За 10 години населението на България е намаляло с 11,5%

Средно 2,3 души живеят в едно домакинство

BusinessGlobal
BusinessGlobal / 06 January 2022 14:17 >
За 10 години населението на България е намаляло с 11,5%
Източник: Shutterstock
В България живеят 6 520 314 души, показва предварителната оценка на Националният статистически институт от преброяването през есента на тази година, съобщи БНР. Населението на София е близо 1,5 милиона, а най-малката област остава Видин - със 74 хиляди души. Преброени са 2 813 847 домакинства, като средно в едно живеят 2,3 души.

При последните четири преброявания се наблюдава намаление на населението, като най-голямо е то при преброяването през 2021 г. - с 844 000 души или с 11,5 на сто спрямо 2011 година.

Естественият прираст (живородени деца спрямо починали лица) за периода 2011-2021 г. е минус 448 000 души или 53% от общото намаление за периода. Останалите 47% се дължат на отрицателното салдо на външната миграция през периода.

Разпределението на населението по възрастови групи показва задълбочаване на процеса на застаряване. Делът на лицата на възраст над 65 години и повече се увеличава с 5,4 процентни пункта спрямо 2011 г. и с 9,6 пр.п. спрямо 1992 година.

Увеличава се населението, което живее в градовете, за сметка на обезлюдяването на селата. Данните от преброяването продължават да се обработват, као окончателните ще са готови до края на годината.
Exit

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ