Мерките срещу коронавируса ще зависят от интензивните легла

BusinessGlobal
BusinessGlobal / 13 January 2022 17:39 >
Мерките срещу коронавируса ще зависят от интензивните легла
Правителството сменя подхода при определяне на мерките за справяне с коронакризата. Новите мерки ще бъдат определяни от интензивните легла, това е най-критичният фактор на здравната система - това каза в началото на пресконференцията в Министерския съвет премиерът Кирил Петков, на която той, заедно с министрите на здравеопазването и образованието Асена Сербезова и Николай Денков, представят новият Национален оперативен план за справяне с COVID-19. 

"Към този момент все още нищо няма да затваряме. Но страната ни е на прага на новата COVID вълна и затова решихме да представим плана още днес", каза Петков.

България ще бъде разделена на 6 клъстера като области, а картата ще бъде представяна всеки ден и ще показва каква е обстановката и прогнозата за следващите 5 дни. Целта е семействата, особено тези с малки деца, както и бизнесите да бъдат навреме предупредени и да се подготвят.

Мерките ще се прилагат на четири нива заболеваемост, при определен процент заетост на интензивните легла в съответната област. Първите три нива не включват сериозни ограничения, като те ще действат до достигане на 80% запълняемост на интензивните легла. След този праг ще бъдат затваряни всички обекти без хранителните магазини, аптеки, банки, застрахователни компании и подобни. 

Петков обяви, че ще бъдат включени всички досега действащи програми за подпомагане на бизнеса, които са девет, като към тях ще бъде прибавена още една, която е насочена към малките фирми, които преустановят работа заради ограниченията. Тя предвижда изплащане на 20% от оборота за съотвения период на миналата година, за дните през които фирмата е била затворена, но не повече от 100 000 лв. 

При 50% заети легла за интензивно лечение (I етап) ще се засили контролът за носенето на маски, осигуряването на физическа дистанция, дезинфекцията, изискването за „зелен сертификат“ за учителите и тестването на учениците без „зелен сертификат“ веднъж седмично. Запазват се заниманията по интереси и груповите дейности, но без да се смесват ученици от различни паралелки. Спират се организирани дейности с ученици като посещения на музеи, изложби, природни обекти и други мероприятия с културна,
опознавателна и възпитателна цел, планирани екскурзии, зелени училища, туристически пътувания и др.

Олимпиадите и състезанията ще са присъствени при осигурена дистанция, наличие на „зелен сертификат“ или тестване на място на участниците. Индивидуалните часове, консултации, изпитвания за текуща оценка, изпити и др. може да бъдат присъствени в училището или ЦСОП и без изследване за COVID-19 на учениците, ако се провеждат извън времето на редовните занятия.

При 60% запълнени интензивни легла в болниците (II етап) ще спрат заниманията по интереси, с изключение на тези в рамките на целодневната организация на обучението. Остава условието да не се смесват ученици от различни паралелки. Групови дейности за обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие ще се провеждат присъствено след изследване за COVID-19 един път седмично. Няма да се тестват притежателите на „зелен сертификат“, както и вече изследваните за редовните присъствени занятия в училище.

При 70% заети интензивни легла (III етап) в допълнение към тестването половината от паралелките от V до XII клас ще редуват присъствено с онлайн обучение през седмица. Децата до IV клас ще останат в клас. По възможност без ротация и с тестване или „зелен сертификат“ ще се учи също в специалните училища за деца със сензорни увреждания и в ЦСОП.

Училищата и ЦСОП ще минат към онлайн обучение, когато поне 80% от леглата за интензивно лечение в болниците са заети (IV етап). По възможност ще се запазят присъствените занятия с тестване за децата от началните класове. Ако се наложи, те също
ще учат от вкъщи, но за не повече от една седмица.
Когато данните изискват преминаване към III или IV етап за съответната област, но в областта има достатъчно свободни болнични легла за деца и заболяемостта в дадена община е наполовина по-ниска от средната за областта, то след съгласуване с Министерството на здравеопазването за училищата от тази община могат да се прилагат мерките от по-либералния противоепидемичен режим – съответно за II или за III етап.
При оценката на риска в образователната система, освен броят заети интензивни легла в болниците, ще се вземат предвид също процентът на учениците, отсъстващи поради заболяване, делът на отсъстващите преподаватели и непедагогически специалисти, седмичната заболяемост при децата, както и при между 30 и 40-годишните възрастни.
Exit

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ