Споделен растеж и инвестиции в хората – моделът на „Дънди Прешъс Металс“

Тайната на успеха на компанията е във взаимодействието между културата на организацията и общността, в която развива дейността си

BusinessGlobal
BusinessGlobal / 04 January 2022 09:44 >
Споделен растеж и инвестиции в хората – моделът на „Дънди Прешъс Металс“
Успехите си българските дружества на „Дънди Прешъс Металс“ дължат на своите хора, които не само обичат професиите си, но се стремят към най-високите стандарти в това, което правят.
Материалът е част от специално издание "Приносът на чуждия бизнес в България", което е публикувано в сп. "Бизнес глобал"

Днес повече от всякога виждаме гигантската потребност от все по-съвършени технологии, изкуствен интелект, сигурни, бързи и екологосъобразни решения. Светът се развива много динамично, а в основата на това развитие стоят суровините. Минната промишленост е в основата на веригата на доставки. За крайния потребител става все по-важно доколко отговорно към хората, околната среда и климата са били произведени суровините, стоките и продуктите, които потребява. Като публична компания, листвана на фондовата борса в Торонто, базираната в Канада „Дънди Прешъс Металс“ създава модел за управление на производство в миннодобивната промишленост и добри практики в България, като насърчава отговорността в производството, споделените ползи за растеж и инвестициите в хората.

Тайната на успеха е взаимодействието

Това, което „Дънди Прешъс Металс“ внася, е разбирането, че бизнесът не може да успява в общества, които западат. Именно това определя и модела на работа – инвестиции в хора и технологии, търсене на промяна, непрекъснато усъвършенстване, модернизиране и активно съдействие за подобряването на средата, в която компанията функционира. Успехите си българските дружества на „Дънди Прешъс Металс“ дължат на своите хора, които не само обичат професиите си, но се стремят към най-високите стандарти в това, което правят.

„Доказваме го ежедневно с поведението на хората, с работата ни в Челопеч и Крумовград. За нас партньорството с общините, в които се осъществява дейността ни, е от ключово значение. Като компания вярваме, че споделените икономически ползи са толкова по-големи, колкото по-големи са уменията на хората на всички нива в организацията, тяхната мотивация и отдаденост. Наблягаме и върху ангажираността и информираността на всички наши заинтересовани страни, които не само ни помагат в процеса на подобрение, но и ни стимулират чрез диалог да прилагаме най-добрите практики навсякъде, където присъстваме“, споделя д-р инж. Илия Гърков, изпълнителен директор на българските дружества на „Дънди Прешъс Металс“.

Благодарение на това, което компанията прави в България – да разкрива минерални ресурси, да добива и преработва медно-златно-пиритни руди, – природният капитал се трансформира в суровина, която носи ползи както за хората, ангажирани в дейността, така и за общностите, от които тези хора са част. Колкото по-голяма част от веригата на доставки е в националната икономика, толкова повече са и ползите, които се споделят на местно ниво. Тайната на успеха е във взаимодействието между културата на нашата организация и общността, в която развиваме дейността си.

Стойността от минералните концентрати – медно-златен, пиритен и златоносен – се простира по цялата верига и осигурява благосъстоянието на директно и индиректно заетите, техните семейства, икономическата стабилност на регионалните и национални икономики. Създава удовлетвореност и в крайния потребител. Запазването и увеличаването на стойността е динамичен процес, който зависи от баланса между много различни фактори. Ключово във всички етапи обаче е участието на хора, които не само разбират в дълбочина това, което правят, но и с готовност прекрачват в бъдещето с нови идеи и дързост.

Устойчивост чрез инвестиции в знание

Постоянството на ръководството на „Дънди Прешъс Металс“ да цени личността и да инвестира в качествено подобрение на уменията на своите служители е сред основните примери за добри управленски практики в областта на човешкия капитал. Специфично ноу-хау на компанията в България е да развива капацитет в хора от местните общности и да насърчава иновациите, като прилага свой модел на оперативно управление.Инж. Илия Гърков, изп. директор на българските дружества на „Дънди Прешъс Металс“


„Наблягаме върху ангажираността и информираността на всички наши заинтересовани страни, които не само ни помагат в процеса на подобрение, но и ни стимулират чрез диалог да прилагаме най-добрите практики навсякъде, където присъстваме.“
Пример за приложимостта на модела е осигуряването на добре подготвени кадри за най-новия рудник в историята на страната, „Ада тепе“.

Преодоляването на предизвикателството с хората бива разрешено с прилагането на оперативния модел, който е разработен в рамките на компанията и въведен и развит в рудник „Челопеч“.

Моделът се базира на цикъла от стъпки планиране-изпълнение-анализ-действие и едно от качествата му е, че позволява фокусиране в отделна негова част и внимателно вглеждане в детайлите. И ако за рудник „Челопеч“ той осигурява напредване по пътя на иновациите, то за рудник „Ада тепе“ подпомага изграждането на умения за работа в минната индустрия на над 230 човека, които в голямата си част нямат никакъв опит в тази индустрия.

Готовността на компанията да наеме персонал минимум година и половина преди старта на дейностите по добив и преработка в Крумовград гарантира изпълнението на важен социален ангажимент – да се даде възможност 90% от заетите да са жители на общината. Без сериозните инвестиции в хората вложените от „Дънди Прешъс Металс“ над милиард долара средства в модерно производствено оборудване и технологии в Челопеч и Крумовград нямаше да постигнат максимална ефективност.  

Една от най-големите заслуги на модела, който „Дънди Прешъс Металс“ въведе е да учи хората първо на отговорност, защото един човек е мотивиран, когато чувства, че от него зависи нещо.

Ноу-хау на „Дънди Прешъс Металс“ е да наеме човек, да му даде възможност да се реализира и в крайна сметка да му покаже, че ролята му е важна за компанията. Осигурената среда, в която хората се чувстват мотивирани да дават най-доброто от себе си допринася за успеха на компанията.
Exit

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ