С нов продукт УниКредит подкрепя малките и по-големи предприятия

Гаранции ще покриват до 80% по новите кредити. Размерът им ще е между 25 000 и 7,5 млн. евро

BusinessGlobal
BusinessGlobal / 18 June 2020 16:24 >
С нов продукт УниКредит подкрепя малките и по-големи предприятия
И българският бизнес ще има достъп до новата кредитна линия на групата през УниКредит Булбанк.
УниКредит се включва в мерките за подпомагане на бизнеса, предложени от Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ). Новите мерки са в отговор на кризата, която COVID-19 предизвика и ще позволят на банките от групата да предлагат кредити за оборотни средства на европейски малки и средни предприятия, но и на т. нар. MicCap предприятия. Това са фирми с капитализация над 100 млн. и под един млрд. евро, които надхвърлят определението за средна компания, но не са в групата на гигантите с мащаби на бизнеса над милиард.

Кредитите на банката по тази линия са гарантирани от ЕИФ. Гаранцията е до 80% от заема, когато става дума за оборотно финансиране и той се отпуска при опростени критерии за допустимост. Досега гаранцията покриваше само 50%

„Новите мерки ще разширят приложимостта на гаранцията по InnovFin към големи предприятия със средна капитализация (с до 3 хил. служители), които се прибавят към вече обхванатите от мярката малки и средни предприятия (МСП) (с до 249 служители) и междинни предприятия със средна капитализация (с до 499 служители).

За да подпомогне внедряването на дигитални технологии и дигиталната трансформация на предприятията, гаранцията InnovFin се разширява и в посока подкрепа на финансирането на дигитална трансформация. Тази трансакция е под егидата на "Хоризонт 2020" - рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации и Европейския фонд за стратегически инвестиции – сърцето на инвестиционния план за Европа“, се казва в прессъобщението на УниКредит Булбанк.


България е една от деветте страни, в които ще се отпускат преференциалните кредити. Другите са Босна и Херцеговина, Хърватия, Чехия, Унгария, Румъния, Сърбия, Словакия и Словения. Размерът на кредитната линия за страната е 45 млн. евро. Кредитите ще се отпускат в лева и евро и ще бъдат с минимален размер 25 хил. евро и максимален – до 7.5 млн. евро.

„Чрез тази инициатива предлагаме непрекъснато подпомагане на бизнесите, за да се справят с ликвидните си проблеми, предизвикани от епидемията от COVID-19“ – обясняват Джанфранко Бизани и Николо Убертали, директори на УниКредит за Централна и Източна Европа (ЦИЕ). Мярката цели да гарантира непрекъсваемостта на паричния поток за компаниите в настоящите необичайни и трудни обстоятелства, както и подпомагането на оборотния капитал.

Към юни 2020 г. в страните от ЦИЕ УниКредит има 30 внедрени гаранционни схеми от международни финансови институции и местни банки за развитие, подпомагащи финансирането на МСП и компании със средна капитализация с до 3,8 млрд. евро, от които 1,2 млрд. вече са оползотворени.

Останалите 2,6 млрд. евро включват нови местни гаранционни схеми, посветени на подпомагането във връзка с COVID – 1,2 млрд. евро и гаранция по InnovFin в пакета COVID – 0,6 млрд. евро, която цели да улесни кредитните дейности в региона в следващите 2-3 години.

Европейският инвестиционен фонд е част от групата на Европейската инвестиционна банка. Неговата основна цел е да подпомага европейските микро, малки и средни предприятия (МСП) като улеснява техния достъп до финансиране. ЕИФ създава и развива рисков капитал и капитал за растеж, гаранционни инструменти и инструменти за микрофинансиране, които са специално предвидени за този пазарен сегмент. В тази своя роля ЕИФ насърчава целите на ЕС в подкрепа на иновацията, проучванията и развитието, предприемачеството, растежа и работната заетост. Повече информация за дейността на ЕИФ и Европейския фонд за стратегически инвестиции е налична тук.

Гаранционната схема за МСП InnovFin е създадена в съгласие с инициативата InnovFin – ЕС финанси за иноватори”, подкрепена от програмата „Хоризонт 2020“.   Тя предоставя гаранции и насрещни гаранции за дългово финансиране, възлизащи между 25 000 и 7,5 млн. евро, за да подобри достъпа до кредитно финансиране на иновативни малки и средни предприятия и предприятия със средна капитализация. Инструментът се управлява от ЕИФ и се разработва чрез финансови посредници - банки и други финансови институции в държавите членки на ЕС и асоциираните държави. По този инструмент финансовите посредници получават гаранции от ЕИФ, пропорционално на техните загуби, понесени при дълговото финансиране, предоставено съгласно гаранционната схема.
Exit

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ