Предпоставки за рецесия с двойно потапяне

Необходимо ни е драстично засилване на вътрешното потребление чрез увеличаване на доходите

BusinessGlobal
BusinessGlobal / 14 November 2020 12:33 >
Предпоставки за рецесия с двойно потапяне
Румен ГълъбиновГлобално, а и в България, има предпоставки за рецесия с двойно потапяне, тоест когато рецесията е последвана от краткотрайно възстановяване и после идва нова рецесия. Нарича се още W-образна рецесия, тъй като графиката на растеж на икономиката преминава през двоен срив.

Сегашната рецесия с двойно потапяне, причинена от влошаването на ситуацията с Covid-19, ще включва продължителна безработица и нисък БВП. Ниските лихвени проценти могат да помогнат на икономиката да избегне двойната рецесия, но е малко вероятно да насърчат пълно възстановяване.

Възможно е продължително забавяне на производството на стоки и услуги, което води до подновени съкращения на работни места и още по-голям спад на инвестициите. Двойното потапяне е много лош сценарий за икономиката и може да доведе до трайна депресия.

Тъй като ограниченията, свързани с Covid-19, се засилват, очаквам икономиката на България да се свие отново през последното тримесечие на 2020 г. Продължаващата криза в общественото здравеопазване ще окаже голямо влияние върху икономическата активност и заетостта в близко бъдеще и крие значителни рискове за икономическите ни перспективи. Ние вече сме ударени от втората вълна през тази есен, а в исторически план втората вълна на пандемия често е по-лоша от първата. Оптимизмът по отношение на ваксината е висок, но вероятно такава няма да е налице масово поне до средата на 2021 г.


Два сценария в краткосрочен период

Има два сценария за икономиката ни през следващите шест месеца, като БВП може отново да се свлече през четвъртото тримесечие на 2020 г.

Възобновяването на случаите на COVID-19 и последващото забавяне на бизнес дейностите вече започнаха. А невъзможността за удържане на вируса подчертава ясната възможност за вторични трусове и именно тази комбинация би довела до двойните спадове.

Пазарът на труда е първото място, на което трябва да се обърне внимание за индикатор в реално време за бъдеща рецесия или двойна рецесия. Нарастването на равнището на безработица може да сигнализира, че темпът на икономически растеж отслабва.

В момента страната ни изпитва икономически загуби от намаления износ и ниското ниво на инвестиции. В глобален мащаб при наличие на свободен паричен ресурс се наблюдава процес на въздържане от поемане на инвеститорски риск, предвид неизвестността от развитието на коронавирусната криза.

Към третото тримесечие на тази година се отчита спад от 65% на средствата, които изпращат българите, работещи в чужбина, в сравнение със същия период на миналата година, а тези пари съставляват съществен дял за поддържане нивото на потребление.

За да се минимизират негативните последици от втората вълна на пандемията трябва да продължим с мерките за подкрепа на икономиката и на гражданите.


Необходимост от икономически мерки

Взехме външни заеми – две облигационни емисии тази година за 5 млрд. лв. и имаме възможност следващата година да вземем още за 4,5 млрд. лв. в рамките на лимита, който имаме. Бихме могли да си подсигурим финансиране от фондовете на ЕС за публични разходи и инвестиции, включително при такова развитие, ако имаме опасения да не получим достатъчно приходи в републиканския бюджет, а ще ни се отворят още разходи по линия на социални програми, на компенсиране на бизнеса и запазване на работни места. Защото сега се увеличава натискът върху пазара на труда, тъй като много работници, заети по програмите за летния туризъм бяха освободени наскоро. В други години те си намираха работа в хотелите и заведенията на зимните курорти, но в момента върху тях също тегне неизвестност. Те още не знаят откога ще могат да наемат хора, които пък са включени в социалните системи и допълнително ги натоварват.

Едва от следващата година ще е възможно възстановяване, но в рамките само на следващите две години ние може би няма да успеем да възстановим нивата на икономически растеж от 2019-а. Възможният икономически растеж през 2021 г. до голяма степен ще се определя от фискалната политика в през следващите няколко години, но в момента тя е готова да потисне възстановяването. Растежът е от първостепенно значение както за икономическото възстановяване, така и за фискалната устойчивост, но икономиката трябва да се разширява достатъчно бързо.

Разбирането на икономическото, а не на бюджетното въздействие на фискалните мерки е от решаващо значение за поддържане на икономическото възстановяване. Три са основните направления, които трябва да се следват: продължаване на намаленията на данъците; съкращаване на разходите за държавна администрация; намаляване на равнището на безработица.

Заради това трябва да се предприемат още някои мерки:

 
1. Заплатите и пенсиите да се увеличат, за да се увеличи паричната маса за потребление.

2. Да се увеличат и други квазипарични средства, като ваучери за храна, например.

3. Да се въведе необлагаем минимум в подоходния данък от 10%, на нивото на минималната работна заплата.

4. Данък общ доход на малките фирми - еднолични търговци, да се намали на 10%.

5. Фирмите с до 100 000 лв. годишен оборот да се освободят от ДДС и да минат на патентен данък.

И още: осигурителна и данъчна ваканция в пострадалите сектори, увеличаване на бюджетите на болниците и училищата.

Необходимо ни е драстично засилване на вътрешното търсене и потребление чрез увеличаване на доходите (заплати,пенсии, социални плащания и други помощи), тъй като това е най-силният фактор за икономическия растеж. Около 70% от БВП е от вътрешното потребление. Така ще се компенсират загубите от износа, инвестициите и трансферите от чужбина, които скоро няма да се нормализират.

Данъчно-осигурителната ни политика трябва да бъде ориентирана към подкрепа на икономическия растеж и подобряване на бизнес средата. Но не бива да допускаме заради пандемията икономическата криза да прерастне в дългова и фискална.
Exit
Exit >
Жив

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ