Заповедите на здравния министър не са достъпни

Трябваше да има писмени указания до МВР как да се прилагат мерките, казва адвокат Александър Кашъмов

Иглика Горанова
Иглика Горанова / 22 May 2020 11:45 >
Заповедите на здравния министър не са достъпни
– Г-н Кашъмов, възможно ли е всички заповеди на министър Ананиев по време на извънредното положение да паднат в съда, както смятат някои ваши колеги?

– Не бива да се смята, че едва ли не всички заповеди са нищожни, абсурдно е да бъде поставена под въпрос цялата власт и компетентност на държавата да създава правила в условията на криза. Почти убеден съм, че делата във ВАС ще се гледат случай по случай. 

– Кои са системните пропуски и грешки в тези заповеди, които доведоха до такъв огромен брой обжалвания?

– Те по някакъв начин имат силата на закон, защото създават правила, чието нарушаване води до тежки санкции. И по правилата на Европейската конвенция за правата на човека трябва да притежават качеството достъпност. Не съм убеден, че начинът, по който са разположени на страницата на Министерството на здравеопазването, говори за достъпност. По същия начин стои въпросът и със заповедите на РЗИ. Липсва единен регистър на всички тези заповеди, те дори не са качени всичките в правителствения портал за коронавируса. Имаше и случаи, когато заповедта се издаваше късно, както и случаи, при които се оповестяваше  предварително и хората не знаеха дали изобщо ще бъде издадена. 
А редица заповеди са написани така: изменя се точка 2 от заповед еди-коя си, както следва. При такава формулировка даже юристите не могат да стигнат до това какво точно се изменя, та камо ли да очакваме това да направят гражданите. За да се твърди, че едно нарушение се извършва с ясното съзнание, че се нарушава правило, трябва гражданинът да е разбрал ясно какво е правилото. 

Освен това повечето заповеди се позовават на чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс. С него се дава възможност при неотложност да се издава общ административен акт и в този случаи може да не се спазят някои от разпоредбите за уведомяване на заинтересованите страни. Остава в хода на изпълнението на акта да се оповестяват съображенията за издаването му. Този член дава оправдание на министъра, на директорите на РЗИ и на кметовете да не пишат мотиви. Това обаче не означава, че тези съображения или мотиви не трябва да бъдат оповестени. И тук възниква въпросът дали са били оповестени по непротиворечив начин. Защото имаше случаи различните медии да интерпретират по различен начин изказаните съображения на ежедневните брифинги, което създава объркване у гражданите. Желателно е, когато се издава заповед, тя да се оповестява и писмено. Отделно дали контролиращите изпълнението ѝ институции имаха подробни писмени указания как да се тълкува дадена разпоредба.

– Какви глоби ще се плащат – до 5000 лв. или до 1000 лв.?

– Въпросът е много сложен. Публично беше обявено, че тези глоби се намаляват, но като прегледах нормативната уредба, не ми стана ясно в какъв закон се е отразило това. Защото по Закона за здравето си има предвидени различни глоби, в зависимост от различните нарушения и различните административно отговорни лица. При неспазване на карантинните мерки например наказанието за физически лица е от 300 до 1000 лв. При повторно нарушение е от 1000 до 2000 лв. Ако става дума за едноличен търговец, санкцията е от 500 лв. до 2000 лв., а при повторно нарушение е от 2000 до 5000 лв. Там, където са наложени по-големи санкции, които впоследствие законодателят е намалил, има ясна разпоредба, че трябва да се приложи по-благоприятният закон, като това може да стане до влизането в сила на наказателното постановление. Следователно това може да се извърши от съда в хода на обжалването. Ако е пропуснат 7-дневният срок за обжалване, тогава ще се приложи по-тежката санкция. Не мога да кажа дали ще има специална държавна политика на амнистия на тези глоби, или отказ от принудителното им събиране, или пропусналите да обжалват ще трябва да си платят.
Exit

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ