Пандемията: наръчник на работодателите

Юристи обясняват какви са правата на работодателите по време на пандемията

BusinessGlobal
BusinessGlobal / 24 March 2020 09:44 >
Пандемията: наръчник на работодателите
Източник: Shutterstock
Обявената пандемия от Covid-19 неминуемо се отразява негативно на почти всички бизнеси и поставя сложни предизвикателства пред работодателите в множество направления. В краткото ръководство юристи от кантората "Димитров, Петров и Ко." разглеждат основни правни въпроси, които могат да възникнат пред работодателите в създалата се извънредна ситуация. Информацията е актуална към 13.03.2020 г.

Кои мерки за предпазване от вируса на работното място са задължителни за работодателите?

По принцип в трудовото законодателство няма посочени задължителни мерки. Предвид създалата се усложнена епидемична обстановка, със заповед на Министъра на Здравеопазването от 13.03.2020 г. бяха постановени следните задължителни мерки за работодателите: „Всички работодатели, в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа на служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в това число: филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания.“

Извън горното, можем да споменем, че в  края на февруари Световната здравна организация (СЗО) публикува препоръчителни мерки за работодатели срещу разпространението на Covid-19, които могат да се намерят на български език на сайта на Министерството на здравеопазването (МЗ). Повечето от мерките на СЗО могат да се приложат от всеки работодател и включват въвеждане на информационна кампания за вируса, поддържане на висока хигиена на работното място и други.

Извън задължителните мерки на  МЗ и потенциални последващи извънредни мерки, които могат да бъдат въведени от компетентни държавни органи, българското трудово законодателство възлага общи задължения на работодателите да осигуряват здравословни и безопасни условия на труд и да вземат мерки за предотвратяване и намаляване на общите заболявания (към които се числи и заболяването, причинено от Covid-19). Как точно работодателят ще изпълни тези задължения зависи от неговата преценка и от конкретната дейност, както и от организацията на работата в предприятието.

Могат ли работодателите да наредят на служителите си да работят от вкъщи, позовавайки се на извънредната ситуация в страната?

Българското законодателство не предвижда правомощия на работодателя да нареди на служителите си да работят от вкъщи, дори при ситуации като епидемия. Работата от разстояние (или т.нар. „хоум офис“, „telework“, работа от вкъщи) е уредена в Кодекса на труда като доброволна, следователно работодателят не може еднолично да разпореди работа от вкъщи на служители, които нямат съответните клаузи в трудовите си договори. Това се налага поради нуждата да се уредят условията, правата и задълженията при работата от разстояние - най-вече по отношение на безопасността на труда, извършван от дома на служителя,  както и по отношение на реда за възлагането и отчитането на работата от разстояние и съдържанието, обема, постигнатите резултати и други характеристики на работата, които са от значение за отчитане на извършеното.

Предвид горното и с оглед изпълнение на издадената от Министъра на здравеопазването заповед към работодателите, препоръчително е работата от разстояние да бъде въведена с изменение на трудовите договори на служителите.
1 2
Exit

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ