Калоян Ганев: Не е лошо да се обмисли теглене на държавен заем

Финансовата подкрепа първо за здравната система и за превенция

BusinessGlobal
BusinessGlobal / 17 March 2020 11:58 >
Калоян Ганев: Не е лошо да се обмисли теглене на държавен заем

Калоян Ганев е доцент по икономика от СУ "Свети Климент Охридски". Той е последният директор на закритата Агенция за икономически анализи и прогнози. Бил е и главен икономист в Райфайзенбанк България. Основател е на магистърската програма по Приложна икономтрия и икономическо моделиране към Стопанския факутет на Софийския университет.  

 

От какви принципи трябва да изхожда държавата, когато оказва финансова подкрепа?
В кризисна ситуация като настоящата, първият и най-важен принцип е запазването на живота и здравето на хората. След това идва и запазването на потенциала на самата държава да осъществява ефективно своите функции не само в краткосрочен, но и в средносрочен план. Всичко това предполага изразходването на бюджетните средства да става по начин, който не застрашава бъдещето за сметка на днешния ден. Нито е известна очакваната продължителност на текущата криза, нито е ясно дали тя е последната от този вид.

Какви ефекти трябва да преследва държавата?
Очевидният ефект, който трябва да се цели, е съхраняване на човешкия потенциал – както във физически, така и в психологически аспект. Независимо от продължителността на ограниченията, хората трябва да останат работоспособни, така че икономиката да може да заработи на пълни обороти още от ден едно след премахването им. Всичко това включва даване на възможност за реорганизация и гъвкавост. Например, голяма част от сектора на търговията и услугите може да премине на работа от дома в офис частта си, а съответно търговската част потърси разрастване на възможностите за доставки по домовете.

Трябва ли да се мисли за привличането на нов държавен дълг? При сегашните ограничения на закона за бюджета, външен заем може да се изтегли само с актуализация.
Не виждам причина да се отрича като възможност актуализация на бюджета, ако не се нарушават принципите на финансовата дисциплина – пречупени, разбира се, през особеностите на ситуацията. Възможно е положението на дълговите пазари да се влоши, тъй като е вероятно много държави да ги потърсят в съвсем обозримо бъдеще. Ето защо, макар и за момента да не изглежда наложително, най-малкото не е лошо да се анализира и такъв вариант за поемане на дълг с по-отложено във времето приложение на привлечените средства.

Кои сектори или типове бизнес трябва да са приоритет за подпомагането?
Финансовата подкрепа трябва да се концентрира безкомпромисно и без забавяне преди всичко към здравната система, а едновременно с това и към превенцията – например подпомагане на производството и доставката на необходимата медицинска апаратура, на защитни средства за медицинския персонал, полицията, армията, държавните органи и населението. На следващо място идва подпомагането на секторите, които отговарят за продоволствието – разбира се, ако те изпитат такава нужда, например с гарантиране на навременността и сигурността на доставките. Едва след това идват мерки, които да облекчат поне краткосрочно търговците, които са принудени да ограничат или изцяло прекратят временно дейността си – отлагане на техни плащания към бюджета в случай, че решат да задържат персонала си, подпомагане на изплащането на заплатите. С последното, както и с подобни мерки, трябва да се внимава и да се прилага с хирургическа точност, тъй като социалната подкрепа за най-уязвимите зависи от приходите от данъци и осигуровки.

Exit

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ