Подобряване на бизнес климата в България през декември

BusinessGlobal
BusinessGlobal / 06 January 2020 15:00 >
Подобряване на бизнес климата в България през декември
През декември стопанската конюнктура в България се подобрява за втори пореден месец спрямо октомврийското най-ниско ниво от началото на 2018-а година с оглед на по-благоприятна конюнктура в промишлеността, строителството и в сферата на услугите, показват резултати от последно проучване на Националния статистически институт (НСИ). Бизнес мениджърите в отделните отрасли не очакват промяна в цените през първото тримесечие на следващата година.

Общият показател на бизнес климата в страната нараства през декември с 0,9 пункта след повишение с 1,2 пункта през ноември и след като през ноември беше отчете спад с 1,4 пункта до най-ниско ниво на индекса от началото на 2018-а година. Въпреки това подобрение за втори месец обаче, индексът продължава да отстъпва от неговия многогодишен връх от май 2018 година, когато съответният показател достигна най-високо ниво от 2008 година насам, но въпреки това все още се задържа стабилно над неговото дългосрочно средно ниво.

Индексът, определящ бизнес климата в промишлеността, се повишава през декември с 0,7 пункта след негова стабилизация месец по-рано на октомврийското ниво, като последната анкета на НСИ отчита по-благоприятни оценки на промишлените мениджъри относно настоящото бизнес състоянието на техните предприятия. Анкетата отчита и известно увеличаване на осигуреността на производството с поръчки, което обаче не е съпроводено с повишаване на очакванията за производствената активност през следващите три месеца.

Основните фактори, затрудняващи развитието на този отрасъл, продължават да бъдат свързани с недостига на работна сила и несигурната икономическа среда.

По отношение на продажните цени в промишлеността по-голямата част от мениджърите не предвиждат промяна през следващите три месеца.

През декември 2019 година показателят "бизнес климат в строителството" се повишава с 2,6 пункта (след нарастване с 2,3 пункта и през ноември) в резултат на по-благоприятни оценки на строителните предприемачи за настоящото бизнес състояние на техните предприятия. Според тях получените нови поръчки през последния месец се запазват, но прогнозите за дейността през следващите три месеца се влошават, отчита последната анкета на НСИ.

Факторите, затрудняващи в най-голяма степен дейността в строителната сфера, продължават да бъдат свързани с недостига на работна сила в бранша, следвани от несигурната икономическа среда и от конкуренцията.

По отношение на продажните цени в строителството по-голямата част от мениджърите в сектора очакват те да останат без промяна през следващите три месеца.

През декември съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно" запазва приблизително нивото си от предходния месец, когато отбеляза добро повишение с 2,7 пункта. Прогнозите на търговците на дребно както за обема на продажбите, така и за поръчките към доставчиците от външния пазар през следващите три месеца са благоприятни.

Основната пречка, затрудняваща развитието на този отрасъл, остава конкуренцията в бранша, следвана от недостатъчното търсене и несигурната икономическа среда.

Относно продажните цени в отрасъла, търговците на дребно предвиждат те да останат без промяна през следващите три месеца.

Съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите" нараства през последния месец на годината с 0,9 пункта (след стабилизация през ноември) в резултат на по-благоприятните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на техните предприятия. По-оптимистични са и мненията им относно търсенето на услуги през следващите три месеца, показват резултатите от последното проучване на НСИ.

Конкуренцията в бранша, несигурната икономическа среда и недостига на работна сила продължават да представляват основни пречки, затрудняващи в най-голяма степен бизнеса в сферата на услугите.

Относно продажните цени преобладаващите очаквания на мениджърите в сектора на услугите са за запазването на тяхното равнище през следващите три месеца.

НСИ отчита известно подобрение на общия бизнес климат в страната в края на годината, но като цяло той остава под нивата от първото полугодие.
Exit

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ