Включваме се в Европейския фонд за банково преструктуриране

България ще внесе средства при започване на тясно сътрудничество с банковия съюз

admin
admin / 17 June 2020 18:15 >
Включваме се в Европейския фонд за банково преструктуриране
Още една стъпка към присъединяването на България към еврозоната ще предприеме кабинетът. България ще участва в Единния механизъм за преструктуриране. Това е органът в Европейския банков съюз, който своевроменно ще помага на банки да се преструктурират, когато са претърпели загуби и изпитват капиталов недостиг. Идеята е фондът да предоставя средства, когато акционерите на банките и нейните кридитори (включително вложителите) са платили част от недостига и целта е да се избегне фалит на финансова институция. Участието на България включва всички ангажименти и права, произтичащи от това членство, включително във връзка с финансирането на достъпа до фонда.

Единният механизъм за преструктуриране е фонд, от който средства ще могат да ползват банките на страните от Еврозоната (т. нар. Банков съюз) и тези, които са извън еврозоната, но са установили тясно сътрудничество с него. За България това предстои да се случи най-вероятно до края на годината, като целта на правителството е тясното сътрудничество да започне в същия ден с приемането към Валутния механизъм 2 (ERM 2 или „чакалнята на еврозонта“).

Със своето решение Министерският съвет упълномощи министъра на финансите да потвърди сумата за прехвърляне от националния Фонд за преструктуриране на банки към Единния фонд за преструктуриране за периода от 2016 г. до датата на влизане в сила на Решението на ЕЦБ за установяване на тясно сътрудничество. Средствата, набрани в националния Фонд за преструктуриране на банки съгласно Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, в периода от 2016 г. до сега, надвишават неколкократно сумата, която по прогнозни изчисления следва да бъде прехвърлена към Единния фонд за преструктуриране.

Потвърдената сума ще се прехвърли от Фонда за преструктуриране на банки към Единния фонд за преструктуриране към датата на влизането в сила на решението на ЕЦБ за установяване на тясно сътрудничество или непосредствено след това и след приемането на окончателно решение за нейното определяне от Единния съвет за преструктуриране.

Правителството одобри и проект на Споразумение за кредитна линия между Република България - като кредитор, и Единния съвет за преструктуриране - като кредитополучател, и упълномощи министъра на финансите да проведе преговори и да го подпише при условие за последваща ратификация.

Всички участващи в банковия съюз държави-членки предоставят национална кредитни линии като форма за мостово финансиране, за да се осигури необходимото финансиране за евентуално преструктуриране на банки в съответната държава членка през преходния период (до достигане на целевото равнище на ЕФП до 31 декември 2023 г.). Националната кредитна линия може да бъде използвана само в краен случай - при недостиг на средства в Единния фонд за преструктуриране и след като са изчерпани всички други източници на финансиране. Системата от национални кредитни линии гарантира защитата на данъкоплатците и е фискално неутрална в средносрочен план, тъй като банковият сектор на съответната държава членка е отговорен за погасяване на сумите, изтеглени по кредитната линия.
Exit

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ