Комуникациите са двигателят на икономическото развитие, от който светът днес се нуждае

Покритието на 5G мрежата на А1 достига до близо 50% от населението на открито, споделя Младен Маркоски, главен директор „Финанси“ и член на Управителния съвет на А1 България

BusinessGlobal
BusinessGlobal / 04 January 2022 10:11 >
Комуникациите са двигателят на икономическото развитие, от който светът днес се нуждае
Материалът е част от специално издание "Приносът на чуждия бизнес в България", което е публикувано в сп. "Бизнес глобал"

Младен Маркоски е главен директор „Финанси” и член на лидерския екип на А1 България от 2016 г. Две години по-късно е отличен с награда в категория „Цялостен принос” от CFO of the Year 2018 на EY Bulgaria и Forbes. Преди да поеме водещата роля в управлението на финансовите дейности на А1 България, е бил директор „Контролинг“ на клъстера „Хърватска и Македония“ в A1 Group. Присъединява се към екипа, създал Vip Operator в Македония (сега А1 Македония) през 2007 г. Завършил е Факултета по икономика в университета „Св. св. Кирил и Методий“ в Скопие и е магистър по бизнес администрация от Cotrugli Business School.

- Г-н Маркоски, как компания като А1 пряко и косвено допринася за технологичното развитие, подобряването на благосъстоянието и развитието на икономиката на България?

– Приносът на А1 за технологичното развитие в България е вече с над 25-годишна история. Той датира още от 1995 г. и първия мобилен разговор в GSM мрежа, след това първия SMS, докато се стигне и до първата истинска 5G мрежа, която стартирахме през ноември 2020 г. Допринасяме за благосъстоянието на българските граждани, на първо място, с разнообразните услуги, които развиваме и предлагаме, в стремежа си да правим дигиталния начин на живот възможен. Нашите мобилна и фиксирана мрежа предоставят свързаност на близо 5 милиона частни и корпоративни клиенти. Развиваме и собствени спортни тв канали MAX Sport, Xplore TV, дигитален портфейл и др. Все повече сме ИТ компания и подкрепяме развитието на бизнеса и публичните организации чрез високотехнологични ICT, IoT и Cloud решения. 

А1 е и един от големите работодатели и данъкоплатци в страната. Осигуряваме благоприятни условия за развитие на близо 4000 човека и не на последно място, инвестираме в редица социално значими каузи.

– Възможно ли е икономическо развитие без добри комуникации?

– Абсолютно не. Не мисля, че в XXI век това е възможно. Нека дам пример със сходни процеси в немного далечното минало. Именно подобряването на ефективността и скоростта на комуникациите при възникването и масовото разпространение на интернет даде силния тласък на икономическото развитие в световен мащаб в края на 90-те години на миналия век и началото на новото хилядолетие. От тогава до сега технологиите продължават да са един от най-динамично развиващите се сектори. Допълнително развитието на телекомуникационните технологии все повече влияе и на развитието на огромна част от индустриите, на почти всеки бизнес, без значение от мащаба му.

Затова смятам, че комуникациите и тяхната еволюция, в лицето на мобилните мрежи от пето поколение, са онзи двигател на икономическото развитие, от който светът и България в частност се нуждаят днес.

– Какви са направените инвестиции и платените данъци и осигуровки от А1 през последните 5 години?

– Общите ни инвестиции за периода 2016 – 2020 г. възлизат на над 730 млн. лева. Освен това сме вложили близо 81 млн. лева в осигуровки за служителите и почти 560 млн. лева сме платили като данъци към държавния и общинските бюджети.

Изключително съм горд, че завършихме пандемичната 2020 г. с ръст по всички основни показатели. Общите приходи на А1 България се увеличиха с 5,7% на годишна база и достигнаха над 1 млрд. лева, а EBITDA нарасна със 7,3%.

През 2021 г. продължаваме с добрите резултати и инвестиции: до май тази година сме инвестирали 96,5 млн. лева, от които 11 млн. лева за честоти и 24 млн. лева - за развитие на 5G.

– Исторически кои са най-големите и значими инвестиции на А1? Какви са планираните от компанията 5G инвестиции в обозрим период? В какво друго извън оптимизирането и обновяването на инфраструктурата инвестирате приоритетно?

– През годините А1 е правила редица значими инвестиции, но тeзи, които бих посочил като най-съществени и по размер, и по важност в дългосрочен план, са инвестициите в развитието и изграждането на мобилната и фиксираната мрежа. Най-новото развитие, разбира се, е 5G мрежата, но за разнообразните видове услуги е важно непрекъснато да обновяваме и оптимизираме технологичната база на радиомрежата, да модернизираме оборудването и да увеличаваме капацитета на мрежата.

Нашите добре планирани инвестиции ни позволиха първи в България да стартираме истинска 5G мрежа, която използва 5G честоти и оборудване и съответно е единствената за момента в страната, предлагаща истинските характеристики на новото поколение мобилни мрежи, като гигабитова скорост и изключително малко времезакъснение. Към момента покритието на 5G мрежата достига до близо 50% от населението на открито.

Общата ни инвестиция в 5G през миналата и до края на тази година ще достигне близо 46,5 млн. лева. Освен това, след като спечелихме търга за разпределяне на честотния ресурс, организиран от КРС, заплатихме и еднократната такса от 4,7 млн. лева за придобиване на честотите в спектъра 3,6 GHz.

До края на 2024 г. планираме да вложим общо над 780 млн. лева в нашата мрежа. 90 млн. от тях ще са за радиооборудване за мрежата от пето поколение, а над 13 млн. лв. ще се инвестират в транспортната и преносна мрежа на компанията, за да осигурим обслужването на повишения трафик на данни.

Ще продължим да инвестираме в оптичната свързаност до отделни крайни станции и да разширяваме покритието на високоскоростната фиксирана оптична мрежа (GPON). Планираните инвестиции в ИТ инфраструктура, технологични оптимизации и автоматизации за същия период са на стойност 98 млн. лева.

През последните 5 години инвестирахме също и над 127 млн. лева в развитието на фиксираната и преносната мрежа и над 103 млн. лева в ИТ инфраструктура и технологична оптимизация, включваща модернизация на оборудването и автоматизация на процесите в компанията, обхващащи системи за билинг, CRM, customer experience и др.

– В момента върви развитието на 5G инфраструктурата. Какъв ще е ефектът на 5G мрежата върху икономическото развитие на България?

– Да, изключително горди сме, че първата истинска 5G мрежа в България вече е на разположение на гражданите и посетителите на над 75 градове и курорти в страната. Твърдо вярвам, че 5G, когато се прави с подходящо оборудване, базови станции и предоставя високи скорости над 1000 Mbps и ниско времезакъснение, ще има позитивно въздействие върху икономическия растеж, заетостта и производителността на труда. 5G мрежата ще допринесе и за развитие на сектори като образованието, телемедицината, „Интернет на нещата“. Вярвам, че нашата 5G мрежа и услуги ще окажат ползотворно влияние и върху процеса на възстановяването на много от секторите на икономиката, които претърпяха спад заради пандемията.

За да говорим в числа, според доклад на Европейската комисия се очаква въвеждането на 5G да генерира ползи в размер на 113 млрд. евро годишно до 2025 г. и да спомогне за създаването на 2,3 милиона работни места в ЕС. В същото време тази технологична революция ще допринесе с увеличение в размер на до 8 млрд. евро на БВП на България до 2025 г., според резултатите от доклад „Възходът на дигиталните конкуренти: Как дигитализацията може да се превърне в следващия двигател на икономическия растеж в Централна и Източна Европа“ на глобалната консултантска компания McKinsey.

– Обмисляте ли покупки на други компании?

– Винаги с особен интерес следим тенденциите и възможностите на пазара, най-вече в посока на ръст и окрупняване. Придобиването на нова компания не следва да е самоцел, а трябва да има стратегическа логика и възвръщаемост на инвестицията.

Смятам, че българският пазар, особено в частта с тв услугите, е все още силно фрагментиран и дава възможности за допълнителна, вътрешна пазарна консолидация. Освен това все по-силни са синергиите ни и с ИТ компаниите и фирмите, които предоставят ICT услуги. Това според мен са две стратегически посоки за инвестиции в следващите години.

Като част от A1 Group ние имаме стабилен стратегически акционер в лицето на América Móvil – един от най-големите телекомуникационни доставчици в света. Това ни дава стабилност в дългосрочното планиране, както и възможност за допълнителна ликвидност, доколкото е необходимо. Едновременно с това нашият лидерски екип има сериозен опит в придобиване и интеграция на придобити дружества. Тоест имаме всички необходими предпоставки и доколкото има сериозна възможност на пазара, със сигурност ще я преценим.

– Какви инвестиции направихте, за да посрещнете нарасналото търсене на комуникационни услуги по време на ковид-пандемията?

– Ние непрекъснато развиваме мрежата и това ни позволи да посрещнем и резкия ръст в търсенето на комуникационни услуги в началото на извънредното положение. Инвестициите в оборудване за радиомрежата на 2600 MHz за капацитетни разширения (общо 11 млн. лв. през 2020 г.) и честоти (4,4 млн. лв. за 2600 MHz) ни помогнаха да се справим с повишения трафик по време на COVID-19 пандемията. Търсенето се повиши значително и само през първата седмица от извънредното положение отбелязахме ръст от 50% на обажданията, 10% - в трафика на данни, и между 30% и 40% увеличение в трафика през фиксираната ни мрежа. Стратегическите, редовни и добре направени инвестиции в мрежата на А1 ни позволиха да дадем на клиентите сигурен начин да общуват със своите близки, приятели и колеги, което беше от ключова важност.  

– Телекомите са и едни от най-печелившите компании, за какво използвате печалбите си?

 - Предимно инвестираме – в развитие на мрежата и нови услуги за бизнеса и потребителите, в създаването на нови ICT и IoT услуги в подкрепа на корпоративните клиенти, в професионалното израстване и цялостното благосъстояние на служителите. Инвестирахме и в значителна реновация на нашия дейта център, защото за нас е от голямо значение както нашите технологични услуги, така и тези, които предоставяме на бизнес клиентите, да използват най-модерното и надеждно оборудване.

Инвестираме значително време, усилия и средства за развитието на нашите близо 4000 служители. Предоставяме възможности както за вътрешни обучения, като Клуба на знанието, ICT академия и т.н., но и специализирани обучения според нуждите на отделните хора. Гарантираме на служителите не само благоприятна среда в професионален план, но и се грижим за цялостното благополучие. Програмите ни са насочени към физическото и психическото здраве, съвети за личните финанси, подкрепа за децата и семействата и др.

Щастлив съм, че цялостната политика на А1 по отношение на децата ни направи и носители на сертификата „Компания – приятел на детето“ след задълбочен одит от страна на Националната мрежа за децата. Проучването обхващаше както вътрешните процеси и политики на работа, така и дейността ни в подкрепа на социално значими каузи, като приемната грижа, за която от години работим в партньорство с Националната асоциация за приемна грижа. Подкрепяме придобиването на дигитални умения чрез инициативите ни „Интернет за всички“ – за деца и за хора над 55 г.

Отделяме средства също и за да помагаме на българския спорт, като сме спонсор в сферата на футбола, волейбола, леката атлетика, ските, и дори развиваме инициативи за популяризиране на спорта сред децата – А1 Лека атлетика за младежи и „Научи се да караш ски“.

– Какво е мнението Ви за бизнес средата в България – институционално и като конкурентен пазар? Какво би могло да се подобри?

– А1 разполага с над 1 милион домакинства, захранени с оптичен интернет и интерактивна телевизия с над 230 канала, от които повече от 60 в HD качество. Освен това притежаваме правата върху телевизионните програми MAX Sport 1, MAX Sport 2, MAX Sport 3 и MAX Sport 4. Затова считаме, че трябва да се работи много за решаването на въпроса с пиратството на съдържание.

Пазарът на тв и интернет в България е силно фрагментиран и нашите данни сочат, че приблизително една трета от играчите на него оперират по-скоро в сивия сектор. За нас е важно всички участници в сектора на тв услугите да преминат на светлата страна. Само така компаниите ще могат да се развиват при равностойни и справедливи условия и съперничеството за сърцата на потребителите ще бъде там, където би трябвало – на ниво иновации, качество и клиентска удовлетвореност.
Exit

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ