Ефектът Lidl

Отговорността и приносът на компанията към икономиката и обществото

BusinessGlobal
BusinessGlobal / 04 January 2022 09:55 >
Ефектът Lidl
Материалът е част от специално издание "Приносът на чуждия бизнес в България", което е публикувано в сп. "Бизнес глобал"

За повече от 10 години присъствие на българския пазар Лидл България се утвърди като смарт дискаунтър, предлагащ високо качество на добра цена. Със своя специфичен бизнес модел, широка гама от собствени марки и иновативен подход, компанията успя да спечели доверието на българския потребител и да заеме едно от водещите места в модерната търговия в страната.

Част от най-голямата верига магазини за хранителни стоки в Европа – Schwarz Gruppe, днес Лидл България присъства със 107 магазина в 50 града в цялата страна и развива бизнеса си като компания, която подхожда честно, отговорно, с мисъл и грижа за хората и околната среда. 

Принос към икономиката

През 2020 г. компанията отбеляза 10 години на българския пазар. По повод годишнината Лидл България възложи на Института за пазарна икономика (ИПИ) да изготви социално-икономическа оценка на дейността й в страната. Съвкупният ефект върху икономиката на България или Ефектът Lidl, който експертите от ИПИ изчислиха, възлиза на 1,12 млрд. лв. само за 2019 г.

В основата на анализа стои разбирането, че всяка компания има преки и непреки ефекти от своята дейност. Преките ефекти от дейността на Лидл България включват всички направени разходи в страната: за стоки от български производители (включително за износ), разходи за услуги, за нетни възнаграждения за служителите, както и за инвестиции. За 2019 г. общата стойност на тези разходи възлиза на 614 млн. лв. 

Всеки разход, който компанията реализира в страната, създава след себе си допълнително търсене в икономиката, като по този начин генерира т. нар. непреки ефекти от дейността. За да достави поръчаната стока или услуга, всеки от партньорите на Лидл България разширява дейността си, плащайки повече за труд, за суровини и материали, за необходимите услуги към своите партньори. Така с дейността си българските доставчици създават допълнително търсене на суровини, материали и услуги, което мултиплицира преките ефекти. 

Заедно с това, служителите на Лидл България използват доходите от възнагражденията си за потребление на стоки и услуги, което мултиплицира стопанското въздействие по веригата на стойността в националната икономика. Така общата стойност на непреките ефекти от дейността на Лидл България за 2019 г. възлиза на 507 млн. лв. 

Сумата от преките и непреките ефекти формира съвкупния отпечатък върху икономиката, който компанията генерира. За 2019 г. този допълнителен ефект достига 1,12 млрд. лв., което е с 11% повече спрямо 2018 г. Извън това Lidl плаща и данъци, свързани с печалбата и доходите на служителите, както и местни данъци и такси към общинските бюджети, които за 2019 г. общо възлизат на 28,5 млн. лв.

Ефектът върху българските производители

Лидл България развива успешно и устойчиво партньорство с българските производители. Започнала с 85 в началото, в момента компанията работи с над 250 български доставчици. През 2019 г. разходите на компанията за покупка на стоки от български производители за реализация на вътрешния пазар са за повече от 350 млн. лева – милиони, инвестирани в българското производство само за една година.

Освен реализация на българския пазар, Lidl предоставя несравними за сектора възможности за износ на своите български партньори. Само за последната 2020 г. размерът на износа на български стоки в европейската мрежа на Lidl надхвърля 48 млн. лева. Ако погледнем в петгодишен план, числата стават още по-показателни – от 2016 г. до днес общият ръст е близо 300%, или от 13 млн. лв. експортен оборот през 2016-а до 48 млн. лв. за изминалата 2020-а.Принос

-Лидл България присъства със 107 магазина в 50 града в цялата страна.

-3200 служители работят в компанията. Заплащането им е с 52% по-високо от средната заплата за страната и със 72% по-високо от средното възнаграждение в сектора на търговията на дребно.

-Компанията работи с над 250 български доставчици.
-За 2020 г. обемът на износа на български стоки в европейската мрежа на Lidl надхвърля 48 млн. лв.

-Инициативата „Ти и Lidl за по-добър живот“ е финансирала 73 проекта в цялата страна, които са достигнали до над 250 000 техни ползватели.

-28,5 млн.лв. са данъците и таксите, платени от компанията за 2019 г.
Освен оборотите, удвоен е и броят на производителите, които имат достъп до европейските пазари, а броят на изнасяните стоки е нараснал почти четворно за периода. Всичко това е възможно благодарение на провежданата 10 години устойчива политика  за подкрепа и промоция на българските производители в държавите, в които веригата оперира.

Регионалният ефект

Експанзията на регионално ниво превръща компанията в инвеститор, който допринася за подобряването на цялостната инфраструктура на местно ниво и като данъкоплатец, и като ключов фактор на пазара на труда. 

Най-голямо въздействие в регионален план оказват нивата на възнаграждение в компанията. Във всяка община, където Лидл България присъства, средната брутна заплата на служителите на веригата е по-висока от средната в сектор търговия за конкретната община. 

Към момента в компанията работят над 3200 служители. Тяхното заплащане е с 52% по-високо от средната заплата за страната и със 72% по-високо от средното възнаграждение в сектора на търговията на дребно (по данни към 2019 г.). Приносът на компанията като работодател се илюстрира и от факта, че едно работно място в Лидл България допринася за 4,5 допълнителни работни места в икономиката. 

Социалните инициативи

Бизнес моделът на компанията разкрива още един аспект от отговорността, с която Лидл България развива своя бизнес в страната – подкрепата на местните общности в различните региони, в които веригата присъства. 

От една страна е отговорността към развитието и подобряването на местната инфраструктура. С откриването на всеки нов магазин компанията допринася чрез облагородяване на заобикалящата инфраструктура, изграждане на детски площадки, пешеходни пътеки, светофари, както и създаване на зелени места за отдих. 

От друга страна е отговорността към хората в дадената общност. Най-значим принос към общностите веригата оказва чрез своята най-голяма социално отговорна инициатива „Ти и Lidl за по-добър живот“. За трите издания на инициативата от 2017 г. насам тя успя да набере фонд от 545 000 лв. и да финансира 73 проекта в цялата страна. А проектите, реализирани в рамките на инициативата, достигат до над 250 000 души, техни ползватели.
Exit

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ