Говори като лидер

5 съвета за успешна комуникация за мениджъри, които управляват екипи

BusinessGlobal
BusinessGlobal / 04 May 2021 10:54 >
Говори като лидер
Източник: Shutterstock
Ани Хира е консултант по човешко развитие. Има над 20-годишен опит в управление на хора, целеполагане, удовлетвореност на служителите и клиентите. Ето нейните 5 съвета за успешна комуникация за мениджъри, които управляват екипи.

1.       Умението да изслушвам – това се оказва изключително трудно, най-вече, защото от мениджъра се очаква да казва какво трябва да се случи, да спуска задачите и да „командва“. Но за лидера е важно да е в близък контакт с хората и да се допитва до тяхното мнение, да знае какво се очаква от него и какви са техните интереси, мотиватори и потребности, за да се съобрази и по възможност да ги интегрира в работата. Така съхранява мотивацията и ангажираността на високо ниво. Освен това за хората е важно,  да се чувстват значими и да знаят, че някой се интересува от тях. Когато дадеш възможност на човека отсреща да говори открито, без притеснение от отхвърляне или порицание, той е по-склонен да съдейства, защото усеща уважение и доверие.

2.       Умението да говоря кратко, ясно и по същество – най-често проблемът в комуникацията не е самата комуникация, а начина, по който споделяме информацията и изискванията си към другите. Тук са важни 2 неща – от една страна ние да гарантираме правилно, изчерпателно и ясно подаване на първоначалната информация, инструкция или задача. А от друга да си гарантираме, че човекът има нужното разбиране, прочит и пълнота на съдържанието, за да реагира пълноценно на нашето запитване. Обикновено нишката се губи, когато една от двете страни е на друга „честота на възприятие“. Затова е нужна проверка и „калибрация“, за да сме сигурни, че боравим с едно ниво на информация и съдържанието на посланието ни е ясно и точно предадено.

3.       Умението да се съобразя с нивото на своя събеседник – тук се има предвид, че човекът насреща има нужния предишен опит и база данни, да ни даде отговора, който очакваме. Така ще сме сигурни и спокойни, че ни разбира, без да се налага допълнително да се обясняваме. В противен случай отговорността е в нас да набавим липсващата информация или да „ограмотим“ събеседника си.

4.       Да проверявам дали съм разбрана – това се случва с насочващи въпроси, които да са нашата „застраховка“, че това, което комуникираме е разбрано е и ще се действа по изпълнение на споделеното. Това често става и с проверка на резултата, ако сме задали цел, срок или задача. В случай, че нещо не е както ни се нрави, значи отново трябва да проверим до каква степен първоначално зададените условия са били съобразени с човека и неговите възможости.

5.       Да умея да се „свързваме“ със себеседника си – добрият комуникатор умело владее умението да се „нагажда“ спрямо своя опонент в разговора. Това означава да се съобрази с бързината, тембъра, стойката, дори емоционалното състояние на своя събеседник. Това отново изисква фокус не върху това, което вие имате да кажете, а върху това, което събеседникът ви е готов да чуе и иска да чуе от вас. Разбира се, това невинаги е лесно и изисква обиране на егото, както и готовност да се влезе в дискусия, но нека не забравяме, че „смисълът на комуникацията е в резултата, който търсим от нея“. И ако искаме да постигнем определен резултат, то ние сме тези, които имат пряката отговорност да се нагодят, така че да постигнат своето по начин, който удовлетворява по възможност и другата страна.
Exit

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ