Бюджетът пропуска над 2 млрд. лв. заради Covid-19

Настъпващата криза ще засегне над 1 млн. души, показва прогноза на института GATE

BusinessGlobal
BusinessGlobal / 11 May 2020 15:26 >
Бюджетът пропуска над 2 млрд. лв. заради Covid-19
През 2020 г. заради Covid-19 ще се стигне до непроизведена брутна добавена стойност от 7,739 млрд. лв. за българската икономика и общ отрицателен фискален ефект от 2,028 млрд. лева. Това показват първите резултати от платформата COVID-19 Activity Tracker - CAT, която е създадена от 
института GATE (Големи данни в полза на интелигентното общество). Платформата обработва и представя емпиричната информация за стопанската дейност на отделни индустрии и икономиката като цяло на основата на ограниченията, наложени върху човешкия фактор. 

Първата тема и анализи, които GATE CAT прави, са за безработицата, а отправната точка на изчисление на показателите е март 2020 г. В тях е отчетена нерегистрираната заетост по отрасли и дейността на хората, които работят за себе си. Броят на засегнатите от настъпващата криза се предвижда да бъде 1 млн. души - около 34% от общо заетите (към края на 2019 г.), показват изчисленията.

Прогнозните данни към декември 2020 г. сочат - брой заети: 899 931 човека, брой безработни: 157 842 човека. Анализирани са данни на 16-те най-засегнати сектора в момента. Те включват култура, спорт и развлечения; операции с недвижими имоти; професионални дейности, консултации и научни изследвания; ИТ; хотелиерство и ресторантьорство; въздушен и сухоземен транспорт; търговия с нехранителни стоки; автомобили и ремонти; производство на машини и оборудване; производство на химически продукти; текстил; складиране и товари; строителство; производство на мебели; селско, горско и рибно стопанство; добивна и преработваща промишленост; производство на електрическа и топлинна енергия; доставяне на вода; информационни и творчески продукти и далекосъобщения; финансови и застрахователни дейности; административни и спомагателни дейности; държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа.
Exit

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ