МВФ: Половото равенство ще увеличи производството с 35%

Увеличаването на представителството на жените на ръководни позиции също е от решаващо значение

BusinessGlobal
BusinessGlobal / 08 September 2022 16:31 >
МВФ: Половото равенство ще увеличи производството с 35%
Източник: Gulliver photos/Getty images
Твърде много жени са лишени от икономически възможности, което е не само несправедливо, но и вреди на растежа и устойчивостта на всички. Така започва съвместен анализ,  разработен от екип начело с управляващия директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева и озаглавен "Как да преодолеем различията между половете и да развием световната икономика", съобщиха от пресслужбата на институцията.

В публикацията, в която съавтори са заместник управляващият директор на МВФ Антоанет Сайех и старши съветникът по въпросите на равенството между половете в кабинета на управляващия директор на МВФ Ратна Сахай, се посочва, че само преодоляването на разликата в участието на жените в работната сила може да увеличи икономическото производство средно с 35 процента.

Напредъкът обаче се постига бавно, а сътресенията, като здравни и климатични бедствия, социални вълнения и войни, продължават да задълбочават неравенството между половете, като пряко засягат живота и препитанието на жените или ги възпрепятстват да посещават училище и да работят. 

Подходящите икономически и финансови политики могат да допринесат за промяна на тези негативни резултати, като подобрят икономиките чрез подпомагане на възстановяването и изграждане на устойчивост срещу бъдещи сътресения.

Ето и предложенията не екипа от МВФ към политиците от отделните държави във връзка с предприемане на действия за намаляване на неравенството между половете: 

Първо, да се увеличат инвестициите в човешкия капитал на жените. Печалбите от осигуряването на равен достъп на жените до храна, здравеопазване и образование са особено големи в страните с нововъзникващи и развиващи се икономики. Помислете за паричните трансфери, които помагат на семействата да си позволят най-необходимото в страни с по-слабо развити мрежи за социална закрила, призовават авторите. 

В началото на пандемията Бразилия въведе програмата за парични преводи "Спешна помощ", която предоставяше двойно по-големи помощи на домакинствата, ръководени от жени. Оценките на служителите на МВФ показват, че без "Спешна помощ" равнището на бедност сред тези домакинства би се увеличило от 11 процента до над 30 процента, но вместо това е спаднало до около 8 процента. 

Второто доказано работещо решение е да се даде възможност на жените да работят извън дома или да започнат свой бизнес. Реформи в данъчното облагане, публичните разходи, финансовата инфраструктура и регулациите, както и в пазарите на труда също могат да помогнат. Осигуряването на достъп до качествени и достъпни грижи за децата освобождава повече жени да работят, а също така създава и пряко работни места. 

В Норвегия разширяването на обхвата на универсалните грижи за деца е увеличило вероятността за заетост на майките с 32 процентни пункта. 

Третата област е борбата с предразсъдъците. От 190 изследвани държави Световната банка установи, че жените са равнопоставени по закон с мъжете само в 12 държави. Според Организацията за икономическо сътрудничество и развитие дискриминацията, основана на пола, в социалните институции струва на световната икономика 6 трилиона долара. 

Четвърто, увеличаването на представителството на жените на ръководни позиции също е от решаващо значение. Анализът на МВФ показва, че по-голямото присъствие на жени във финансовите институции и при изготвянето на финансовата политика върви ръка за ръка с по-голяма финансова устойчивост. 

В анализа на екипа, оглавен от Кристалина Георгиева, се посочва още, че МВФ оказва подкрепа на своите членове при въвеждането и подобряването на политиките за равенство между половете в продължение на години. Неотдавна Изпълнителният съвет одобри първата всеобхватна Стратегия на МВФ за интегриране на равенството между половете, за да помогне на нашите членове да адаптират политиките за равенство между половете към своите уникални обстоятелства. 

В рамките на новата стратегия през следващите години Фондът ще работи с нашите 190 държави членки и външни партньори, за да разшири обхвата на препоръките си за политики и да внесе по-голяма строгост в анализите си, за да помогне на повече държави да изготвят и прилагат политики в подкрепа на равенството между половете, пише в документа.

Публикацията завършва с това, че "с течение на времето макроикономическите и финансовите политики, съобразени с въпросите за пола, ще доведат до по-висок растеж, по-голяма икономическа стабилност и устойчивост, както и до намаляване на неравенството в доходите — дивидент не само за жените, но и за всички". (БТА)
Exit

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ