БНБ очаква БВП на България да достигне предкризисното си ниво през 2022 г.

Догодина растежът ще се ускори до 3,9%, прогнозира централната банка

BusinessGlobal
BusinessGlobal / 16 April 2021 15:35 >
БНБ очаква БВП на България да достигне предкризисното си ниво през 2022 г.
БНБ очаква реалният БВП на България да достигне предкризисното си равнище през 2022 г., след което темпът на нарастване на икономическата активност да се забави, пише в макроикономическата прогноза на централната банка, направена в края на март. 

Прогнозата е през 2021 г. реалният БВП на България да отчете 3.8% растеж, който да се ускори до 3.9% през 2022 г., след което да се забави до 3.2% през 2023 г. Икономическият екип на институцията очаква растежът през 2021 г. да се дължи най-вече на преминаването от отрицателен към положителен принос на нетния износ и на инвестициите в основен капитал. Но частното и правителственото потребление ще продължат да имат положителен принос за изменението на БВП през годината, отбелязва БНБ. През 2022 г. прогнозата е нетният износ да увеличи значително положителния си принос за растежа на реалния БВП, докато вътрешното търсене се очаква да забави темпа си на нарастване поради преустановяването на част от антикризисните мерки на правителството. 

По отношение на 2021 г. основен риск продължава да бъде несигурността относно разпространението на COVID-19 и възможното налагане на
ограничителни мерки в страната и в чужбина. Възможността за по-висок растеж през 2022–2023 г. произтича от изпълнението на програми и инвестиционни разходи, финансирани по линия на Инструмента за възстановяване и устойчивост в рамките на механизма за възстановяване „Следващо поколение ЕС“, които не са заложени в базисния сценарий на прогнозата.
Exit

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ