ДКЕВР вече е КЕВР

BusinessGlobal
BusinessGlobal / 26 February 2015 07:28 >
ДКЕВР вече е КЕВР

ДКЕВР занапред ще се нарича Комисия за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ и ще се избира от парламента

Решенията ѝ ще се приемат с мнозинство повече от половината от членовете ѝ, гласуваха депутатите с одобрени на второ четене текстове от закона за енергетиката, предложени от Министерския съвет.

Регулаторът ще е постоянно действащ, независим от изпълнителната власт орган от деветима вместо досегашните седем членове. Те ще се избират и освобождават с решение на НС. КЕВР ще разглежда и решава въпросите, свързани с регулиране на цените в енергетиката и на ВиК услугите и постъпилите жалби в два състава -"Енергетика", който включва председателя, членовете със стаж в областта на енергетиката, както и членовете, които са юрист и икономист.

Вторият състав е "Водоснабдяване и канализация". Не се допуска гласуване "въздържал се", решенията се приемат с мнозинство повече от половината от членовете. Комисарите ще се избират след проведена публична процедура. Предложения могат да правят народните представители и парламентарните групи.

Парламентът ще избира поотделно председателя и останалите членове на КЕВР. Изборът на нови комисари ще се произвежда не по-рано от три месеца и не по-късно от един месец преди изтичането на мандата на действащите. Членовете ще изпълняват функциите си и след изтичането на мандата им до встъпване в длъжност на новия състав. Заседанията на регулатора са открити и закрити.

Exit

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ