„Аурубис“ въвежда стандарта The Copper Mark

„Аурубис България“ е първото металургично производство, което започва сертифициране по новия международен стандарт за индустрията

BusinessGlobal
BusinessGlobal / 27 July 2020 16:29 >
„Аурубис“ въвежда стандарта The Copper Mark
Международната група за производство на метали „Аурубис“ (Aurubis AG) - най-големия преработвател на мед в света, започва процедура на сертифициране по новия международен стандарт The Copper Mark. „Аурубис България“ АД, която стопансива медодобивния завод на Групата в Средногорието, е първата металургична компания, която ще се присъедини към стандарта.

The Copper Mark е нов стандарт за медодобивната индустрия. Създаден е, за да гарантира отговорно производство по веригата на стойността в сегмента. The Copper Mark е разработен от Международната асоциация за мед (International Copper Association) със съдействието на 25 компании от целия свят, базиран е на Целите за устойчиво развитие (Sustainable Development Goals) на ООН и е обявен на 30 март 2020 г.

За сертифициране по стандарта първоначално могат да кандидастват компании от веригата на доставки до етап производство на рафинирана мед - рудници, обогатителни комплекси, металургични производства. По-нататък ще бъдат оценявани производители на медни продукти до етап краен клиент. Оценяването се извършва по 32 международно признати критерия за устойчивост: опазване на околната среда, здавословни и безопасни условия на труд, права на човека, отношения с общностите, корпоративно управление.


„The Copper Mark е в съответствие с нашето разбиране за устойчивост и отговорен начин на работа. Непрекъснато растат и външните очаквания от страна на политическия свят, бизнеса и обществото за удостоеряване на отговорно производство, включително в медодобивната индустрия“, заяви Роланд Харингс, Председател на Изпълнителния съвет на Групата „Аурубис“.

„За нас е предизвикателство да бъдем първото металургично производство, което започва сертифициране по критериите на стандарта The Copper Mark. Целта ни е, чрез независимо външно оценяване, „Аурубис България“ да удостовери устойчивостта на производството си – област, в която вече сме добре позиционирани“, каза Тим Курт, изпълнителен директор на „Аурубис България“ АД.


„Аурубис България“ АД пописа Писмо за ангажименти, с което започва процеса на сертифициране по стандарта The Copper Mark. Съгласно процедурата, през следващите шест месеца компанията ще извърши самооценяване за покриване на критериите. В рамките на 12 месеца след подписването ще бъде направена независимата оценка от външни одитори. Компанията ще разполага с една година, за да отстрани възможни недостатъци, установени по време на одита. Независимото външно оценяване за подновяване на сертификата ще се извършва на всеки три години.
Exit

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ