В момента бургаската рафинерия работи само с руски петрол, защото тук не се предлага друг

Не сме отговорни защо след като тази суровина е по-евтина, горивата за крайния потребител са по-скъпи, казва в интервю за БТА председателят на УС на "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД Илшат Шарафутдинов

BusinessGlobal
BusinessGlobal / 12 May 2022 15:50 >
В момента бургаската рафинерия работи само с руски петрол, защото тук не се предлага друг
Източник: Лукойл Нефтохим
Илшат Шарафутдинов
За първото тримесечие на 2022 г. 63 на сто от преработения петрол е с руски произход. Остатъкът до 100% са основно близкоизточни сортове. Сега се преработва 100 процента руски петрол, защото на нашия пазар в момента не се предлагат алтернативни сортове. Това е свързано с повишеното (външно - бел. ред.) търсене на алтернативните сортове, обусловено от възможността за ембарго върху руския нефт, каза в интервю за БТА председателят на Управителния съвет на "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД Илшат Шарафутдинов. Той уточни, че в момента предлагането на алтернативни сортове петрол на българския пазар е силно ограничено. Този дефицит на алтернативни сортове ще става глобален поради непромененото предлагане и по-високото търсене, породено от риска от повсеместна забрана на руски петрол.

От гледна точка на логистиката, доставките с танкери от Русия до България са съпоставими с доставките по тръбопровода "Дружба" до Словакия и Унгария, тъй като отнемат около 36 часа (1,5 дни) по отработена с години логистична инфраструктура, докато доставките от Близкия изток при нормални метеорологични условия отнемат от порядъка на 25-30 дни заради по-дългия път и ограниченията, свързани с преминаването през Дарданелите и Босфора. Това прави гарантирането на непрекъсваемостта на доставките от Близкия изток и от всяка друга дестинация много по-трудно, като имаме предвид, че ние приемаме по един 80 000-тонен танкер с нефт на всеки 3-4 дни, посочва Шарафутдинов.

Замяната на основния сорт петрол, който преработва рафинерията в Бургас - Urals, и за който е проектирана, с други сортове (със силно различно качество) може да доведе до сериозни сътресения: непланови спирания, ускорено корозионно износване на оборудването, отравяне на катализаторните системи, взрив, пожар, инциденти с възможни екологични последствия. Има голяма вероятност замяната да се отрази и на набора продукти, които рафинерията произвежда, освен горивата, и които са от стратегическо значение за страната, тъй като обезпечават други браншове на промишлеността (битуми за пътното строителство, полипропилен за пластмасо-преработващата промишленост, сяра и др.), добавя председателят на Управителния съвет на "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД Илшат  Шарафутдинов.

Следва пълният текст на интервюто:

- Ако спрат доставките на руски петрол, "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" ще може ли да продължи работа?

- Като оставим настрана технологичните фактори, които ще обясним по-подробно по-долу, непрекъснатостта на работата на рафинерията зависи в критична степен от възможността да се осигурят гарантирани ритмични доставки на алтернативни сортове нефт с постоянно качество, които да можем да преработваме. От гледна точка на логистиката, доставките с танкери от Русия до България са съпоставими с доставките по тръбопровода "Дружба" до Словакия и Унгария, тъй като отнемат около 36 часа (1,5 дни) по отработена с години логистична инфраструктура, докато доставките от Близкия изток при нормални метеорологични условия отнемат от порядъка на 25-30 дни заради по-дългия път и ограниченията, свързани с преминаването през Дарданелите и Босфора. Това прави гарантирането на непрекъсваемостта на доставките от Близкия изток и от всяка друга дестинация много по-трудно, като имаме предвид, че ние приемаме по един 80 000-тонен танкер с нефт на всеки 3-4 дни.

В момента предлагането на алтернативни сортове нефт на нашия пазар е силно ограничено. Този дефицит на алтернативни нефтове ще става глобален поради непромененото предлагане и по-високото търсене, породено от риска от повсеместна забрана на руски петрол.

- В информацията, която е предоставена на сайта на дружеството, пише, че в "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" се извършват дейности по приемане, съхраняване и преработване на различи видове суров петрол, който се доставя с танкери на терминал "Росенец". Какви видове суров петрол може да преработва нефтопреработващия завод в Бургас?

- Имаме опит с преработването на близкоизточни и северноафрикански сортове нефт. Рафинерията е проектирана да преработва нефт със средно съдържание на сяра и средна плътност от типа на Urals. Оптималната ефективност на преработката се постига при състав на нефтената суровина, в който преобладава руски нефт Urals в смес с други сортове, като факторите, обуславящи това, са критичните показатели на качеството на нефта: дестилационно разпределение на фракциите (дестилационна крива), плътност, вискозитет на нефта, съдържание на сяра, съдържание на органични киселини и др.

Най-важно за една рафинерия е обезпечаването на нефт с постоянно качество и гарантирана ритмичност на доставките. Замяната на основния сорт нефт, който преработва рафинерията в Бургас (Urals) и за който е проектирана, с други сортове (със силно различно качество) може да доведе до сериозни сътресения: непланови спирания, ускорено корозионно износване на оборудването, отравяне на катализаторните системи, взрив, пожар, инциденти с възможни екологични последствия. Има голяма вероятност замяната да се отрази и на набора продукти, които рафинерията произвежда, освен горивата, и които са от стратегическо значение за страната, тъй като обезпечават други браншове на промишлеността (битуми за пътното строителство, полипропилен за пластмасо-преработващата промишленост, сяра и др.)

- В момента какви количества (в проценти) руски петрол и друг вид суров петрол се преработват в "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас"?

- За първото тримесечие на 2022 г. 63 на сто от преработения нефт е с руски произход. Остатъкът до 100% са основно близкоизточни сортове нефт. В момента се преработва 100% руски нефт, защото на нашия пазар в момента не се предлагат алтернативни сортове нефт. Това е свързано с повишеното търсене на алтернативните сортове, обусловено от възможността за ембарго върху руския нефт.

- Колко технологично време ще е нужно за "преминаването" от един вид суров петрол към друг?

- Замяната на Urals с други сортове ще изисква преоценка на технологичните възможности (съобразяване с изискванията на топлинния баланс на инсталациите, металургичното изпълнение, хидродинамичните и корозионни класове на оборудването, за да се избегне опасността от аварии). Голяма част от тези фактори влияят пряко върху безопасността на производството и могат да създадат значителни рискове, както от гледна точка на безопасността на персонала, така и за екологичната обстановка. Нефтопреработването включва комплекс от сложни физични и химични процеси на трансформация на суровия петрол до крайни продукти: горива, химикали и полимери. Технологичните инсталации са настроени за преработка на суровини с определени параметри. Преминаването към преработка само на тежки и високосернисти нефтове от Близкия изток, например, ще изисква сериозни инвестиции:

1.  Промяна на схемата и апаратното оформяне на възел за подготовка на суровина (обезсоляване и обезводняване);

2. Промяна на материалното изпълнение на основното технологично оборудване (колони, топлообменници, технологични пещи и др.);

3. Промяна на логиката и критичните параметри в цялостната система за управление и противоаварийна защита на технологичните процеси;

4. Изграждане на допълнителен капацитет за извличане на сярата, т.е. нови сероочистващи инсталации и нови каталитични системи, чрез което да се обезпечат качеството на горивата и спазването на екологичните норми. 

Подобни инвестиции, освен значителния си обем, изискват и значително технологично време за проектиране, поръчване и изработката на оборудване, строителство на инсталациите (от порядъка на 3-4 години). Подобна мащабна работа и инвестиции са оправдани, при условие че имаме дългосрочно гарантирани и стабилни доставки на конкретните сортове нефт.

- Цените на международните пазари на руския петрол сорт Urals са с 20-25% по-ниски в сравнение с цените на сорт Brent. Защо тогава цените на петрола в България (без акциз) не са с 20-25 на сто по-ниски, след като основно преработвате петрол от сорта Urals?

- Рафинерията "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД работи на схема "процесинг" (ишлеме) и не търгува с нефтопродукти. Затова не можем да дадем конкретен коментар по цените на продуктите. Като цяло цените на суровия петрол и на нефтените продукти се определят от международните котировки и не се влияят пряко от производствените разходи, а от пазарните закони - баланса на търсене и предлагане. Всякакви изкуствено въведени ограничения и даже само вероятността за ембарго, например, "изнервят" пазара, карат търговците да застраховат рисковете си, и тласкат цените нагоре.

(От БТА)
Exit

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ