Депутатите си свършиха днешната работа за половин час

Народните представители приеха на първо четене промените в Закона за безопасно използване на ядрената енергия

BusinessGlobal
BusinessGlobal / 07 November 2019 10:47 >
Депутатите си свършиха днешната работа за половин час
Източник: БТА
Едва 30 минути продължи работата на парламента. Заседанието беше прекратено поради изчерпване на дневния ред.

Депутатите приеха на първо четене промените в Закона за безопасно използване на ядрената енергия. Техническият надзор на съоръженията с повишена опасност на територията на ядрена централа ще се осъществява от специализиран орган. Той ще бъде под методическото ръководство на Агенцията за ядрено регулиране.

Второто четене на промените в Закона за стоковите борси и тържища отпадна заради допълнително обсъждане в ресорната комисия.

С промените се предвижда всяка борса да урежда системата за разплащане, т.нар. клиринг в своя правилник. Измененията в закона касаят уреждането на клирингов механизъм само за търговия на стоковия пазар и не касае пазара на финансови инструменти. Условията за неговото действие ще се регламентират в борсовия правилник на съответната стокова борса. С това ще отпадне съществуващият лицензионен режим на клиринговата къща, която играе ролята на банка за борсовата търговия. Това, според вносителите от Министерски съвет, ще доведе до намаляване на административната тежест върху бизнеса по създаването и функционирането на клиринга. От друга страна, това ще има положителен ефект за икономически оператори, търгуващи на борсата, при гарантиране на задълженията на страните по сключените договори.
Exit

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ