Челен сблъсък за наказателните репресии

Новата концепция за наказателна политика е срещу увеличението на наказанията, но депутати от мнозинството искат ожесточаване на санкциите в Наказателния кодекс

Иглика Горанова
Иглика Горанова / 14 February 2020 09:10 >
Челен сблъсък за наказателните репресии
Изненада Ведомството на Данаил Кирилов публикува нова концепция за наказателната политика, която предлага намаляване на репресиите
Кои са криминогенните фактори
В концепцията на нова наказателна политика се казва, че у нас се забелязва прогресивен ръст на броя и вида на криминализираните деяния и на общата репресивна тежест, което води до риск от повишаване на всеобщото усещане за застрашеност, без да въздейства превантивно.

Статистиката от Единната информационна система за противодействие на престъпността за периода 2014 – 2017 г. изброява ясно криминогенните фактори. Това са по-високите равнища на безработица в определени области на страната, както и т.нар. относителна бедност, които маргинализират хората с ниски доходи и повишават склонността им да извършват престъпления.

В документа изрично се подчертава, че наказателната репресия няма положително влияние върху безработицата и ниските доходи. Напротив -по-високите битови и социални стандарти в местата за лишаване от свобода в сравнение с тези, в които нарушителите живеят, даже ги стимулират за рецидив и трайно престъпно поведение. Затова препоръчват пробацията при по-леки престъпления.

Между 2014 и 2017 г. се увеличава броят на телесните повреди и на данъчните престъпления. Най-притеснително е увеличението на престъпленията срещу транспорта – до 16 000 през 2017 г., като почти 10 000 от случаите са за управление на моторно превозно средство в пияно състояние. Тези 10 000 случая представляват и повече от една пета от всички наказателни производства в съдебна фаза през същата година – общо 48 000. Наблюдава се сериозно увеличение на производствата за престъпления, свързани с наркотици, като общоопасните престъпления, заедно с престъпленията против собствеността и против личността, наброяват почти три четвърти от всички наказателни производства. Рецидивът е най-висок при извършването на посегателства спрямо моторни превозни средства, където съществува висока степен на престъпна специализация и устойчивост на престъпните нагласи, както и при престъпления срещу собствеността. Наблюдава се рецидив и при изнасилванията и сводничеството.
Позиция: Проф. Пламен Панайотов смята, че ожесточаването на наказанията не води до намаляване на престъпленията

Над половината от наложените за периода 2014 – 2017 г. наказания лишаване от свобода са за срок от три до шест месеца, т.е. в местата за лишаване от свобода се настаняват преимуществено лица, изтърпяващи краткосрочни наказания, което не води да тяхното превъзпитание. Наказателната концепция препоръчва измененията в наказателното законодателство да се извършват след внимателно изследване на идентифицирания проблем, основано на статистически данни и анализ на необходимостта. Авторите ѝ предлагат да се преосмисли необходимостта от налагането на ефективно лишаване от свобода спрямо лица, извършили деяния с ниска обществена опасност, защото неоправданото им изолиране пречи на участието в пазара на труда.

Много съществена част в новата концепция е и анализът на наказателното и административното законодателство, който сочи, че в редица случаи едно и също деяние се третира едновременно и като административно нарушение, и като престъпление поради наличието на състави с идентично съдържание. Предлага се да се направи преглед на законодателството, за да се избегне това дублиране, което създава възможност при една и съща хипотеза нарушителят както да бъде пратен в затвора, така и да бъде само глобен.

Опитът от сегашния и предишни парламенти сочи, че новата концепция за наказателна политика може да остане просто "за сведение", а депутатите да продължат смело да бърникат "на пожар" в Наказателния кодекс, нищо че мнозина от тях дори не са юристи.

Текстът е публикуван в брой 6/2020 г. на списание "Икономист", който може да купите в разпространителската мрежа. Вижте какво още може да прочетете в броя.
1 2
Exit

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ