кирката е заменена от таблети, джипиеси и радарни системи, но и многообразието от професии. 

В „Елаците-Мед“, една от водещите и структуроопределящи минни компании в България, работят специалисти от повече от 120 професии. Всеки от тях управлява елементи от сложни процеси в добива и преработката на медните руди, от които се получават метали, които от своя страна са в основата на много други производства и отрасли. 

Никола Тошков е геолог в отдел „Стратегическо минно планиране“ в Рудодобивен комплекс „Елаците“, гр. Етрополе, но ежедневието му не е свързано с геоложки чук или компас. Той 

работи с модерни софтуери 

и моделира тримерни геотехнически модели. „Моята работа е свързана с извършването на компютърни симулации на физични явления в земните науки, което налага използването на програмни езици и софтуери за числено моделиране“, казва инж. Тошков. 

Никола Тошков е пример за млад специалист, който се развива благодарение на подкрепата от компанията. Първо завършва хидрогеология и инженерна геология в Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ в София и работи на рудник „Елаците“ като хидрогеолог. А след това – магистратура в швейцарския Федерален институт по технологиите в Цюрих (ETH Zurich), който от 2015 г. е на първо място в областта на земните науки, а от 2016 г. е сред десетте най-добри университета в света. „В „Елаците-Мед“ знанието се цени изключително много, споделя инж. Тошков и допълва: – Мисля, че от всички колеги съм получил знания и помощ, а най-ценната подкрепа получих от ръководството на компанията, което подпомогна моето образование в Швейцария чрез стипендия.“ 

Никола Тошков се стреми да получи задълбочени теоретични и практически познания в областта на геомеханиката, хидрогеологията и компютърните симулации в земните науки във факултета по земни науки, където го обучават световно признати учени и който разполага с високотехнологични лаборатории. Участва в екипи, работещи с наземни лаборатории по скална механика, които изследват две от най-големите активни свлачища в Алпите – Ранда и Моосфлух. Трупа опит и в три подземни скални лаборатории – Гримсел, Мон Тери и Бедрето, които проучват строителството на тунели и хранилища за ядрени отпадъци на значителни дълбочини, както и извличането и съхраняването на енергия от стимулирани геотермални резервоари. По време на обучението си е привлечен към проекта Supply of Electricity (SCCER-SoE) на Швейцарския център за енергийни изследвания (Swiss Competence Centre for Energy Research), който има за цел да изгради в пълен мащаб стимулиран геотермален резервоар за производство и съхранение на енергия в подземната лаборатория Бедрето. С този проект швейцарското правителство иска да докаже безопасното използване на стимулираните геотермални резервоари, които могат да допринесат за енергийния микс при прекратяването на използването на ядрена енергия до 2050 г. 

През 2019 година инж. Никола Тошков се 

връща в България, за да работи в „Елаците-Мед“ AД

което оперира в един от най-големите открити рудници за добив на медна руда в Европа. „Това налага решаването на сложни геотехнически проблеми. Изисква се придобиване на допълнителни знания в областта на земните науки чрез работа с модерни технологии и софтуер“, обяснява той.

Момчил Бояджиев, друг млад инженер, работи като технолог на хвостохранилище „Бенковски-2“ и продължава с подкрепата на компанията втората си магистратура в УАСГ.
В областта на геологията, геомеханиката и хидрогеологията „Елаците-Мед“ прилага тримерни модели за характеризиране на пространственото разпределение на важните елементи на скалния масив, нужно за оптималното проектиране и изпълнение на добива в рудника. Работата на отдела, в който работи Никола Тошков, е на високо професионално ниво и това го стимулира да дава всичко от себе си. Продължава да се интересува от новости и да търси начин за прилагане на други нови техники и технологии – например радарната интерферометрия, извършвана от сателити в Космоса. „С тази технология може да се наблюдават различни геотехнически процеси и съм сигурен, че това е перспективно решение за „Елаците-Мед“.“ За него е гордост, че компанията се развива и се движи в крак със световните тенденции в минните технологии във всички аспекти на дейността си. 

Никола Тошков съветва студентите, които сега завършват неговата специалност или други, ключови за модерната минна индустрия, да търсят работа в големи минни компании. „Бих посъветвал младите специалисти, които завършват земни науки в България, да постъпват на работа в компании като нашата, защото много бързо ще придобият опит и знание както на терен, така и по отношение на новите технологии.“ И добавя с гордост: „Елаците-Мед“ има социално отговорна политика, стреми се да мотивира своите служители да постигат успехи, защото те са успехи и за фирмата“. 

Хидроинженерството е друга търсена професия 

която има приложение далеч не само в минната индустрия. Момчил Бояджиев, млад инженер от УАСГ, работи като технолог на хвостохранилище „Бенковски-2“ от 2021 г. „Имаме автоматизирана мониторингова система, която позволява 24 часа, 365 дни в годината да се наблюдават процесите. Работим и със софтуер Trimble 4D, който осигурява автоматизирано наблюдение и интегриране на данни от геопространствени и геотехнически сензори в една среда за анализ. Това подпомага вземането на важни решения“, казва той. 

Първоначално се дипломира като магистър по строителство на сгради и съоръжения и е на стаж в друга компания от Групата ГЕОТЕХМИН, където работи на голям зелен проект в столицата. Но родом от гр. Златица, мечтае да се върне в родния си край и да продължи професията на баща си. Започва работа в „Елаците-Мед“. „Стажът в ГЕОТЕХМИН затвърди очакванията ми за професионализъм, коректност и отговорност на групата както към своите служители, така и към обществото, което беше основен фактор при избора на работното ми място.“

През август 2020 г. е назначен за началник-смяна към цеха, в който влиза и хвостохранилището. За две години Момчил вижда, че процесите се подобряват непрекъснато чрез внедряване на иновации и прилагане на най-добрите световни практики. Новите технологии са неотменни помощници както в мониторинга, така и в оптимизацията на работния процес. „За да бъдем „в крак“ с новите технологии, от нас се изисква постоянно надграждане на придобитите вече знания и умения, което за всеки инженер е мотивация и предизвикателство“, казва той. И допълва: „Елаците-Мед“ влага значителни ресурси за професионалното и кариерното развитие на своите служители, като отпуска стипендии и осигурява допълнителни обучения“. През 2020 г. той получава подкрепа от ръководството и стипендия, за да продължи образованието си в нова магистратура в УАСГ – „Хидротехническо строителство“. 

Според Момчил Бояджиев едно от 

най-важните неща за един млад специалист

е екипната работа. „Най-ценната подкрепа, която съм получил и продължавам да получавам, са напътствията и доверието от страна на прекия ми ръководител.“ Инж. Бояджиев съветва своите колеги, които в момента са на стаж: „Условията за професионално развитие в „Елаците-Мед“ са изключително добри. Това е подходящо място за всеки амбициозен завършващ студент, търсещ кариерна реализация в мината индустрия. Пожелавам на стажантите да не се страхуват да проявяват инициатива и да продължат да търсят начини за надграждане на своите знания и умения!“.
Милена Христова, директор „Човешки ресурси“: „В „Елаците-Мед“ работят над 2000 специалисти от повече от 120 професии. Добри специалисти избират да са част от нашия екип и ние сме горди с това“.
Със сигурност не е лесно да се менажират над 2000 специалисти, при това представители на повече от 120 професии, които работят в дружеството. „Нашите отношения със служителите са изградени на основата на общи ценности, взаимно доверие, признание и подкрепа“, казва Милена Христова, директор „Човешки ресурси“ на „Елаците-Мед“. И допълва: „Техните трудови възнаграждения са над средните за страната, а социалният пакет осигурява много допълнителни придобивки. Ето защо редица добри специалисти избират да са част от нашия екип и ние сме горди с това“. А осигуряването на устойчива заетост и доброто заплащане в предприятието са важни и за повишаването на качеството на живот в община Етрополе и на общините от Средногорието.
Exit

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ