Стопанската непоносимост: какво трябва да знаем

Практиката показва, че възможностите да се използва този институт са силно ограничени

BusinessGlobal
BusinessGlobal / 20 May 2020 14:20 >
Стопанската непоносимост: какво трябва да знаем
Източник: Shutterstock
Адв. Павлина Иванова
Старши адвокат, адв. дружество ‘‘Димитров, Петров & Ко.’’

Институтът на стопанска непоносимост е актуален в настоящата обстановка на пандемия от COVID-19 и наложените извънредни мерки за овладяването й. Сегашните условия изпълняват изискването за непредвидими обстоятелства по смисъла на закона, а в много сфери пандемията ще има и силно негативен икономически отзвук, който реално ще наруши еквивалентността по договори, сключени преди възникване на извънредното положение.

Стопанската непоносимост предоставя на страните възможност да постигнат изменение или прекратяване на договора между тях, по съдебен ред. Условие за упражняване на посочената възможност е наличието на обстоятелство, възникнало след сключване на договора, което страните не са могли и не са били длъжни да предвидят и което при запазване на облигационната връзка би довело до изключителна несправедливост в отношенията между страните.

Но приложим ли е на практика този институт? Може ли да се окаже, че поради особеността в правната уредба в големия брой от случаите страните по договорите няма да могат да използват стопанската непоносимост? 

Краткият отговор е да. Анализът на различните правни аспекти на института, както и тълкуванието, което му дава съдебната практика показва, че възможностите реално да се използва този институт са ограничени.

1.     Конститутивен съдебен иск

Съгласно настоящата уредба институтът на стопанската непоносимост се упражнява единствено посредством съдебен иск, който по характера си е конститутивен и внася промяна в правната и имуществената сфера на страните само занапред. Това на практика означава, че искът ще е неприложим във всяка ситуация, в която страната, която го предявява, вече е изпаднала в неизпълнение на договора и/или договорът е прекратен, развален или вече е изпълнен. Така например в условията на сключен договор за наем при наемна цена на нива от преди извънредното положение е възможно договорената цена да се окаже непосилна за наемателя при новите икономически реалности. За да предяви иск за изменение на договора поради стопанска непоносимост наемателят ще трябва да заплаща навреме и в срок всички наемни цени, защото в противен случай рискува наемодателят да развали договора поради неизпълнението му. Нещо повече, наемателят следва да продължи да заплаща в срок наема и след предявяване на иска до постигане на окончателно съдебно решение по спора, едва след което евентуално би настъпила и промяна на наема.
1 2 3
Exit

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ